Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 9. Nước Đại Cổ Việt thời Đinh - Tiền Lê

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Toàn
  Ngày gửi: 22h:26' 06-09-2011
  Dung lượng: 22.2 MB
  Số lượt tải: 377
  Số lượt thích: 0 người
  Dân ta phải biết sử ta
  Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
  Trường THCS Thị Trấn Hướng tới
  1000 Năm
  Thăng Long - Hà Nội
  Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Quốc Oai
  Bài Giảng
  Môn : Lịch Sử 7
  Người thực hiện : Nguyễn Thị Toàn
  Trường THCS Thị Trấn
  Ngày 11 - tháng 10 - năm 2010
  Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Quốc Oai
  Bài Giảng
  Môn : Lịch Sử 7
  Người thực hiện : Nguyễn Thị Toàn
  Trường THCS Thị Trấn
  Ngày 11 - tháng 10 - năm 2010
  Kiểm tra bài cũ
  Hoa Lư
  Phú Xuân
  Cổ Loa
  Phong Châu
  Kinh Đô của nước ta dưới thời Ngô Quyền ở đâu ?
  Đầu thời nhà Đinh
  Cuối thời nhà Ngô
  Cuối thời nhà Đinh
  Đầu thời nhà tiền Lê
  Loạn 12 sứ quân diễn ra vào thời điểm nào ?
  Đinh Bộ Lĩnh xây dựng căn cứ ở đâu ?
  Hoa Lư ( Ninh Bình )
  Lam Sơn ( Thanh Hoá )
  Triệu Sơn ( Thanh Hoá )
  Cẩm Khê ( Phú Thọ )
  a
  Tại sao Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được đất nước ?
  a. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân
  b.Tài năng của Đinh Bộ Lĩnh
  c. Sự liên kết với các sứ quân
  d. Tất cả các câu trên đều đúng
  d
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
  - Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế
  - Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
  Sau khi dẹp song loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì ?
  Em hiểu như thế nào về từ Hoàng đế ?
  Việc vua Đinh Tiên Hoàng xưng Hoàng đế có ý nghĩa gì ?
  Em hiểu gì về tên nước Đại Cồ Việt ?
  Tại sao Đinh Tiên Hoàng lại đóng đô ở Hoa Lư ?
  Kinh Đô Hoa Lư
  Cổng thành Hoa Lư
  Chùa Bàn Ngô ( Hoa Lư )
  Chùa Nhất Trụ
  - Hoa L­ lµ quª h­¬ng cña §inh Bé LÜnh.
  - §Þa h×nh hÑp, nhiÒu ®åi nói thuËn lîi cho viÖc phßng thñ.
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
  - Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế
  - Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
  - 970 đặt niên hiệu là Thái Bình, giao hảo với nhà Tống
  Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì ?
  Sau đó Đinh Bộ Lĩnh còn làm gì ?
  - Phong Vương, đúc tiền. Dùng hình phạt nghiêm khắc với kẻ phạm tội .
  Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào ?
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Đền thờ Vua Đinh (Ninh Bình )
  Lăng Vua Đinh Tiên Hoàng
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Nhà Đinh xây dựng đất nước
  Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
  - Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám hại
  Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua ?
  Nội bộ lục đục, Tống lăm le xâm lược
  Lê Hoàn được suy tôn làm vua
  Sau khi lên ngôi Lê Hoàn đã làm gì ?
  - Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập lên nhà Tiền Lê
  Theo em nhiệm vụ cấp bách đối với nhà Tiền Lê lúc này là gì ?
  Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê ?
  Ai nhanh hơn
  Bộ máy triều đình
  Vua
  Thái sư, Đại sư
  Quan
  văn
  Quan

  10 lộ
  Phủ
  Châu
  Đơn vị hành chính
  Bộ máy nhà nước được tổ chức chặt chẽ quy củ hơn thời Ngô.
  - Em hãy nhận xét bộ máy nhà nước thời Tiền Lê ?
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  * Chính quyền :
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Nhà Đinh xây dựng đất nước
  Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
  - Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám hại
  Nội bộ lục đục, Tống lăm le xâm lược
  Lê Hoàn được suy tôn làm vua
  Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập lên nhà Tiền Lê
  * Chính quyền :
  * Quân đội :
  Quân đội thời Lê được tổ chức như thế nào ?
  Gồm 10 đạo
  Hai bộ phận: Cấm quân và quân địa phương
  Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội nhà Lê ?
  Những việc làm của vua Lê có tác dụng như thế nào ?
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Nhà Đinh xây dựng đất nước
  Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
  3. Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lê Hoàn
  * Hoàn cảnh :
  Quân Tống xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào ?
  - Cuối năm 979, nhà Đinh rối loạn, quân Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
  * Diễn biến :
  - 981 Quân địch do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào nước ta theo hai đường thuỷ và bộ .
  Quỷ Môn Quan – đường bộ
  Sông Bạch Đằng – đường thủy
  Em có nhận xét gì về quân Tống ?
  Em hãy nhận xét cách bố trí mai phục của Lê Hoàn ?
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Nhà Đinh xây dựng đất nước
  Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
  3. Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lê Hoàn
  * Hoàn cảnh :
  - Cuối năm 979, nhà Đinh rối loạn, quân Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
  * Diễn biến :
  - 981 Quân địch do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào nước ta theo hai đường thuỷ và bộ .
  Lê Hoàn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức tiêu diệt cả hai cánh quân
  Chiến tranh kết thúc Lê Hoàn sai sứ sang Tống đề nghị hoà hiếu
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Nhà Đinh xây dựng đất nước
  Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
  3. Cuộc kháng chiến chống quân Tống của Lê Hoàn
  * Hoàn cảnh :
  * Diễn biến :
  * ý nghĩa :
  Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi có ý nghĩa gì ?
  Bảo vệ nền độc lập của đất nước
  Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù
  Chứng tỏ ý chí quyết tâm của nhân dân
  Vì sao cuộc kháng chiến chống Tống dành thắng lợi ?
  Do triều tiền Lê đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng
  Sự chỉ huy tài tình sáng suốt của Lê Hoàn
  Nhân dân đoàn kết, trên dưới một lòng, cùng nhau
  chống giặc Tống
  Nguyên nhân nào là cơ bản nhất ?
  Tại sao sau khi chiến tranh chấm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang Trung Quốc đặt lại quan hệ bình thường ?
  Lê Hoàn (Lª §¹i Hµnh)
  Lăng vua Lê Đại Hành
  Bài tập củng cố
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Bài tập 1. Viết các dữ kiện lịch sử vào ô trống của bảng dưới đây sao cho đúng với niên đại:
  Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.
  Đinh Bộ Lĩnh qua đời.
  Lê Hoàn được suy tôn làm vua
  Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi.
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Bài tập 2.
  Chọn chữ Đ(đúng) hoặc S(sai) vào đầu mỗi phương án:
  Đinh Bộ Lĩnh chọn Đại La để làm đất đóng đô.
  Bộ máy chính quyền trung ương thời Tiền Lê chặt chẽ, quy củ hơn thời Ngô.
  Vì lợi ích của quốc gia dân tộc, Thái hậu Dương Vân Nga đã trao ngôi báu cho Lê Hoàn.
  Lê Hoàn được suy tôn làm vua do có công lao giúp Đinh Liễn dẹp "Loạn 12 sứ quân".


  S
  Đ
  Đ
  S
  Bài 9 - Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
  Tiết 14 : I. Tình hình chính trị, quân sự
  Bài tập 3.
  Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?
  Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất
  Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta
  Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi
  Đinh Tiên hoàng mất các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn


  2

  Hướng dẫn về nhà:
  Học thuộc bài theo các mục trong SGK.
  Sưu tầm những tài liệu về nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê.
  Tập vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Tiền Lê.
  Chuẩn bị tiếp mục II của bài học.
  Kính chúc quý thầy cô mạnh khoẻ
  Chúc các Em học giỏi !
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng