Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương I. §2. Phương trình lượng giác cơ bản

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Đăng Sen
  Ngày gửi: 09h:45' 23-05-2011
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 1339
  Số lượt thích: 2 người (Huỳnh Văn Lai, nguyễn trịnh)
  O
  +
  -1
  -1
  1
  1
  B
  A
  A’
  B’
  M
  P
  K
  α
  H
  x
  y
  T
  S
  HAØM SOÙÁ LÖÔÏNG GIAÙC
  - 
  - /2
  /2

  1
  -1
  NỘI DUNG BÀI HỌC (4 Tiết)
  I - ĐỊNH NGHĨA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
  II - TÍNH TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC .
  III - SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC .
  IV - LUYỆN TẬP .
  I – ĐỊNH NGHĨA :
  BẢNG GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT :
  Nhắc lại bảng giá trị lượng giác
  của một cung đặc biệt ?
  c) Sin2  0,91
  Cos2 - 0,42
  Dùng máy tính bỏ túi ,tính : sinx, cosx. Với :
  a)x = /4
  b)x = /6
  c) x = 2
  TRẢ LỜI :
  a) sin /4  0,71
  COS /4  0,71
  b) sin /6 =0,5
  COS /6  0,87
  Trên đường tròn lượng giác,với điểm gốc A,hãy xác định các điểm M mà số đo tương ứng là:
  a) /4
  b) /6
  1) HÀM SỐ SIN VÀ HÀM SỐ côsin:
  a)y = sin x :
  được gọi là hàm số sin, kí hiệu là y = sinx
  Tập xác định của hàm số y = sinx là R.
  Qui tắc tương ứng mỗi xR với số thực sinx
  sin : R R
  x l y = sinx
  1)HÀM SỐ COSIN VÀ HÀM SỐ SIN :
  b)y = cos x :
  được gọi là hàm số cos, kí hiệu là y = cosx
  Tập xác định của hàm số y = cosx là R.
  Qui tắc tương ứng mỗi xR với số thực cosx
  cos : R R
  x l y = cosx
  Ví dụ : Tìm tập xác của mỗi hàm số sau :
  Trả lời :
  a)Do nên tập xác định của hàm số là D = R
  b) Để hs xác định thì sinx 0, nên tập xác định của hàm số là D = R { k; kZ }
  c) Do 1- sinx 0 và 1+cosx 0, nên hs xác định thì
  1+cosx > 0, nên tập xác định của hàm số là
  D = R {( 2k+1); kZ }
  2)HÀM SỐ TANG VÀ HÀM SỐ COTANG :
  a) y = tanx :
  Tập xác định : D = R { /2 + k; kZ }
  b)y = cotx :
  Tập xác định : D = R { k; kZ }
  Hàm số tang là hàm số được xác định bởi công thức :
  Hàm số côtang là hàm số được xác định bởi công thức :
  Hãy so sánh các giá trị của sinx và sin(-x),
  cosx và cos(-x)
  Trả lời :
  Sinx = - sin(-x)
  Cosx = cos(-x)
  Nhận xét :
  Hàm số y=sinx là hs lẻ,
  hàm số y=cosx là hs chẵn,
  suy các hs y=tanx
  và y = cotx đều là hs lẻ.
  II- TÍNH TUẦN HOÀN CỦA HSLG:
  Ta nói chu kì của các hàm số : y = sinx là 2
  Tìm những số T sao cho f(x+T)=f(x) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau :
  a) f(x)=Sinx
  Trả lời :
  Sin(x+ 2)=sinx
  Sin(x- 2)=sinx
  Sin(x+ 4)=sinx
  Tương tự chu kì của các hàm số : y = Cosx là 2
  tan(x+ )=tanx
  tan(x - )=tanx
  tan(x+ 2)=tanx
  Ta nói chu kì của các hàm số : y = tanx là 
  Tương tự chu kì của các hàm số : y = cotx là 
  b) f(x) =tanx
  1) Hàm số y = sinx:
  III- SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC:
  Sự biến thiên của đồ thị y = sinx
  trên đoạn [0;] :
  x1,x2 (0;/2); x1x1,x2( /2; ); x1sinx2
  Vậy, hàm số y = sinx :
  + đồng biến trên khoảng (0;/2).
  + nghịch biến trên khoảng (/2; ).
  /2

  1
  1) Hàm số y = sinx:
  - 
  - /2
  /2

  1
  -1
  Trên đoạn [ -; ], đồ thị đi qua các điểm :
  (0;0); (/2;1); (-/2;-1); (-;0);(;0) .
  Tập xác định D = R
  Hàm số lẻ
  Hàm số tuần hoàn , chu kì T = 2
  Tập giá trị :đoạn [ - 1; 1]
  - 
  - /2
  /2

  1
  -1
  2) Hàm số y = cosx:
  Tập xác định D = R
  Hàm số chẵn
  Tuần hoàn , chu kì T = 2
  Tập giá trị :đoạn [ - 1; 1]
  Lưu ý : sin (x+/2 ) = cosx
  Từ đó ta có đồ thị hàm số cosx
  như sau:
  y
  x
  0
  ?
  -?
  3) Hàm số y = tanx:
  Tập xác định: D = R { /2 +k; kZ }
  Hàm số lẻ
  Tuần hoàn , chu kì T = 
  Tập giá trị : R
  Tăng trên các khoảng :
  (-/2 + k; /2 + k)
  4) Hàm số y = cotx:
  Tập xác định : D = R { k; kZ }
  Hàm số lẻ
  Tuần hoàn , chu kì T = 
  Tập giá trị : R
  CỦNG CỐ BÀI
  1) Khái niệm các hàm số lượng giác
  2) Nắm các tính chất của 4 HSLG : chẵn, lẻ; tuần hoàn; đơn điệu .
  3) Nhận dạng đồ thị của từng HSLG .
  Ví dụ 1: Tập xác định của hàm số:  R B. R{/4+k,kZ}
  C. [ -1;1] D.Một đáp số khác
  B
  CỦNG CỐ BÀI
  1) Khái niệm các hàm số lượng giác
  2) Nắm các tính chất của 4 HSLG : chẵn, lẻ; tuần hoàn; đơn điệu .
  3) Nhận dạng đồ thị của từng HSLG .
  Ví dụ2 : Tập giá trị của hàm số
  y = 5sin(3x + 2) – 2 laø :
  [ - 1; 1] B.( -7;7)
  C. [ -7;-2] D.[- 7; 3]
  D
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  1 ĐẾN 8 (TRANG 17, 18 sgk)
  Chúc các em học tốt !

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng