Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Chia cho số có ba chữ số

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Tường An (trang riêng)
    Ngày gửi: 15h:25' 25-06-2011
    Dung lượng: 6.7 MB
    Số lượt tải: 489
    Số lượt thích: 0 người
    PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ PHƯỚC HẬU
    LỚP 4B XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
    Môn: TOÁN Lớp: 4
    Bài: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    Giaó viên: Nguyễn Thị Xuân
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    Toán:
    23520 : 56
    4066 : 38
    Đặt tính rồi tính
    2
    1
    Tính giá trị của biểu thức
    ( 2000 + 996 ) : 28
    BÀI CŨ
    Thương có chữ số 0
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    Toán:
    CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    a) 1944 : 162 = ?
    Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
    * 194 chia 162 được 1, viết 1;
    1 nhân 2 bằng 2 ; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 ;
    1 nhân 6 bằng 6 ; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3 ;
    1 nhân 1 bằng 1 ; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.
    ; 324 chia 162 được 2, viết 2;
    2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 ;
    2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ;
    2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0,
    viết 0.
    2
    1
    1944 : 162 = 12
    4
    3
    0
    2
    0
    0
    162
    194
    324
    0
    4
    * Hạ 4, được 324
    .
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    Toán:
    CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    b) 8469 : 241 = ?
    Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
    * 846 chia 241 được 3, viết 3;
    3 nhân 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ;
    3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ;
    3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trừ 7 bằng 1,
    viết 1.
    1239 chia 241 được 5, viết 5;
    5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4 ;
    5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2 ;
    5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng
    0, viết 0
    5
    3
    0
    8469 : 241 = 35(dư 34)
    846
    241
    3
    4
    9
    9
    1
    2
    3
    ..
    * Hạ 9, được 1239 ;
    .
    1239
    .
    3
    .
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    a) 1944 : 162 = ?
    2
    1
    1944 : 162 = 12
    4
    3
    0
    2
    0
    0
    162
    194
    324
    0
    4
    .
    b) 8469 : 241 = ?
    8469
    241
    1239
    034
    35
    8469 : 241 = 35(dư 34)
    Toán:
    CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    *Luy?n t?p:
    1
    Đặt tính rồi tính:
    a) 2120 : 424
    1935 : 354
    b) 6420 : 321
    4957 : 165
    0000
    0
    6420 321
    20
    Toán:
    CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    *Luy?n t?p
    2
    Tính giá trị của biểu thức:
    b) 8700 : 25 : 4
    = 348 : 4
    = 87
    a) 1995 x 253 + 8910 : 495
    = 504735 + 18
    = 504753
    Toán:
    CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    Sao của em
    B
    C
    D
    E
    Chọn ý đúng
    7500:25:4 = ?
    A. 25
    C. 750
    B. 75
    B.75
    Chọn ý đúng
    352:(32x11) = ?
    B. 11
    C. 32
    A. 1
    A. 1
    Chọn ý đúng
    X x 123 = 1230
    B. x=1
    C.x=11
    A. x=10
    A. x=10
    Trong phép chia có dư số chia phải như thế nào so với số dư ?
    Phần thưởng của em là một chiếc khan quàng
    Phần thưởng của em là một chiếc bút chi
    Phần thưởng của em là một chiếc tẩy
    Phần thưởng của em là một chiếc thước kẻ
    Phần thưởng của em là một tràng pháo tay
    A
    Toán:
    CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    Bài tập về nhà:
    3
    Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128 m vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?
    Toán:
    CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
    ( Xem sách trang 86)
    Toán:
    CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
    LỚP 4B KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
    Bài học kết thúc
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

    print