Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 42. Nồng độ dung dịch

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Mậu Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:57' 23-04-2011
  Dung lượng: 384.0 KB
  Số lượt tải: 380
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY-CÔ
  VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  GV: NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
  Kiểm tra bài cũ:
  -Nêu định nghĩa nồng độ phần trăm của dung dịch? -
  -Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch?
  -Làm bài tập 1 tr 145 sgk (trình bày cụ thể cách làm)
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2.Nồng độ mol của dung dịch (CM)
  a. Định nghĩa:
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Nồng độ mol (kí hiệu là CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2.Nồng độ mol của dung dịch
  a. Định nghĩa:
  VD 1: Dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5 mol/lít.(M)
  Cho biết trong 1 lít dung dịch CuSO4 có 0,5 mol CuSO4
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  1.Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  a. Định nghĩa:
  VD 1: Dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5 mol/lít .Cho biết trong 1 lít dung dịch CuSO4 có 0,5 mol CuSO4
  VD 2: Dung dịch đường có nồng độ 2M.
  Cho biết trong 1 lít dung dịch đường có 2 mol đường.
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Dung dịch đường có nồng độ 2M cho biết điều gì?
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  a. Định nghĩa:
  * Bài tập áp dụng:
  Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch?
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  a. Định nghĩa:
  * Bài tập áp dụng:
  Tính : CM =?
  - Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch?
  Bài tập cho biết gì? Yêu cầu làm gì?
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Biết: Vdd =200ml = 0,2l
  m CuSO = 16g
  4
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  a. Định nghĩa:
  * Bài tập áp dụng:
  - Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch?
  Vậy nồng độ mol của dung dịch là 0,5M
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Trong 1l ……………….. x mol CuSO4
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  a. Định nghĩa:
  b. Công thức:
  Công thức tính nồng độ mol của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  a. Định nghĩa:
  b. Công thức:
  Hãy cho biết ý nghĩa các đại lượng trong công thức?
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  a. Định nghĩa:
  b. Công thức:
  n: Số mol chất tan (mol)
  V: Thể tích dung dịch (l)
  CM: Nồng độ mol (mol/lít) hay M
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  n : Số mol chất tan (mol)
  V : Thể tích dung dịch (l)
  CM : Nồng độ mol (mol/lít) hay M
  n: Số mol chất tan (mol)
  V: Thể tích dung dịch (l)
  CM: Nồng độ mol (mol/lit) hay M
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  n = ?
  V = ?
  Dựa vào công thức CM. Hãy viết công thức tính:
  n: Số mol chất tan (mol)
  V: Thể tích dung dịch (l)
  CM: Nồng độ mol (mol/lit) hay M
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  n: Số mol chất tan (mol)
  V: Thể tích dung dịch (l)
  CM: Nồng độ mol (mol/lit) hay M
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
  c. Vận dụng:
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
  Tóm tắt:
  c. Vận dụng:
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
  Giải:
  - Số mol NaOH có trong 400 ml dung dịch
  - Nồng độ mol của dung dịch thu được:
  c. Vận dụng:
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
  Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M ?
  c. Vận dụng:
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
  Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M ?
  Tóm tắt:
  c. Vận dụng:
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
  Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M ?
  - Số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M:
  Giải:
  c. Vận dụng:
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
  Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M ?
  Ví dụ 3: Trộn 3 lit dung dịch muối ăn 0,2M với 4 lít dung dịch muối ăn 0,3M. Tính nồng độ mol của dung dịch muối ăn sau khi trộn ?
  c. Vận dụng:
  Ví dụ 3: Trộn 3 lit dung dịch muối ăn 0,2M với 4 lít dung dịch muối ăn 0,3M. Tính nồng độ mol của dung dịch muối ăn sau khi trộn ?
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1: Trong 400ml dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?
  Ví dụ 2: Tìm số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M
  Tính: CM = ? (M)
  Tóm tắt:
  c. Vận dụng:
  Ví dụ 3: Trộn 3 lit dung dịch muối ăn 0,2M với 4 lít dung dịch muối ăn 0,3M. Tính nồng độ mol của dung dịch muối ăn sau khi trộn ?
  Biết: V1 = 3 l ; C = 0,2 M
  V2 = 4 l ; C = 0,3M
   n 1 = ? mol
   n 2 = ? mol
  M1
  M2
  b. Công thức:
  a. Định nghĩa:
  2. Nồng độ mol của dung dịch
  1. Nồng độ phần trăm của dung dịch
  Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
  Ví dụ 1:
  Ví dụ 2:
  Ví dụ 3:
  - Ta có:
  - Số mol của dung dịch sau khi trộn:
  - Thể tích của dung dịch sau khi trộn:
  - Nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn:
  Giải:
  c. Vận dụng:
  Chọn phương án đúng
  Câu 1: Hoà tan 8 g NaOH vào nước để được 50 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là :
  A.1,6M B. 4M C. 0,4M D. 6,26M
  Câu 2: Trong 200ml dd có chứa 28 g KOH .Nồng độ
  mol/ l dung dịch là :
  A. 2M B. 1,5M C. 1,75M D. 2,5 M
  Câu 3: Một lít dung dịch NaCl 0,5M có số mol là :
  A. 0,5 mol B. 0,1 mol C. 0,7 mol D. 0,9 mol

  Bài tập:

  Hoà tan 6,5 g Kẽm (Zn) cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M.
  a, Viết phương trình phản ứng ?
  b, Tính thể tích dung dịch HCl ?

   n Zn = 0,1 (mol)
  Biết: mZn = 6,5 g
  CM = 2 M
  Tính: V = ? (l)
  V = 0,1 (l)
  Tóm tắt:
  Hướng dẫn:
  + Học kĩ nội dung bài học kết hợp SGK.
  + Làm bài tập 2 tr 145; 3, 4, 6 tr 146 sgk
  - Nghiên cứu kĩ bài: PHA CHẾ DUNG DỊCH (T1) chú ý nắm kĩ :
  + Công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm của dung dịch .
  + Các bước để giải bài tập pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  KÍNH CHÚC QUÝ THẦY-CÔ VÀ CÁC EM
  SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT
  Avatar

  bai giang nay bi sai roi

   

  Avatar

  Vcua HCl phai la 0.05(l) moi dung chu

   

   
  Gửi ý kiến