Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Gia Vinh
Ngày gửi: 21h:58' 25-02-2009
Dung lượng: 545.0 KB
Số lượt tải: 266
Số lượt thích: 0 người
Thầy trò 7c Kính chào các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
Thầy trò 7c Kính chào các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
GV: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
THCS TÂN LẬP – VŨ THƯ - TB
BÀI DẠY
CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG
THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

(Tiếp theo)
GV: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
THCS TÂN LẬP – VŨ THƯ - TB
KIểM TRA bài cũ
Câu I. Điền vào dấu “. . .” để được đáp án đúng.
là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể).
là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng của hoạt động).
Câu chủ động
Câu bị động
. . .
Câu II. Xác định câu chủ động, câu bị động trong các câu sau:
a/ Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải xuống từ hôm
“hóa vàng”
b/ Cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải đã được (người ta) hạ xuống
từ hôm “hóa vàng”
c/Cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng”
. . .
Câu chủ động
Câu bị động
Câu bị động
Chuyển đổi câu chủ động Thành câu bị động
I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
c/Cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng”
Câu chủ động
Câu bị động
Câu bị động
b/ Cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải đã được (người ta) hạ xuống
từ hôm “hóa vàng”
a/ Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải xuống từ hôm
“hóa vàng”
* Có cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động và thêm các từ bị hay được từ(cụm từ) ấy.
Chuyển từ (cụm từ) chỉ lên đầu câu, đồng thời
từ ( cụm từ ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

hai
Nhận xét sự giống, khác nhau của ba câu trên ?
lên đầu câu
vào sau
đối tượng của hoạt động
lược bỏ hoặc biến
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Điền vào dấu “. . .”
Ví dụ 1
Chuyển đổi câu chủ động Thành câu bị động
I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
* Có hai cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
- Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ (cum từ) ấy
- Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ ( cụm từ ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

Ví dụ 2
Chuyển câu sau thành câu bị động:
Cô giáo phê bình Nam
 Nam bị cô giáo phê bình
* Không phải câu nào có các từ bị, được cũng là câu bị động.
Những câu sau có phải câu bị động không? Vì sao?
- Bạn em được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi.
- Tay em bị đau.
Ghi nhớ
Ghi nhớ
Ghi nhớ
Chuyển đổi câu chủ động Thành câu bị động
I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

* Có hai cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
- Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ (cụm từ) ấy
- Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ ( cụm từ ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

* Không phải câu nào có các từ bị, được cũng là câu bị động.
Ghi nhớ
Ghi nhớ
Ghi nhớ
II. Luyện tập
Bài 1: Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành hai câu bị động theo hai kiểu khác nhau.
a/ Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỉ XIII.
b/ Người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ lim.
c/ Chàng kị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào.
d/ Người ta dựng một là cớ đại ở giữa sân.
Chuyển đổi câu chủ động Thành câu bị động
I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
II. Luyện tập
Bài 2: Chuyển đổi mỗi câu chủ động cho dưới đây thành hai câu bị động -một câu dùng từ được, một câu dùng từ bị. Cho biết sắc thái nghĩa của câu dùng từ được với câu dùng từ bị có gì khác nhau.

a/ Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi.

b/ Trào lưu đô thị hoá đã thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn.
Ngôi nhà ấy đã bị phá đi.
Ngôi nhà ấy đã được phá đi.
Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn đã bị trào lưu đô thị hóa thu hẹp
Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn đã được trào lưu đô thị hóa thu hẹp
Chuyển đổi câu chủ động Thành câu bị động
I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
II. Luyện tập
Bài 3. Tìm câu chủ động, câu bị động trong các câu sau:
Nhà vua truyền ngôi cho cậu bé.
Lan được mẹ tặng chiếc cập mới nhân ngày khai trường.
Mưa to làm ngập đường phố Hà Nội.
Cha mẹ tôi sinh được hai người con.
Khu vườn bị cơn bão làm cho tan hoang.
Ông tôi bị đau chân.
Đáp án.
Các câu chủ động: A; C Các câu bị động: B; E
Chuyển đổi câu chủ động Thành câu bị động
I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
II. Luyện tập
Bài 4. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngược lại.
Nhà vua truyền ngôi cho cậu bé.
 Cậu bé được nhà vua truyền ngôi cho.
Lan được mẹ tặng chiếc cặp mới nhân ngày khai trường.
 Nhân ngày khai trường mẹ tặng Lan chiếc cặp mới.
Mưa to làm ngập đường phố Hà Nội.
 Đừng phố Hà Nội bị mưa to làm ngập.
Khu vườn bị cơn bão làm cho tan hoang.
Cơn bão làm cho khu vườn tan hoang.

Chuyển đổi câu chủ động Thành câu bị động
I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
II. Luyện tập
Bài 5.(SGK - T65)
Viết một đoạn văn ngắn nói về lòng say mê văn học của em hoặc về ảnh hưởng của tác phẩm văn học đối với em, trong đó có dùng ít nhất một câu bị động.
Hướng dẫn về nhà:
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học tập tốt
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học tập tốt
 
Gửi ý kiến