Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tai Lieu CAO HỌC:PHỨC CHẤT 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Choi On Su (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:12' 24-04-2011
  Dung lượng: 5.0 MB
  Số lượt tải: 1624
  Số lượt thích: 0 người
  hoá học phức chất (nâng cao)

  hoá học phức chất
  (nâng cao)
  I. KHÁI NIÊM CƠ BẢN VỀ PHỨC CHẤT
  II. LIÊN KẾT HOÁ HỌC TRONG PHỨC CHẤT
  III. CÁC PHẢN ỨNG CỦA PHỨC CHẤT
  IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI
  Kim loại chuyển tiếp
  Các nguyên tố chuyển tiếp nhóm d
  Phần lớn sử dụng một phần các obitan d ở lớp vỏ phía trong ở các trạng thái oxi hóa thông thường
  Cấu hình electron
  Sc [Ar]3d14s2
  Ti [Ar]3d24s2
  V [Ar]3d34s2
  Cr [Ar]3d54s1
  Mn [Ar]3d54s2
  Nguyên tố Cấu hình electron
  [Ar] = 1s22s22p63s23p6
  Fe [Ar] 3d64s2
  Co [Ar] 3d74s2
  Ni [Ar] 3d84s2
  Cu [Ar]3d104s1
  Zn [Ar]3d104s2
  [Ar] = 1s22s22p63s23p6
  Cấu hình electron
  Nguyên tố Cấu hình electron
  Table 23.1
  Sự phân bố các e vào các AO của các nguyên tố chuyển tiếp chu kì 4
  Nguyên tố
  Phân bố e vào AO
  Số e không ghép đôi
  Fig. 22.2
  Trạng thái oxi hóa
  Số lượng các AO d mang điện
  Số oxi hóa
  Bảng 2: Số oxi hóa và các AO d của các nguyên tố chuyển tiếp chu kì 4
  Phức chất của kim loại
  Các phân tử hoặc ion xung quanh cation kim loại gọi là các phối tử (ligand),chúng tạo liên kết phối trí với kim loại
  Màu của các Kim loại chuyển tiếp
  Phức chất của các kim loại chuyển tiếp ở trạng thái rắn
  Liên kết phối trí
  KL chuyển tiếp đóng vai trò như axit Lewis
  Hình thành phức/ ion phức
  Fe3+(aq) + 6CN-(aq)  Fe(CN)63-(aq)

  Ni2+(aq) + 6NH3(aq)  Ni(NH3)62+(aq)

  Phức chất bao gồm một ion kim loại liên kết với một hay nhiều phân tử hay anion
  Axit Lewis = Kim loại = Trung tâm liên kết phối trí
  Bazơ Lewis = phối tử = phân tử/ion liên kết cộng hóa trị với kim loại trong phức
  Phức chất tồn tại ở trạng thái dung dịch và trạng thái rắn
  I. KHÁI NIÊM CƠ BẢN VỀ PHỨC CHẤT
  Khái niệm về sự tạo phức chất
  Danh pháp phức chất
  Đồng phân của phức chất
  Số phối trí và dạng hình học của phức chất
  Sự phân loại phức chất
  I. KHÁI NIÊM CƠ BẢN VỀ PHỨC CHẤT
  Ion trung tâm: Các nhóm nguyên tử, phân tử hay ion sắp xếp một cách xác định xung quanh ion hay nguyên tử tạo phức, ion hay nguyên tử đó được gọi là ion trung tâm(hay chất tạo phức)
  Phối tử hay nhóm thế (ligan) : là các nhóm ion hay phân tử sắp xếp một cách xác định xung quanh ion trung tâm
  I. KHÁI NIÊM CƠ BẢN VỀ PHỨC CHẤT
  Cầu nội : Tập hợp ion trung tâm và phối tử tạo nên cầu nội củ phức chất. Cầu nội thường được đặt trong dấu ngoặc vuông [ ]. Tổng điện tích các thành phần trong cầu nội tạo nên điện tích của cầu nội phức chất.
  Cầu ngoại: các ion mang điện tích để trung hoà điện tich cầu nội được gọi là cầu ngoại. Hoá trị chính có thể bão hoà trong cầu nội và cầu ngoại, còn hoá trị phụ chỉ bão hoà trong cầu nội.
  I. KHÁI NIÊM CƠ BẢN VỀ PHỨC CHẤT
  Dung lượng phối trí : Dung lượng phối trí của một phối tử là số chỗ mà nó có thể chiếm đựơc bên cạnh ion trung tâm. Một phối tử , tuỳ thuộc vào bản chất của nó , có thể liên kết với ion trung tâm qua 1, 2, 3 hay nhiều nguyên tử trong thành phần của nó; Trong trường hợp đó , phối tử được gọi tương ứng là phối tử có dung lượng phối trí là 1, 2, 3 …
  Số phối trí : là số liên kết mà ion trung tâm tạo thành với các phối tử .
  Danh pháp của phức chất
  Theo qui ước của hiệp hội Quốc tế về hoá học lý thuyết và ứng dụng IUPAC ; tên các phức chất được gọi như sau:
  1) Với hợp chất ion: tên cation + tên anion (Gọi cation trước , anion sau)
  Số oxi hoá của nguyên tử trung tâm ghi bằng số la mã và đặt trong dấu ngoặc đơn
  2) Phức chất trung hoà gọi tên như cầu nội
  Danh pháp của phức chất
  3) Các quy tắc goi tên phối tử.
  a.Tên phối tử gọi trước rồi đến tên nguyên tử trung tâm
  b. Tên phối tử được sắp xếp theo vần α,β
  c. Tên của phối tử trung hòa đọc như tên phân tử, ngoại trừ: H2O (gọi là aqua), NH3 (gọi là ammin) , CO: cacbonyl, NO: nitrozyl.
  d. Tên phối tử anion: tên anion + “o” .VD Cl- cloro ; SO42-. : sunfato, OH- : hidroxo , NO2- : nitro

  Danh pháp IUPAC
  Tên của phối tử âm kết thúc bằng hậu tố -o
  -ide  -o
  -ite  -ito
  -ate  -ato
  Danh pháp IUPAC
  Danh pháp IUPAC  Công thức và tên một số phối tử thông thường
  Formula Name
  H2O aqua
  NH3 ammine
  CO carbonyl
  NO nitrosyl
  H2NC2H4NH2 ethylenediamine
  OH- hydroxo
  O2- oxo
  F- fluoro
  Cl- chloro
  Br- bromo
  I- iodo
  CN- cyano
  -NCS- isothiocyanato*
  -SCN- thiocyanato*
  SO42- sulfato
  SO32- sulfito
  NO3- nitrato*
  -NO2- nitro*
  -ONO- nitrito*
  CO32- carbonate


  Danh pháp của phức chất
  e) Phối tử cation : gọi tên cation và thêm đuôi ium
  NH2NH3+ : hidrazinium
  f) Thứ tự gọi tên các phối tử : Lần lượt gọi anion , phân tử trung hoà rồi đến cation. Trong phạm vi một loại phối tử thì gọi phôí tử đơn giản trước, phối tử phức tạp sau.
  Danh pháp của phức chất

  *) Nếu có nhiều phối tử giống nhau liên kết với nguyên tử trung tâm thì tên phối tử được thêm tiền tố Latinh (di-, tri- tetra-, penta, hexa-...) để chỉ số lượng phối tử mỗi . PtCl42- :tetrachoro, [Co(NH3)4Cl2]+ : diclorotetraammin.


  Danh pháp của phức chất

  h) Với phối tử nhiều càng như etylendiamin, số phối tử liên kết với ion trung tâm được thêm tiền tố Hi Lạp như bi-, tri-, tetrakis-, pentakis-, hexakis-..). VD: Co(en)33+ : trietylendiamin. Tiền tố Hi Lạp thường sử dụng khi tiền tố La tinh có trong tên của phối tử như triethylamine, N(CH3)3. Trong trường hợp này tên phối tử được viết trong ngoặc đơn. VD. [Co(N(CH3)3)4]2+ : tetrakis(triethylamine).
  Danh pháp của phức chất
  4.Với phức cation hoặc phức trung hòa tên
  nguyên tử trung tâm = tên kim loại + (số
  oxi hóa). VD:[Cr(H2O)5Cl]2+: ion
  choro pentaaquacrom(III),[Cr(NH3)3Cl3]:
  tricloro triammin crom (III).
  Danh pháp của phức chất

  5. Với phức anion: tên nguyên tử trung tâm = tên kim loại (ion) + “at” +(số oxi hóa La Mã).
  (Tên phức anion kết thúc bằng đuôi at), phức cation và trung hoà gọi bình thường
  VD [Cr(CN)6]3- : ion hexacyanocromat (III).
  Danh pháp của phức chất
  VD:
  NH4[Cr(NH3)2(SCN)4] Amoni tetra thioxyanato Diammin crômat(III)
  [Pt(NH3)4(NO2)Cl] SO4 Cloro nitro tetra ammin platin(IV) sunfat
  [Co(en)2Cl2] SO4 Di cloro bis- etilendiamin coban(III) sunfat
  Danh pháp của phức chất
  6) Đồng phân không gian
  Rh(NH3)4 Br2 Cis- dibromo tetra ammin rodi (III)
  Rh(NH3)4 Br2 Trans- dibromo tetra ammin rodi (III)
  Danh pháp của phức chất
  7) Đồng phân quang học
  +) d hay (+) : quay phải
  +) l hay (-) : quay trái
  8) Nhóm cầu : để chữ trước nhóm cầu
  [(H2O)4Fe(OH)2 Fe(H2O)4](SO4)2 Octa aquơ - di hidroxo di fero(III) sunfat
  [(NH3)4Co(NO2)(NH2)Co(NH3)4](SO4)2 Octa ammin - amino- nitro dicoban(III) sunfat
  Danh pháp của phức chất
  9) Vị trí liên kết: để kí hiệu nguyên tử liên kết trước tên nguyên tử trung tâm
  (NH4)2[Pt(SCN)6] Amoni hexa thioxyanato - S- platinat(IV)
  (NH4)3[Co(NCS)6] Amoni hexa thioxyanato - N- cobanat(III)
  Liên kết phối trí
  Phối tử
  -Phân loại theo số nguyên tử cho
  Ví dụ
  Một càng = 1
  Hai càng = 2
  Bốn càng= 4
  Sáu càng = 6
  Nhiều càng = 2 hoặc nhiều hơn 2 nguyên tử cho
  Tác nhân chelat
  Phối tử
  Một càng (Monodentate)
  Ví dụ:
  H2O, CN-, NH3, NO2-, SCN-, OH-, X- (halides), CO, O2-
  Ví dụ Phức
  [Co(NH3)6]3+
  [Fe(SCN)6]3-
  Phối tử nitơ
  Phối tử
  Hai càng (Bidentate)
  Ví dụ
  oxalate ion = C2O42-
  ethylenediamine (en) = NH2CH2CH2NH2
  ortho-phenanthroline (o-phen)
  Ví dụ phức
  [Co(en)3]3+
  [Cr(C2O4)3]3-
  [Fe(NH3)4(o-phen)]3+
  Phối tử
  oxalate ion
  ethylenediamine
  ortho-phenanthroline
  *: Nguyên tử cho
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Phối tử
  oxalate ion
  ethylenediamine
  O
  C
  M
  M
  N
  C
  H
  Fig. 22.7
  Cấu trúc của phức kim loại với
  Ethylenediamine
  Phối tử
  Phối tử
  Sáu càng (Hexadentate)
  ethylenediaminetetraacetate (EDTA) = (O2CCH2)2N(CH2)2N(CH2CO2)24-
  Ví dụ phức:
  [Fe(EDTA)]-1
  [Co(EDTA)]-1
  EDTA
  Phối tử
  *:Nguyên tử cho
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  EDTA
  Phối tử
  C
  O
  N
  H
  M
  Liên kết phối trí của EDTA
  EDTA
  Ligands
  Danh pháp IUPAC
  Số phối trí và dạng hình học của phức chất
  a) Số phối trí 2 : Cu+ , Ag+ , Au+ , Hg2+ ,
  Cấu trúc thẳng, Ion trung tâm lai hoá sp
  VD: [AuCl2]- ; [ I3]-
  b) Số phối trí 3:
  Cấu trúc tam giác đều (tam giác phẳng)
  Ion trung tâm lai hoá sp2
  VD: [HgI3]-
  Cấu trúc tháp tam giác
  Nguyên tử trung tâm lai hoá sp3 hoặc d2p
  VD: [H3O]+
  Số phối trí và dạng hình học của phức chất
  c) Số phối trí 4:
  Cấu trúc tứ diện đều
  Nguyên tử trung tâm lai hoá sp3
  VD: [FeCl4] -
  Cấu trúc vuông phẳng
  Nguyên tử trung tâm lai hoá dsp2 hoặc d2p2
  VD: [PtCl4]2-
  Số phối trí và dạng hình học của phức chất
  d) Số phối trí 5:
  Cấu trúc lưỡng chóp tam giác
  Nguyên tử trung tâm lai hoá sp3d, dsp3 hoặc d3sp
  VD: [Fe(CO)5]
  Cấu trúc hình tháp vuông
  Nguyên tử trung tâm lai hoá sp3d2 (tạo 6 obitan nhưng 1 obitan không tham gia liên kết)
  VD: [SbF5]2- ,

  Số phối trí và dạng hình học của phức chất
  e) Số phối trí 6:
  - Nguyên tử trung tâm có 2 kiểu lai hoá d2sp3 , sp3d2
  Cấu trúc bát diện đều
  VD: [PtCl6]2- , [SiF6]2-
  Ngoài ra có Cấu trúc lăng trụ
  f) Số phối trí 7,8,9:
  VD: [Cr2O7]2- , [Mo(CN)8]4-
  Hai phối tử  thẳng
  Bốn phối tử  tứ diện(thường thấy)
  Vuông phẳng (xảy ra khi KL có AO d8)
  Six ligands Octahedral
  Dạng hình học của các on phức
  Trạng thái oxi hóa của kim loại là gì
  Số phối trí và hình dạng của một số các ion phức
  Số phối trí
  Hình dạng
  Ví dụ
  Một số hình dạng phức
  Hình dạng của phức
  Thẳng
  Số phối trí hình dạng
  2
  Ví dụ: [Ag(NH3)2]+
  4
  Tứ diện
  Vuông phẳng
  (phần lớn)
  (đặc trưng cho kim loại có 8 AO d)
  Hình dạng của phức
  Số phối trí hình dạng
  Ví dụ: [Ni(CN)4]2-
  Ví dụ: [Zn(NH3)4]2+, [FeCl4]-
  Square planar geometry
  e.g. [PtCl4]2-
  [AuBr4]-
  [Co(CN)4]2-
  Hình vuông phẳng tạo bởi kim loại có 8 AO d
  ví dụ nhóm 10 Ni2+, Pd2+, Pt2+
  Au3+
  6
  Bát diện
  Hình dạng của phức
  Số phối trí hình dạng
  Ví dụ: [Co(CN)6]3-, [Fe(en)3]3+
  Porphine – một tác nhân chelat được tìm thấy trong tự nhiên
  Metalloporphyrin
  Myoglobin, một protein chứa O2 trong các tế bào
  Phức của Fe2+ trong Oxymyoglobin và Oxyhemoglobin
  Màu đỏ tươi phụ thuộc vào sự hấp thụ ánh sáng xanh
  Trường mạnh
  Máu động mạch
   Lớn
  Bluish color due to absorption of orangish light
  Weak field
  Venous Blood
   Nhỏ
  Phức Fe
  FG24_014.JPG
  Đồng phân của phức chất
  1) Đồng phân ion hoá và Đồng phân hidrat: là những chất có cùng thành phần chỉ khác nhau ở trong dung dịch phân li thành các ion khác nhau.
  Đồng phân hidrat là trường hợp đặc biệt của đồng phân ion hoá.
  Nguyên nhân là do sự phối trí khác nhau ở ion cầu nội và cầu ngoại.
  Đồng phân của phức chất
  VD:+) [Co(En)2(SCN)2]Cl và
  [Co(En)2(SCN)Cl](SCN)
  [Co(NH3)5(SO4)]Br và
  [Co(En)2Br]SO4
  +) CoCl3. 6H2O có 3 đồng phân:
  [Co(H2O)6]Cl3 ; [Co(H2O)5Cl]Cl2 .H2O ;
  [Co(H2O)4Cl2] Cl . 2 H2O
  Đồng phân của phức chất
  2) Đồng phân muối (đồng phân liên kết): Do kiểu liên kết gây ra
  Thường xảy ra với phân tử lưỡng cực : CN-, SCN-, NO2-, urê , thiourê ...
  VD: [(NH3)5Co-NO2]Cl2 liênkết qua N
  [(NH3)5Co-O-N= O]Cl2 liênkết qua O
  Đồng phân liên kết
  Ví dụ
  [Co(NH3)5(ONO)]2+ và [Co(NH3)5(NO2)]2+
  Đồng phân liên kết
  Đồng phân liên kết
  [Co(NH3)5(NO2)]2+ [Co(NH3)5(NO2)]2+
  hn

  D
  (H3N)5Co
  N
  O
  O
  (H3N)5Co
  O
  O
  N
  vàng
  Phức nitro
  [Pd(NCS)2(PPh3)2] [Pd(SCN)2(PPh3)2]
  isocyanate thiocyanate
  Đỏ
  Phức nitrito
  Đồng phân cầu phối trí
  Ví dụ
  [Co(NH3)5Cl]Br và [Co(NH3)5Br]Cl
  Xét trong môi trường nước
  [Co(NH3)5Cl]Br  [Co(NH3)5Cl]+ + Br-

  [Co(NH3)5Br]Cl  [Co(NH3)5Br]+ + Cl-

  Đồng phân ion hóa
  e.g. [Co(NH3)5Br]SO4 [Co(NH3)5(SO4)]Br
  [Co(NH3)5Br]SO4

  [Co(NH3)5(SO4)]Br
  Ba2+
  Ba2+
  BaSO4
  Ag+
  AgBr
  no ppt
  no ppt
  Đồng phân cầu phối trí
  Ví dụ
  [Co(NH3)5Cl]Br vs. [Co(NH3)5Br]Cl
  Xét sự kết tủa

  [Co(NH3)5Cl]Br(aq) + AgNO3(aq)  [Co(NH3)5Cl]NO3(aq) + AgBr(s)

  [Co(NH3)5Br]Cl(aq) + AgNO3(aq)  [Co(NH3)5Br]NO3(aq) + AgCl(aq)

  Đồng phân của phức chất
  3) Đồng phân phối trí
  Là những chất có cùng khối lượng phân tử nhưng có sự phân bố khác nhau của các nhóm thế ở trong thành phần của các ion phức chất tạo nên phân tử hợp chất. Thường xảy ra với phức chất mà cả cầu nội và cầu ngoại đều là phức chất.


  [Cu(NH3)4][PtCl4] [Pt(NH3)4][CuCl4] square planar

  [Co(NH3)6][Cr(CN)6] [Cr(NH3)6][Co(CN)6] octahedral
  Đồng phân của phức chất
  VD: [Pt(NH3)4]2+[PtCl4]2-và

  [Pt(NH3)3Cl]+[Pt(NH3)Cl3]-

  [Co(NH3)6]3+[Cr(CN)6]3- và

  [Cr(NH3)6]3+[Co(CN)6]3-

  [(NH3)4Co(OH)2Co(NH3)2Cl2]SO4 và

  [Cl(NH3)3Co(OH)2 Co(NH3)3Cl]SO4  [Cu(NH3)4][PtCl4] [Pt(NH3)4][CuCl4] square planar

  [Co(NH3)6][Cr(CN)6] [Cr(NH3)6][Co(CN)6] octahedral
  Đồng phân trùng hợp phối trí
  Đồng phân polime
  [Cu(NH3)4][PtCl4] và [Pt(NH3)4][CuCl4] vuông phẳng
  [Co(NH3)6][Cr(CN)6] và [Cr(NH3)6][Co(CN)6] bát diện
  Các phối tử sắp xếp khác nhau ở 2 ion trung tâm
  VD: [Pt(NH3)4][PtCl4] và [Pt(NH3)2Cl2]
  Cả 2 polymer đều có chung công thức kinh nghiệm là [Pt(NH3)2Cl2]n
  n có giá trị khác nhau trong công thức kinh nghiệm [MLm]n
  Đồng phân của phức chất
  4) Đồng phân trùng hợp phối trí
  Các chất trùng hợp phối trí không chỉ khác nhau về cách sắp xếp các phối tử xung quanh ion trung tâm mà còn khác nhau về khối lượng phân tử.
  VD: : [Pt(NH3)2Cl2]0 tồn tại 5 dạng:
  Dạng mônome : [Pt(NH3)2Cl2]0
  Dạng dime : [Pt(NH3)4][PtCl4] ; [Pt(NH3)3Cl] [Pt(NH3)Cl3]
  Dạng trime : [Pt(NH3)4] [Pt(NH3)Cl3]2 ; [Pt(NH3)Cl3]2 [PtCl4]
  Đồng phân của phức chất
  5) Đồng phân hình học
  Pt(NH3)2 Cl2 Cis- dicloro diammin platin (II)
  Pt(NH3)2 Cl2 Trans- dicloro diammin platin (II)
  Cis và Trans
  Đồng phân cis
  Đồng phân trans
  Pt(NH3)2Cl2
  Đồng phân hình học
  Dạng hình học của phức vuông phẳng
  Đồng phân hình học
  trans-[PtCl2(NH3)2]
  trans-diamminedichloroplatinum(II)
  cis-[PtCl2(NH3)2]
  cis-diamminedichloroplatinum(II)
  Đồng phân cis-trans
  Đồng phân hình học của [Pt(NH3)2Cl2]
  Octahedral geometry
  [ML4X2]
  Đồng phân hình học
  trans-[Co(NH3)4Cl2]+
  phức có màu xanh
  cis-[Co(NH3)4Cl2]+
  phức có màu tím
  Phối tử clo
  đồng phân cis
  đồng phân trans
  [Co(H2O)4Cl2]+
  Đồng phân hình học
  Đồng phân hình học của [Co(NH3)4Cl2]+
  Đồng phân cis và trans của phối tử nhiều càng
  Đồng phân của phức chất
  6) Đồng phân quang học : là những chất có cùng thành phần phức chất chỉ khác nhau về hình ảnh của vật và ảnh qua gương
  +) d hay (+) : Phức chất có khả năng quay mặt phẳng phân cực từ trái sang phải.
  +) l hay (-) : Phức chất có khả năng quay mặt phẳng phân cực từ phải sang traí.
  Chỉ có đồng phân Cis mới có đồng phân quang học
  VD: [Co(En)2(NH3)Cl] X2
  Điều kiện một hợp chất có đồng phân quang học là phân tử bất đối xứng (không có mặt phẳng đối xứng, không có trục quay phản xạ) và số đồng phân quang học của phức chất tăng lên nhiều nếu phối tử lại có đồng phân quang học
  Mặt phẳng gương của cis-[Co(en)2Cl2]+ và trans-[Co(en)2Cl2]+
  mirror plane
  cis-[Co(en)2Cl2]+
  Ví dụ 1
  180 °
  Quay phân tử 180° qua gương
  Ví dụ 1
  không thể trùng khít
  cis-[Co(en)2Cl2]+
  Ví dụ 1
  Đồng phân Enang
  cis-[Co(en)2Cl2]+
  Example 1
  mirror plane
  trans-[Co(en)2Cl2]+
  Ví dụ 2
  Ví dụ 2
  180 °
  Quay phân tử 180° qua gương
  trans-[Co(en)2Cl2]+
  trans-[Co(en)2Cl2]+
  Ví dụ 2
  có thể trùng khít và không quang hoạt
  Phân loại phức chất
  1) Phức chất với các phối tử chứa nitơ
  a) Phức amoniacat là phức chứa phối tử NH3 và hợp chất có cấu tạo tương tự NH3 (N2H4 , NH2OH)
  b) Phức aminat (phức chứa phối tử NH2-): ankylamin (CH3NH2), mạch vòng (amin thơm, amin dị vòng )
  Phân loại phức chất
  2) Phức chất với các phối tử chứa oxi
  a) Phức hidrat tinh thể: là phức có phối tử là H2O tham gia liên kết với ion trung tâm (có thể ở cầu nội hoặc liên kết yếu ở cầu ngoại)
  VD: [Co(H2O)6]Cl3 6 phân tử H2O ở cầu nội
  CuSO4. 5H2O 4 phân tử H2O ở cầu nội: [Cu(H2O)4] SO4. H2O
  - Phức aquơ là trường hợp riêng của hidrat tinh thể
  b) Phức hidroxo
  c) Phức cacbonyl
  d) Phức của anion gốc axit : NO3-, NO2- , C2O42-, CO32-, ClO4-, SO42-,
  Phân loại phức chất
  3) Phức chất với các phối tử chứa lưu huỳnh
  VD: S2O32-, (C2H5)2S ,
  4) Phức chất có phối tử là ion halogenua X-
  - Đồng halogen [BeF4]2-, [TaF8]3-, [W2F9]3-
  Dị halogen [Pt(NH3) Cl2Br]-
  5) Phức chất với có phối tử là polihalogenua
  Ở phức này các halogen có số oxi hoá khác nhau làm ion trung tâm và phân tử X2 làm phối tử
  VD: M[Br-(Br2)], M[Br-(Cl2)], M[I-(I2)], M[Br-F6)], M[I-(F6)], M[I+(F4)]
  Phân loại phức chất
  6) Phức chất với các phối tử: phối tử P , As , Sb, H2 , O2 , CN- ...
  - PR3, AsR3, SbR3 (R: halogen , gốc hidrocacbua)
  [Pt(PCl3)2Cl2]; [Cu(PH3)3Cl]+ ; [Rh(C6H5)3P]
  [M (C6H5)3P2CO2] vơí M : Ni0 , Pd0 , Pt0
  7) Phức vòng (chelat): phối tử có dung lượng phối trí ít nhất là 2: En, C2O42-, SO42- , NH2CH2COOH ...
  Sơ đồ tách các nguyên tố nhóm II
  Sơ đồ tách các nguyên tố nhóm III
  LIÊN KẾT HOÁ HỌC TRONG PHỨC CHẤT
  A) ÁP DỤNG THUYẾT LIÊN KẾT HOÁ TRỊ GIẢI THÍCH LIÊN KẾT TRONG PHỨC CHẤT.
  B) ÁP DỤNG THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ GIẢI THÍCH LIÊN KẾT TRONG
  PHỨC CHẤT.
  C) ÁP DỤNG THUYẾT MO GIẢI THÍCH LIÊN KẾT TRONG PHỨC CHẤT.
  THUYẾT LIÊN KẾT HOÁ TRỊ
  Nội dung: Liên kết giữa nguyên tử trung tâm và các phối tử là liên kết cho nhận
  +) Nguyên tử kim loại phải có obitan trống để tạo liên kết với các obitan chứa cặp electron tự do của phối tử
  +) Khi đó các obitan trống của nguyên tử kim loại tạo phức tổ hợp thành các obitan lai hoá với sự định hướng không gian xác định ứng với sự hình thành các liên kết giữa hạt tạo phức và phối tử trong phức chất.

  THUYẾT LIÊN KẾT HOÁ TRỊ
  Nội dung:
  +) Liên kết phối trí được hình thành do sự xen phủ của các obitan lai hoá còn trống của kim loại với cặp electron tự do của phối tử.
  +) Sự xen phủ của các obitan càng lớn, liên kết càng bền.
  THUYẾT LIÊN KẾT HOÁ TRỊ
  +) Cấu hình không gian của phức chất phụ thuộc vào dạng lai hoá:
  - Lai hoá sp: cấu hình thẳng (Ag+ , Hg2+)
  - Lai hoá sp3 cấu hình tứ diện (Al3+, Zn2+, Co2+, Fe2+, Ti3+ ...)
  - Lai hoá dsp2: cấu hình vuông phẳng (Au3+, Pd2+, Cu2+, Ni2+, Pt2+ ...)
  - Lai hoá d2sp3: cấu hình bát diện (Cr3+, Pt4+, Co3+, Fe3+, Rh3+ ... )

  THUYẾT LIÊN KẾT HOÁ TRỊ
  Các obitan muốn lai hoá được với nhau phải năng lượng gần nhau và phải có cấu hình hình học và sự định hướng của obitan trong không gian
  +) Các dạng lai hoá và sự phân bố hình học của phối tử trong phức chất xác định chủ yếu bởi cấu tạo electron của ion trung tâm . Ngoài ra chúng còn phụ thuộc vào bản chất của các phối tử.
  Liên kết phối trí
  KL chuyển tiếp đóng vai trò như axit Lewis
  Hình thành phức/ ion phức
  Fe3+(aq) + 6CN-(aq)  Fe(CN)63-(aq)

  Ni2+(aq) + 6NH3(aq)  Ni(NH3)62+(aq)

  Phức chất bao gồm một ion kim loại liên kết với một hay nhiều phân tử hay anion
  Axit Lewis = Kim loại = Trung tâm liên kết phối trí
  Bazơ Lewis = phối tử = phân tử/ion liên kết cộng hóa trị với kim loại trong phức
  Phức chất tồn tại ở trạng thái dung dịch và trạng thái rắn
  Liên Kết phối trí và
  dạng hình học
  Valence Bond Theory
  versus
  Crystal Field Theory
  Liên kết hóa trị lai hóa
  Bát diện d2sp3
  Tứ diện sp3
  Vuông phẳng dsp2
  phức spin thấp và spin cao.
  6 phối tử trong trường bát diện
  Sự hình thành obitan d2sp3
  THUYẾT LIÊN KẾT HOÁ TRỊ
  Xét phức [CoF6]3-:
  27Co: [Ar]3d74s2  Co3+ : [Ar]3d6
  ↑↓
  ↑↓
  3d6
  sp3d2
  ↑↓
  ↑↓
  ↑↓
  ↑↓
  ↑↓

  THUYẾT LIÊN KẾT HOÁ TRỊ
  Xét phức [Co(NH3)6]3+:
  27Co: [Ar]3d74s2  Co3+ : [Ar]3d6
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  1) Sự tách các obitan d
  Thuyết khảo sát ảnh hưởng của trường phối tử đến các obitan d của nguyên tử trung tâm, sự tương tác giữa các obitan d với các phối tử âm điện là tương tác tĩnh điện, dựa trên thế năng cổ điển E = q1q2/r
  q1 , q2 là điện tích của electron tương tác
  r là khoảng cách các trọng tâm của các ion tương tác
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Kết quả làm tăng năng lượng của các electron d, tác động của các phối tử tới các e- d không giống nhau, những e-d nào nằm gần phối tử thì nó bị đẩy mạnh hơn do đó năng lượng của nó tăng lên nhiều, còn những e- d nằm xa phối tử thì bị đẩy ít hơn và do đó sự tăng năng lượng của nó cũng ít hơn làm tách mức năng lượng của các e- d .
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  2) Sự tách các mức năng lượng d trong trường bát diện đều
  Xét phức chất bát diện: [Ti(H2O)6]3+, Ti3+: 3d1
  - Tương tác của các phối tử lên các obitan dxy, dxz , dyz là như nhau làm cho năng lượng electron tăng lên như nhau
  - Các obitan dz2 và d (x2 - y2) tương đương nhau nên tương tác của các phối tử lên các electron ở các obitan đó là như nhau do đó năng lượng electron tăng lên như nhau
  Sự định hướng của 5 AO-d orbitals
  đối với các phối tử của phức bát diện
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Sự sắp xếp 6 phối tử âm điện trong phức bát diện của Ti3+
  Các phối tử phân bố dọc các trục x, y, z
  (-) Phối tử điện tích âm bị hút bởi ion kim loại, làm bền hệ attracted to (+) metal ion; provides stability
  Trường bát diện
  Các e-d bị đẩy bởi các phối tử điện tích âm; làm tăng năng lượng của AO-d
  +
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Thuyết trường tinh thể
  (a) Sự định hướng kiểu bát diện của các điện tích âm xung quanh ion kim loại. (b-f) Các sự địn hướng của các AO-d so với phối tử điện tích âm. Chú ý rằng các thùy của AO dz2 and dx2-y2 (H.b và c) hướng về các điện tích âm và các thùy của AO- dxy, dyz, and dxz(H.d-f) nằm giữa các điện tích âm.
  Ảnh hưởng của trường bát diện
  với các phối tử
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Trong 5 obitan d thì các obitan dz2 và
  d(x2 - y2) hướng thẳng vào phối tử , nên chịu tương tác trực tiếp của trường phối tử , vì vậy năng lượng của các obitan dz2 và d(x2 - y2) tăng lên cao hơn so với năng lượng của các obitan dxy , dxz , dyz
  ( vì các obitan dxy , dxz , dyz nằm trên đường phân giác nên chịu sự tương tác của trường phối tử yếu hơn,năng lượng tăng ít hơn).
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Kết quả các mức năng lượng d suy biến 5 lần ở ion tự do thì ở trường bát diện bị tách làm đôi.
  eg : dz2 , d(x2 - y2) ;
  t2g : dxy , dxz , dyz
  Năng lượng tách
  Δ0 = Eeg - E t2g = 10Dq
  lực đẩy tĩnh điện lớn hơn = thế năng cao hơn
  Các thùy AO hướng trực tiếp vào các phối tử
  Thuyết trường tinh thể
  less electrostatic repulsion = lower potential energy
  Lobes directed between ligands
  Thuyết trường tinh thể
  _ _
  _ _ _
  dz2
  dyz
  dxz
  dxy
  dx2- y2
  Ion kim loại trong phức bát diện
  E
  trường bát diện
  Các mức năng lượng AO-d
  Thuyết trường tinh thể

  Sự tách mức năng lượng trong trường tinh thể
  được xác định nhờ nguyên tử trung tâm (ion kim loại) và phối tử
  dz2
  dyz
  dxz
  dxy
  dx2- y2
  Fig. 22.17
  Trường tinh thể tách các AO-d trong phức bát diện
  Trường đối xứng cầu
  trong trường bát diện
  _ _
  _ _ _
  dz2
  dyz
  dxz
  dxy
  dx2- y2

  _ _ _ _ _
  isolated metal ion
  d-orbitals
  metal ion in octahedral complex
  E
  Trường bát diện
  d orbital energy levels
  Metal ion and the nature of the ligand determines 
  Ion kim loại trong trường tinh thể đối xứng cầu
  Free Co
  orbitals

  Vẽ giản đồ tách mức năng lượng của các AO-d đối với ion trung tâm trong phức bát diễn trong các trường hợp sau:
  a. Fe2+ (spin thấp và cao)
  b. Fe3+ (spin cao)
  c. Ni2+
  d. Zn 2+
  e. Co2+ (spin thấp và cao)

  Có bao nhiêu electron độc thân trong các ion phức sau

  a. Ru(NH3)62+ (spin thấp)
  b. Fe(CN)63- (spin thấp và cao)
  c. Ni(H2O)62+
  d. V(en)33-
  e. CoCl42-

  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  3) Sự tách các mức năng lượng d trong trường bát diện biến dạng
  a) Trường bát diện bẹt
  2 phối tử trên trục z gần ion trung tâm hơn 4 phối tử khác nằm trục x,y; do đó tương tác của trường phối tử lên obitan dz2 sẽ mạnh hơn so với obitan d(x2 - y2) và năng lượng của chúng sẽ cao hơn so với obitan d(x2 - y2), kết quả mức eg bị tách làm hai mức và mất suy biến.
  Tương tự như vậy, các obitan dxz, dyz phân bố gần các phối tử hơn obitan dxy nên nó chịu tương tác của trường phối tử mạnh hơn, năng lượng của chúng sẽ cao hơn, kết quả mức t2g bị tách thành 2 mức
  Các phối tử phân bố dọc các trục x, y, z
  (-) Phối tử điện tích âm bị hút bởi ion kim loại, làm bền hệ attracted to (+) metal ion; provides stability
  Trường bát diện
  Các e-d bị đẩy bởi các phối tử điện tích âm; làm tăng năng lượng của AO-d
  +
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Thuyết trường tinh thể
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  b) Trường tứ phương (bát diện kéo dài)
  Trong trường tứ phương, 2 phối tử trên trục z đứng xa ion trung tâm hơn 4 phối tử khác nằm trục x,y; do đó tương tác của trường phối tử lên obitan d(x2 - y2) sẽ mạnh hơn so với obitan dz2 và năng lượng của chúng cao hơn so với obitan dz2 , kết quả mức eg bị tách làm hai mức và mất suy biến.
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Do obitan dxy phân bố gần các phối tử hơn các obitan dxz, dyz nên nó chịu tương tác của trường phối tử mạnh hơn, năng lượng của chúng sẽ cao hơn, kết quả mức t2g bị tách mưc và giảm bậc suy biến.
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  c) Trường hợp giới hạn (phức vuông phẳng)
  Khi mật độ electron trên trục z đủ lớn, hằng số chắn lớn làm giảm lực liên kết, các phối tử trên trục z bị tách hoàn toàn khỏi phức bát diện, tạo thành phức vuông phẳng.
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Dãy phổ hoá học.
  I- < Br‑ < EDTA4-< Py ~ NH3 < En < Dipy < Phen < NO2- < CN- ~ NO+ ~ CO.
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  trường tứ diện
  Hình 12. Các obitan dx2 - y2 (a) và dxy (b)
  trong trường tứ diện của các phối tử (dấu  )
  Sơ đồ mức năng lượng của obitan d phức tứ diện
  Các AO-d trong trường tứ diện của các điện tích điểm
  4 phối tử trong trường tứ diện
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ

  4) Sự tách các mức năng lượng d trong trường tứ diện
  Trong trường tứ diện các obitan dxy , dxz , dyz nằm trên đường phân giác của góc vuông hướng thẳng vào phối tử, nên chịu tương tác trực tiếp của trường phối tử, vì vậy năng lượng) tăng lên cao hơn so với năng lượng của các obitan dz2 và d(x2 - y2) (vì dz2 và d (x2 - y2) nằm trên trục toạ độ nên chịu sự tương tác của trường phối tử yếu hơn, năng lượng tăng ít hơn).  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  4) Sự tách các mức năng lượng d trong trường tứ diện
  - Kết quả các mức năng lượng d ở trường tứ diện bị tách làm đôi nhưng theo thứ tự ngược lại với trường bát diện.
  ∆T = (4/9) Δ0 = E t2 - E e  _ _ _
  _ _

  ion kim loại trong phức tứ diện
  E
  Giản đồ năng lượng của AO-d
  spin cao
  Fig. 22.23
  Trong phức tứ diện, Các AO-eg nằm dưới các AO- t2g; chỉ trong trường yếu mới cần quan tâm.
  Năng lượng tách bởi phối tử trong trường tứ diện, T nhỏ hơn trong trường bát diện, o. Nên, phức tứ diện trường yếu phổ biến.(T <1/2 o)
  Sự tách mức năng lượng trường tứ diện
  Ion kim loại trong trường tinh thể đối xứng cầu
  Ion kim loại trong trường tứ diện
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  trường tứ diện
  Hình 12. Tách mức d bởi các trường phối tử có đối xứng khác nhau
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ trường tứ diện
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ trường vuông
  Giản đồ năng lượng các AO-d trong phức vuông phẳng
  dyz
  dxz
  dxy
  dz2
  dx2- y2
  Ion kim loại trong phức vuông phẳng
  E
  Giản đồ năng lượng các AO-d trong phức vuông phẳng
  __
  __
  __
  __
  __
  chỉ có spin thấp
  Fig. 22.24
  định lượng sự tách obitan
  đối với phức vuông phẳng
  Ảnh hưởng của lệch tứ phương (làm ngắn liên kết trên trục x và y, kéo dài liên kết trên trục z) đối với năng lượng các AO-d đối với phức d9
  Khi có 1,2 hoặc 3 electron eg trong phức thì xuất hiện sự sai lệch tứ phương . Trong phức 4d8 hoặc 5d8
  sự sai lệch có thể dẫn đến sự tạo thành phức vuông phẳng
  SP = 1.3 O
  DT=4/9 DO nên
  Phức tứ diện thường là phức spin cao, còn phức vuông phẳng thường là phức spin thấp

  Giản đồ các mức năng lượng của AO-d trong phức bát diện
  Giản đồ năng lượng đối với phức vuông phẳng và phức thẳng
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Cường độ của trường phối tử
  Dưới tác dụng của trường phối tử, năng lượng các obitan d của ion trung tâm giảm bậc suy biến và bị tách thành 2 mức t2g (d) và eg (d). Cường độ của trường phối tử càng mạnh thì sự tách mức càng lớn. Hiệu số năng lượng giữa 2 mức đó gọi là năng lượng tách:
  ∆o = Eeg - E t2g = 10Dq ∆T = Et2 - Ee = 10Dq
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Năng lượng ổn định bởi trường tinh thể và hiêu ứng nhiệt động
  - Phức bát diện đều:
  ΔHL = [0,4 n1(t2g) - 0,6 n2(eg)]Δ0
  Phức bát tứ diện :
  ΔHL = [0,6 n2(eg) - 0,4 n1(t2g)]ΔT
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  b) Hiệu ứng cấu trúc:
  Hệ quả sự tách mức năng lượng các electron d dẫn đến sự biến đổi cấu trúc củaphức chất
  *)Hiệu ứng bán kính:
  Hiệu ứng nhiệt động
  Khái niệm năng lượng bền bởi trường phối tử giúp giải thích năng lượng hidrat hóa có dạng 2 đường cong (như hình vẽ) ion M2+ nhóm 3d.
  Sự tăng gần như tuyến tính dọc theo chu kì được chỉ ra tương ứng với độ bền liên kết giữa phối tử H2O và nguyên tử trung tâm tăng, từ ion Radi thì giảm từ trái sang phải trong chu kì. Sự lệch so với đường thẳng của entanpi hidrat từ phản ánh sự biến đổi năng lượng bền bởi trường phối tử.
  Entanpi hidrat hóa của M2+
  (nhóm d thứ nhất).
  Xu hướng chung: entanpi hidrat hóa tăng dần (sự hidrat hóa tỏa nhiều nhiệt hơn)
  khi đi từ trái sang phải
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  b) Hiệu ứng cấu trúc:
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  *) Hiệu ứng Jan- tellơ : Năm 1937 Jan và Tellơ sau khi nghiên cứu mối liên quan giữa cấu trúc của phân tử phức và cấu hình không gian của chúng đã đưa ra qui luật về mối quan hệ đó và gọi là hiệu ứng Jan - Tellơ : Trạng thái electron suy biến của một hệ phân tử không thẳng là không bền vững và có khuynh hướng biến dạng. Từ đó dẫn đến sự giảm tính chất đối xứng của phân tử và tách trạng thái suy biến.
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  VD: Cu2+: 3d9 . Khi tạo phức bát diện, cấu hình electron của phức là t62geg3 (d2z2 d1(x2 - y2) ). Vì AO d(x2 - y2) chỉ có 1 electron nên mật độ e trên trục z tăng lên so với mật độ e trục x và y, hiệu ứng chắn trên trục z lớn hơn trục x và y, lực hút của ion trung tâm với các phối tử trên trục z nhỏ hơn. Vì vậy độ dài liên kết của ion trung tâm và các phối tử trên trục z lớn hơn độ dài liên kết của ion trung tâm và các phối tử trên trục x và y, dễ dàng có thể tách ra khỏi phức.
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Kết quả phức chất Cu2+ tồn tại ở dạng bát diện kéo dài theo trục z hoặc có cấu tạo vuông phẳng (nếu 2 phối tử trên trục z bị tách).
  Điều này phù hợp với thực tế là phức chất Cu2+ thường có cấu tạo vuông phẳng .
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Tính chất từ
  a)Từ tính của phức chất có liên quan chặt chẽ với cấu hình electron của chúng.
  - Nếu hệ nguyên tử, phân tử ... không có electron độc thân, sẽ không có momen từ riêng, chất đó là nghịch từ.
  - Nếu hệ có electron độc thân sẽ có momen từ riêng, chất đó là thuận từ và có thể xác định được momen từ của chúng.
  - Momen từ phụ thuộc vào spin toàn phần và mômen động lương quĩ đạo toàn phàn gây ra
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Tính chất từ
  b) Tính momen từ
  *) Nếu Momen từ do cả spin toàn phần và mômen động lương quĩ đạo toàn phần gây ra, nhưng tương tác spin quĩ đạo coi như không đáng kể thì momen từ có thể tính:
   = [4S(S+1) + L(L+1)]½ B
  S : là spin tổng của các electron độc thân; L: là obitan tổng của hệ
  B = eh/ 4mC (e là điện tích e; m là khối lượng e ; C là tốc độ ánh sáng)
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Tính chất từ
  b) Tính momen từ
  *) Nếu momen từ do cả spin toàn phần và mômen động lương quĩ đạo toàn phần gây ra, nhưng tương tác spin quĩ đạo là đáng kể thì momen từ có thể tính:
   = g [J(J+1)]½ B
  g: là số lượng tử toàn phần của hệ ;
  g = 1 +

  J: là số lượng tử nội; J nhận giá trị từ |L+S|,..., |L–S|
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Tính chất từ
  Momen từ spin:
   = [4S(S+1)]½ B ,
  S: là spin tổng của các electron độc thân;
   = [n(n+2)]½ B ,
  n : là số electron độc thân;
  Cấu hình electron của phức kim loại chuyển tiếp
  Sự chiếm các AO-d phụ thuộc vào năng lượng tách  và năng lượng ghép đôi P.
  Electron được sắp xếp để có cấu hình electron tương ứng với năng lượng thấp nhất có thể.
  Nếu  > P ( lớn; phối tử trường mạnh): Các e sẽ ghép đôi ở các AO-d có mức năng lượng thấp trước.
  Nếu  < P ( nhỏ; phối tử trường yếu): Các electron sẽ phân bố vào các AO-d trước khi ghép đôi.
  Giản đồ mức năng lượng của obitan d phức bát diện
  d1 d2  d3

  d2
  Giản đồ mức năng lượng của obitan d phức bát diện

  d3
  Giản đồ mức năng lượng của obitan d phức bát diện

  d4
  phức spin cao
   < P
  phức spin thấp
   > P
  Giản đồ mức năng lượng của obitan d phức bát diện

  d5
  Giản đồ mức năng lượng của obitan d phức bát diện

  d6
  Giản đồ mức năng lượng của obitan d phức bát diện
  d-orbital energy level diagrams
  octahedral complex

  d7
  Giản đồ năng lượng AO-d ở phức bát diện

  d8

  d9
  Giản đồ mức năng lượng của obitan d phức bát diện

  d10
  Giản đồ mức năng lượng của obitan d phức bát diện
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Màu sắc phức chất
  Màu của chất là kết quả của sự hấp thụ một phần ánh sáng nhìn thấy. Những bức xạ không bị hấp thụ được phản chiếu hoặc truyền qua chất đi đến mắt người ta và gây nên cảm giác màu. Khi hấp thụ toàn bộ ánh sáng, chất có màu đen và khi không hấp thụ ánh sáng, chất trong suốt hoặc có màu trắng.
  Màu sắc của phức kim loại chuyển tiếp
  Một hợp chất/ phức chất có màu:
  Hấp thụ các bức xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy (400 –700 nm)
  Bước sóng không bị hấp thụ được truyền qua.
  Quang phổ khả kiến
  Trắng = tổng hợp tất cả các màu (bước sóng)
  400 nm
  700 nm
  Bước sóng, nm
  Năng lượng tăng
  Năng lượng giảm
  (Mỗi bước sóng tương ứng với một màu khác nhau)
  THUYẾT TTT - Màu sắc phức chất
  Màu hấp thụ
  Màu quan sát được
  THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ
  Màu sắc phức chất
  ánh sáng trắng
  ánh sáng đỏ được hấp thụ (ánh sáng có năng lượng thấp hơn)
  ánh sáng xanh quan sát được
  [M(H2O)6]3+
  Màu của phức chất của kim loại chuyển tiếp
  [M(en)3]3+
  Màu của phức chất của kim loại chuyển tiếp
  Dãy quang phổ hóa học
  I- < Br- < Cl- < OH- < F- < H2O < NH3 < en < CN-
  trường yếu
  trường mạnh
  nhỏ nhất 
  lớn nhất 
   tăng
  Màu của phức chất của kim loại chuyển tiếp
  Năng lượng đẩy của electron so với năng lượng tách các AO-d
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  Thuyết obitan phân tử coi phân tử phức chất cũng như phân tử hợp chất đơn giản, là một hạt thống nhất bao gồm nguyên tử trung tâm và phối tử. Chuyển động của electron trong phân tử được mô tả bằng hàm sóng gọi là obitan phân tử (MO). Sự tổ hợp tuyến tính các obitan nguyên tử của nguyên tử trung tâm và phối tử cho ta các obitan phân tử liên kết (MOlk) và obitan phân tử phản liên kết (MOplk). Điều kiện để các AO tổ hợp với nhau là chúng có thể xen phủ nhau, nghĩa là có cùng kiểu đối xứng.
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  1) Phức chất bát diện
  a) Phức chất bát diện không có liên kết .
  Xét ion phức bát diện [Ti(H2O)6]3+ ; Ti3+ : 3d1
  Các obitan hoá trị của Ti3+ : 3d(z)2 , 3d(x2 - y2) , 3dxy , 3dxz , 3dyz , 4s , 4px , 4py , 4pz
  và 6 phân tử H2O cấp 6 obitan i (i là obitan hoá trị MO-i , có thể coi là một trong 2 obitan lai hoá sp3 chứa cặp electron tự do của O trong phân tử H2O)
  *) Obitan 4s của Ti3+ tổ hợp với các obitan σi của H2O :
  4s + σi (i = 1- 6)
  Hàm sóng trong trường hợp này có dạng:
  (σslk) = c14s + c2σi (i = 1- 6)
  (σs* ) = c14s - c2σi (i = 1 - 6)
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  *) Ba obitan 4px , 4py , 4pz của Ti3+, mỗi obitan tổ hợp với 2 obitan i của H2O:
  (xlk) = c3 4px + c4(σ1 - σ3)
  (x* ) = c3 4px - c4(σ1 - σ3)
  (ylk) = c3 4py + c4(σ2 - σ4)
  (y* ) = c3 4py - c4(σ2 - σ4)
  (zlk) = c3 4pz + c4(σ5 - σ6)
  (z* ) = c3 4pz - c4(σ5 - σ6)
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  *) Hai obitan 3dz2 , 3d(x2 - y2) của Ti3+, mỗi obitan tổ hợp với 2 obitan i của H2O:
  (σz2lk) =c53dz2+2c6(σ5+σ6)-c6(σ1+σ2+σ3+σ4)
  (σz2*) =c5 3dz2-2c6(σ5+σ6)+c6(σ1+σ2+σ3+σ4)
  (σlk(X2-y2)) = c73d(X2-y2) + c8 (σ1+σ3 - σ2- σ4)
  (σ*(X2-y2)) = c73d(X2-y2) - c8 (σ1+σ3 - σ2- σ4)
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  *) Các obitan 3dxy , 3dxz , 3dyz của Ti3+ thuận lợi cho việc xen phủ với obitan thích hợp của phối tử hình thành MO-d, nhưng phân tử nước không có obitan thích hợp đó, nên chúng tồn tại trong phức chất dưới dạng MO-0d không liên kết.
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  b) Phức chất bát diện có liên kết .
  Khi phối tử có obitan  có thể xen phủ với với các obitan dxy, dxz, dyz thì giản đồ năng lương các MO của phân tử phức chất trở lên phức tạp hơn nhiều: ngoài các obitan MO-σ liên kết và phản liên kết còn có các MO-  liên kết và phản liên kết nữa và hiệu năng lượng cũng biến đổi.
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  Những obitan cuả phối tử có thể là những obitan P đơn giản như Cl-, những obitan d đơn giản như PH3, AsH3 hay là những MO- của các phối tử nhiều nguyên tử như CO, CN-. Trong phức chất bát diện với phối tử Cl- thì mỗi obitan d của ion trung tâm sẽ xen phủ với các obitan của 4 phối tử. Trên các obitan liên kết có sự chuyển dịch mật độ electron từ clo đến kim loại và gọi là liên kết từ phối tử đến kim loại(L M )
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  Trong những điều kiện xác định, phối tử CN- có thể có 2 kiểu liên kết. Vì ion CN- có obitan lk chứa đầy electron và * còn trống [cấu hình CN- : (σs)2 (σs*)2 ((x,y))4 (σz)2 (*x,y)0 (σz*)0] nên các obitan lk của phối tử xen phủ với obitan trống của kim loại hình thành liên kết (kiểu L M). Ngoài ra còn có thể có sự xen phủ các obitan chứa cặp điện tử của kim loại với obian * còn trống của phối tử CN- tạo liên kết (M L)
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  2) Phức chất tứ diện
  Ví dụ: Phức chất [VCl4]- (hoặc [CoCl4]2-)
  Các obitan hóa trị của kim loại 4s, 4px, 4py, 4pz, 3dxy, 3dxz, 3dyz, có thể tham gia hình thành các MO-σ , hai obitan 3dz2, 3d(x2 - y2) tham gia hình thành các MO-. Những obitan MO-σ liên kết chiếm các mức năng lượng thấp, tiếp là các obitan MO- liên kết (tập trung chủ yếu tại các nguyên tử clo). Các obitan phản liên kết, xuất phát từ các obitan hoá trị 3d, nhóm obitan 3dxy , 3dxz, 3dyz hình thành các MO- σ* có năng lượng cao hơn các MO- * được hình thành xuất phát từ các obitan 3dz2, 3d(x2 - y2). Hiệu hai mức năng lượng (σd)* và (d)* trong phức chất tứ diện ưng với năng lượng tách ΔT .
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  3) Phức chất vuông phẳng.
  Phức chất [PtCl4]2-
  Các obitan hóa trị của kim loại có thể tham gia hình thành các MO-σ là 5d(x2 - y2), 5dz2, 6px, 6py. Trong hai hai obitan 5dz2, 5d(x2 - y2), thì obitan 5dz2 tương tác với bốn obitan hoá trị của phối tử yếu hơn obitan 5d(x2 - y2) vì phần lớn obitan 5dz2 hướng theo trục Z. Các obitan 3dxy, 3dxz, 3dyz chỉ có thể tham gia hình thành các MO-. Trong 3 obitan thì obitan 3dxy có thể tương tác với các obitan hoá trị của phối tử; trong khi đó, hai obitan 3dxz , 3dyz chỉ tương tác với 2 phối tử .
  THUYẾT MO TRONG PHỨC CHẤT
  Obitan có năng lượng thấp nhất là các MO-σ (4 obitan), những obitan này tập trung chủ yếu ở các nguyên tử clo. Tiếp theo là các MO-(8 obitan). Những MOplk xuất phát từ các obitan d chiếm phần giữa giản đồ, trong các obitan này thì obitan có năng lượng cao nhất là obitan plk mạnh σ*(x2 - y2), ngoài ra obitan (xy)* có năng lượng cao hơn các obitan (xz)*, (yz)* (vì obitan dxy tương tác với cả 4
  No_avatar

  s tải về k xem được vậy admin

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓