Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương I. §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hương
  Ngày gửi: 22h:40' 24-06-2011
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 655
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quốc Sự, võ thị ngọc mai)
  Ki?m tra bi cu
  HS1: Lm bi t?p 11 (SGK - 12):
  * a) S? t? nhiờn cú s? ch?c l 135, ch? s? hng don v? l 7 l: 1357.
  b)


  HS2: Vi?t t?p h?p cỏc ch? s? c?a s?: 2 112 555
  * G?i t?p h?p cỏc ch? s? c?a s? 2 112 555 l A.
  Suy ra A = {1; 2; 5}.

  Ti?t 4

  Đ4. S? ph?n t? c?a m?t t?p h?p. T?p h?p con
  1. S? ph?n t? c?a m?t t?p h?p
  Cho cỏc t?p h?p:
  A = {5}
  B = {x; y}
  C = {1; 2; 3; .; 100}
  D = {0; 1; 2; 3; .}
  Ta núi: T?p h?p A cú m?t ph?n t?, t?p h?p B cú hai ph?n t?.
  ?. T?p h?p C v t?p h?p D cú m?y ph?n t??
  * T?p C cú 100 ph?n t?, t?p h?p D cú vụ s? ph?n t?.

  Cỏc t?p h?p sau cú bao nhiờu ph?n t??
  D = {0}, E = {bỳt, thu?c}, H = {x ? N| x ? 10}.
  * T?p h?p D cú m?t ph?n t?, t?p h?p E cú hai ph?n t?, t?p h?p H cú 11 ph?n t?.
  ?1

  Tỡm s? t? nhiờn x m x + 5 = 2.
  * x + 5 = 2
  Khụng cú s? t? nhiờn no d? x + 5 = 2.
  * Chỳ ý:
  T?p h?p khụng cú ph?n t? no g?i l t?p h?p r?ng.
  T?p h?p r?ng du?c kớ hi?u l ?.
  Vớ d?: T?p h?p cỏc s? t? nhiờn x sao cho x + 5 = 2 l t?p h?p r?ng.
  Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, có thể không có phần tử nào.
  ?2
  2. Tập hợp con
  Ví dụ: Cho hai tập hợp:
  E = {x, y}
  F = {x, y, c, d}. (hình bên)
  ?. Ta thấy có gì đặc biệt ở hai tập hợp này?
  Ta thấy mọi phần tử của tập hợp E đều
  thuộc tập hợp F, ta gọi tập hợp E là tập
  hợp con của tập hợp F.
  Định nghĩa tập hợp con:


  Ta kí hiệu: AB hay BA và đọc là: A là tập hợp con của tập hợp B.
  Ví dụ: Tập hợp D các học sinh nam một lớp là tập hợp con của tập hợp H các học sinh trong lớp đó, ta viết: D  H.
  ?. Lấy thêm ví dụ về tập hợp con?
  Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B.
  Cho ba tập hợp: M = {1; 5}, A = {1; 3; 5}, B = {5; 1; 3}
  Dùng kí hiệu  để thể hiện quan hệ giữa hai trong ba tập
  hợp trên.
  * M  A, M  B, A  B, B  A.
  BT: Hãy viết: - Tập hợp A số tự nhiên lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1.
  - Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 0 = 0.

  * - Vì không có số tự nhiên nào lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1 nên ta có A = .
  - Vì 0 + 0 = 0 nên x = 0. Vậy B = {0}.
  ?3
  Chú ý:
  Nếu A  B và B  thì ta nói A và B là hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu A = B.

  BT: Làm bài tập 17 (SGK – 13):

  Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?
  Tập hợp A các số tự nhiên không quá 20.
  Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.

  * a) A = {0; 1; 2; 3; …; 19}
  Tập hợp A có 20 phần tử.

  b) B = .
  Tập hợp B không có phần tử nào.


  * Bài tập về nhà:
  - Học thuộc lí thuyết;
  Làm bài tập 16; 18; 19; 20 (SGK – 13) và bài tập 30; 33; 34; 36; 40; 41; 42 (SBT – 5, 6).
  Làm bài tập bài luyện tập SGK - 14.

  Phân bổ thời gian
  Slide 1: 7’
  Slide 2: 2’
  Slide 3: 10’
  Slide 4: 4’
  Slide 5: 6’
  Slide 6: 3’
  Slide 7: 5’
  Slide 8: 6’
  Slide 9: 2’

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng