Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương I. §2. Phương trình lượng giác cơ bản

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Đăng Sen
  Ngày gửi: 09h:45' 23-05-2011
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 1298
  Số lượt thích: 2 người (Huỳnh Văn Lai, nguyễn trịnh)
  O
  +
  -1
  -1
  1
  1
  B
  A
  A’
  B’
  M
  P
  K
  α
  H
  x
  y
  T
  S
  HAØM SOÙÁ LÖÔÏNG GIAÙC
  - 
  - /2
  /2

  1
  -1
  NỘI DUNG BÀI HỌC (4 Tiết)
  I - ĐỊNH NGHĨA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
  II - TÍNH TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC .
  III - SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC .
  IV - LUYỆN TẬP .
  I – ĐỊNH NGHĨA :
  BẢNG GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT :
  Nhắc lại bảng giá trị lượng giác
  của một cung đặc biệt ?
  c) Sin2  0,91
  Cos2 - 0,42
  Dùng máy tính bỏ túi ,tính : sinx, cosx. Với :
  a)x = /4
  b)x = /6
  c) x = 2
  TRẢ LỜI :
  a) sin /4  0,71
  COS /4  0,71
  b) sin /6 =0,5
  COS /6  0,87
  Trên đường tròn lượng giác,với điểm gốc A,hãy xác định các điểm M mà số đo tương ứng là:
  a) /4
  b) /6
  1) HÀM SỐ SIN VÀ HÀM SỐ côsin:
  a)y = sin x :
  được gọi là hàm số sin, kí hiệu là y = sinx
  Tập xác định của hàm số y = sinx là R.
  Qui tắc tương ứng mỗi xR với số thực sinx
  sin : R R
  x l y = sinx
  1)HÀM SỐ COSIN VÀ HÀM SỐ SIN :
  b)y = cos x :
  được gọi là hàm số cos, kí hiệu là y = cosx
  Tập xác định của hàm số y = cosx là R.
  Qui tắc tương ứng mỗi xR với số thực cosx
  cos : R R
  x l y = cosx
  Ví dụ : Tìm tập xác của mỗi hàm số sau :
  Trả lời :
  a)Do nên tập xác định của hàm số là D = R
  b) Để hs xác định thì sinx 0, nên tập xác định của hàm số là D = R { k; kZ }
  c) Do 1- sinx 0 và 1+cosx 0, nên hs xác định thì
  1+cosx > 0, nên tập xác định của hàm số là
  D = R {( 2k+1); kZ }
  2)HÀM SỐ TANG VÀ HÀM SỐ COTANG :
  a) y = tanx :
  Tập xác định : D = R { /2 + k; kZ }
  b)y = cotx :
  Tập xác định : D = R { k; kZ }
  Hàm số tang là hàm số được xác định bởi công thức :
  Hàm số côtang là hàm số được xác định bởi công thức :
  Hãy so sánh các giá trị của sinx và sin(-x),
  cosx và cos(-x)
  Trả lời :
  Sinx = - sin(-x)
  Cosx = cos(-x)
  Nhận xét :
  Hàm số y=sinx là hs lẻ,
  hàm số y=cosx là hs chẵn,
  suy các hs y=tanx
  và y = cotx đều là hs lẻ.
  II- TÍNH TUẦN HOÀN CỦA HSLG:
  Ta nói chu kì của các hàm số : y = sinx là 2
  Tìm những số T sao cho f(x+T)=f(x) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau :
  a) f(x)=Sinx
  Trả lời :
  Sin(x+ 2)=sinx
  Sin(x- 2)=sinx
  Sin(x+ 4)=sinx
  Tương tự chu kì của các hàm số : y = Cosx là 2
  tan(x+ )=tanx
  tan(x - )=tanx
  tan(x+ 2)=tanx
  Ta nói chu kì của các hàm số : y = tanx là 
  Tương tự chu kì của các hàm số : y = cotx là 
  b) f(x) =tanx
  1) Hàm số y = sinx:
  III- SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC:
  Sự biến thiên của đồ thị y = sinx
  trên đoạn [0;] :
  x1,x2 (0;/2); x1x1,x2( /2; ); x1sinx2
  Vậy, hàm số y = sinx :
  + đồng biến trên khoảng (0;/2).
  + nghịch biến trên khoảng (/2; ).
  /2

  1
  1) Hàm số y = sinx:
  - 
  - /2
  /2

  1
  -1
  Trên đoạn [ -; ], đồ thị đi qua các điểm :
  (0;0); (/2;1); (-/2;-1); (-;0);(;0) .
  Tập xác định D = R
  Hàm số lẻ
  Hàm số tuần hoàn , chu kì T = 2
  Tập giá trị :đoạn [ - 1; 1]
  - 
  - /2
  /2

  1
  -1
  2) Hàm số y = cosx:
  Tập xác định D = R
  Hàm số chẵn
  Tuần hoàn , chu kì T = 2
  Tập giá trị :đoạn [ - 1; 1]
  Lưu ý : sin (x+/2 ) = cosx
  Từ đó ta có đồ thị hàm số cosx
  như sau:
  y
  x
  0
  ?
  -?
  3) Hàm số y = tanx:
  Tập xác định: D = R { /2 +k; kZ }
  Hàm số lẻ
  Tuần hoàn , chu kì T = 
  Tập giá trị : R
  Tăng trên các khoảng :
  (-/2 + k; /2 + k)
  4) Hàm số y = cotx:
  Tập xác định : D = R { k; kZ }
  Hàm số lẻ
  Tuần hoàn , chu kì T = 
  Tập giá trị : R
  CỦNG CỐ BÀI
  1) Khái niệm các hàm số lượng giác
  2) Nắm các tính chất của 4 HSLG : chẵn, lẻ; tuần hoàn; đơn điệu .
  3) Nhận dạng đồ thị của từng HSLG .
  Ví dụ 1: Tập xác định của hàm số:  R B. R{/4+k,kZ}
  C. [ -1;1] D.Một đáp số khác
  B
  CỦNG CỐ BÀI
  1) Khái niệm các hàm số lượng giác
  2) Nắm các tính chất của 4 HSLG : chẵn, lẻ; tuần hoàn; đơn điệu .
  3) Nhận dạng đồ thị của từng HSLG .
  Ví dụ2 : Tập giá trị của hàm số
  y = 5sin(3x + 2) – 2 laø :
  [ - 1; 1] B.( -7;7)
  C. [ -7;-2] D.[- 7; 3]
  D
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  1 ĐẾN 8 (TRANG 17, 18 sgk)
  Chúc các em học tốt !
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng