Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thanh Tùng
  Ngày gửi: 12h:12' 03-03-2009
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 2000
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS

  Môn SINH HOC -8
  Bài 8:

  Giáo viên:......

  Năm học:2008-2009
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi: Trình bày cấu tạo ngoài của đại não người?
  Trả lời: *Cấu tạo ngoài gồm:
  -Rãng liên bán cầu chia đại não làm 2 nửa.
  -Rãnh sâu chia bán cầu não làm 4 thuỳ: thuỳ trán, thuỳ đỉnh, thuỳ chẩm, thuỳ thái dương
  -Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt của não.

  Dựa vào chức năng
  Hệ thần kinh vận động

  Hệ thần kinh:
  Hệ thần kinh sinh dưỡng

  Phân hệ thần kinh giao cảm
  Phân hệ thần kinh đối giao cảm
  Bài 48: hệ thần kinh sinh dưỡng
  Nội dung bài học:
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng

  II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng

  III- Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Bài 48: hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  Quan sát hình 48-1 về đường đi của xung thần kinh trong cung phản xạ ở hình A và B
  A-Cung phản xạ vận động
  B-Cung phản xạ sinh dưỡng
  Rễ sau
  Rễ sau
  Da

  Sừng sau
  A. Cung phản xạ vận động
  B. Cung phản xạ sinh dưỡng
  Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  ? Em hãy mô tả đường đi của xung thần kinh ở hình A.Cung phản xạ vận động?
  Trả lời: Cơ quan thụ cảm (da) tiếp nhận kích thích sẽ phát xung thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm qua, sừng sau đến trung ương thần kinh phân tích rồi phát xung thần kinh qua rễ trước theo dây thần kinh li tâm để trả lời kích thích ở cơ.
  Rễ trước
  Rễ trước
  Rễ sau
  Hạch thần kinh
  Da
  Ruột

  A. Cung phản xạ vận động
  B. Cung phản xạ sinh dưỡng
  Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Sừng bên
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  ? Em hãy mô tả đường đi của xung thần kinh ở hình B.Cung phản xạ sinh dưỡng?
  Trả lời: Dạ dày co bóp phát xung thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm tới sừng bên của tuỷ sống phân tích rồi phát xung thần kinh đi tới các hạch giao cảm và theo dây thần kinh li tâm trả lời kích thích làm giảm nhu động ruột.
  Bài 48: hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  Quan sát hình 48-2
  Sợi cảm giác
  Sợi trước hạch
  Hạch đối giao cảm
  Sợi hạch sau
  Dây phế vị
  Cung phản xạ điều hoà hoạt động của tim
  ?Em hãy mô tả đường đi của xung thần kinh trong cung phản xạ điều hoà hoạt động của tim?
  Trả lời: Từ thụ quan áp lực phát xung thần kinh cảm giác theo sợi cảm giác về trung tâm thần kinh ở trụ não (hành tuỷ), từ đây phát xung thần kinh theo dây phế vị qua sợi trước hạch tới hạch đối giao cảm qua sợi sau hạch tới tim làm giảm nhịp tim.
  Thụ quan áp lực
  Bài 48: hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng

  Dựa vào đường đi của xung thần kinh trong 2cung phản xạ hình 48.1,2 thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau:
  Bài 48: hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng

  Quan sát đường đi của xung thần kinh trong 2cung phản xạ hình 48.1,2
  Rễ sau
  Sừng sau
  Sừng trước
  Rễ trước
  Lỗ tuỷ

  Ruột
  Hạch giao cảm
  Sừng bên
  Rễ sau
  Da
  Thụ quan áp lực
  Sợi cảm giác
  Dây phế vị
  Sợi trước hạch
  Hạch đối giao cảm
  Sợi sau hạch
  Hình 48-1. Cung phản xạ
  Hình 48-2.Cung phản xạ điều hoà hoạt động của tim
  Phiếu học tập
  Đại não, tuỷ sống
  Trụ não sừng bên của tuỷ sống
  -Có
  -Không có
  Từ cơ quan thụ cảm trung ương
  Từ cơ quan thụ cảm trung ương
  Đến thẳng cơ quan phản
  Chuyển giao ở hạch thần kinh
  Điều khiển hoạt động của cơ vân (có ý thức)
  Điều khiển hoạt động nội quan (không có ý thức)
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Quan sát hình bên
  ?Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm có bộ phận nào?
  Trả lời: Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm 2 phần:
  + Trung ương nằm trong não, tuỷ sống
  + Ngoại biên là các dây thần kinh và hạch thần kinh
  Hình 48.3 Hệ thần kinh sinh dưỡng
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Quan sát hình và
  nghiên cứu thông tin SGK
  ?Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm mấy phân hệ?
  Trả lời: gồm hai phân hệ:
  +Phân hệ giao cảm
  + Phân hệ đối giao cảm
  Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Sợi sau hạch
  Sợi trước hạch
  Chuỗi hạch giao cảm
  A. Phân hệ giao cảm
  Phân hệ giao cảm có trung ương nằm ở chất xám thuộc sừng bên tuỷ sống (đốt tuỷ ngực I đến tuỷ thắt lưng III). Các nơron trước hạch đi tới chuỗi hạch giao cảm và tiếp cận với nơron sau hạch.
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng

  Trung ương đối giao cảm
  Sợi trước hạch
  Sợi sau hạch
  B. Phân hệ đối giao cảm


  Phân hệ đối giao cảm có trung ương là các nhân xám trong trụ não và đoạn cùng tuỷ sống. Các nơron trước hạch đi tới các hạch đối giao cảm (nằm cạnh cơ quan) để tiếp cận các nơron sau hạch. Các sợi trước hạch của cả 2 phân hệ đều có bao miêlin, còn các sợi sau hạch không có bao miêlin.
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Quan sát hình 48.3
  Sợi sau hạch
  Sợi trước hạch
  Chuỗi hạch giao cảm
  Trung ương đối giao cảm
  Sợi trước hạch
  Sợi sau hạch
  A. Phân hệ giao cảm
  B. Phân hệ đối giao cảm
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Đọc thông tin bảng 48.3 trong SGK thảo luận trong 3 phút
  ?Trình bày rõ sự khác nhau giữa phân hệ giao cảm và đối giao cảm?
  _Các nhân xám ở sừng bên của tuỷ sống
  Các nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tuỷ sống
  _Chuỗi hạch ngắn nằm gần cột sống xa cơ quan phụ trách
  _Chuỗi hạch nằm gần cơ quan phụ trách
  _Nơron trước hạch có sợi trục ngắn
  _Nơron trước hạch có sợi trục dài
  _Nơron sau hạch có sợi trục dài
  _Nơron sau hạch có sợi trục ngắn
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng

  Tiểu kết
  * Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Gồm : +Trung ương nằm trong não, tuỷ sống
  +Ngoại biên là dây thần kinh và hạch thần kinh.

  Có 2 phân hệ : + Phân hệ thần kinh giao cảm
  + Phân hệ thần kinh đối giao cảm
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  III- Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
  ?Quan sát đoạn băng sau em có nhận xét gì về chức năng của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm
  Trả lời:
  Phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm có tác dụng đối lập nhau trong việc điều hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng.
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  III- Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Quan sát hình, kết hợp thông tin trong bảng 48-2 trong SGK

  ? Em hãy cho biết hệ thần kinh sinh dưỡng có ý nghĩa gì với đời sống?
  Trả lời:
  Điều hoà được các hoạt động của cơ quan.Giúp cơ thể tự điều chỉnh được và thích nghi với những biến đổi của môi trường
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  Co
  Đồng tử
  Dãn
  Tăng
  Giảm
  Phế nang
  Tim
  Dãn
  Co
  bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
  I- Cung phản xạ sinh dưỡng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  III- Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Tiểu kết

  _Phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm có tác dụng đối lập nhau với hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng
  _Nhờ tác dụng đối lập đó mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà được hoạt động của các cơ quan nội tạng.
  Bài tập củng cố
  Bài 1: Chọn đáp án đúng:

  1. Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:
  a) Các dây thần kinh và hệ thần kinh
  b) Các dây thần kinh và hạch thần kinh
  c) Các nơron
  d) Các hạch thần kinh
  Bài tập củng cố
  Bài 1: Chọn đáp án đúng:

  2. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:
  a) Điều khiển hoạt động của cơ quan nội tạng
  b) Điều khiển hoạt động có ý thức
  c) Điều khiển hoạt động của cơ vân
  d) Cả a,b và c
  Bài tập củng cố
  Bài 2: Hãy thử trình bày phản xạ điều hoà hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp sau:
  _Lúc huyết áp tăng cao
  _Lúc hoạt động lao động
  Trả lời: * Lúc huyết áp tăng cao
  _ Thụ quan kích thích, xuất hiện xung thần kinh truyền về trung ương phụ trách tim mạch nằm trong các nhân xám thuộc phân hệ đối giao cảm, theo dây li tâm tới tim làm giảm nhịp co tim đồng thời dãn mạch máu da và mạch ruột giúp hạ huyết áp.
  Bài tập củng cố
  * Lúc hoạt động lao động.
  _ Khi hoạt động lao động xảy ra sự ôxy hoá glucozo để tạo năng lượng cần cho sự co cơ, đồng thời sản phẩm phân huỷ của quá trình này là CO2 tích luỹ dần trong máu sẽ kích thích thụ quan gây ra xung thần kinh hướng tâm tới trung khu hô hấp và trung khu tuần hoàn nằm trong hành tuỷ nhịp co tim và mạch máu co dãn cung cấp ôxy cho nhu cầu năng lượng đồng thời chuyển nhanh sản phẩm phân huỷ đến cơ quan bài tiết.
  dặn dò về nhà
  *Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài
  *Đọc phần" Em có biết" (trang 154)
  *Xem trước" Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác"
  Cám ơn quý thầy cô và các em!

  No_avatarf
  quá hay!!!!!!!!!
  No_avatar
  Tuyệt vời !!!!!!!!
  No_avatar
  do ec
  No_avatar

  de nay dk day

   

  No_avatar
  wa' gà
  No_avatar

  đầy đủ, hay, chính xácTuyệt

   

  No_avatar
  Cũng bình thường
  No_avatar
  cug tam tam ...hay lam
  Avatar
  Chưa thật đầy đủ lắm
  No_avatarf

  zị cũng dx oy mak

  Mỉm cườiCười nhăn răng

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng