Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 8. Danh từ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Ngọc Liên (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:24' 22-09-2011
  Dung lượng: 449.5 KB
  Số lượt tải: 2807
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy, cô giáó
  về dự tiết học
  GV dạy: Võ Thị Ngọc Liên
  Lớp: 6B
  Trường THCS Long Hoà
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi: ở tiểu học em đã học về từ loại danh từ. Hãy nhớ lại kiến thức và xác định danh từ trong ví dụ sau?
  Ví dụ:
  Ngày xưa, ở làng tiếng Việt có rất nhiều người sinh sống hỗn tạp. Họ làm nhiều công việc khác nhau. Về sau, họ đã phõn ra thành nhiều dòng họ theo công việc của mình: Dòng họ danh từ, dòng họ động từ, dòng họ tính từ.
  ( Câu chuyện tưởng tượng của một học sinh)
  Đáp án: Các danh từ là: Ngày xưa, làng, tiếng Việt, người, công việc, dòng họ..
  Tiết 32 : DANH T?
  I-Đặc điểm của danh từ :
  1-Ví dụ :Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con [.]
  (Em bé thông minh )
  2-Nhận xét:
  Cụm danh t?: ba con trâu ấy
  cơn bão đó
  Các danh từ khác trong câu: Vua, làng, gạo, nếp, thúng...
  Danh từ
  Chỉ người
  Khái niệm
  Chỉ vật
  Chỉ hi?n tu?ng
  Chỉ vật
  ?- Danh từ là những từ chỉ người, vật, khái niệm, hiện tượng...
  - Danh từ : + có khả năng kết hợp với các từ chỉ số lượng ở đằng trước: những, các, vài, ba, bốn ...
  + có thể kết hợp với các từ: này, ấy, kia, nọ, đó , kìa... ở đằng sau
  Hãy đặt câu với các danh từ sau: Vua, lng, h?c sinh .
  Vua kén rể cho con gái.
  Làng tôi rất đẹp.
  Tôi là học sinh.
  CN
  CN
  VN
  ?Chức vụ điển hình của danh từ trong câu là chủ ngữ. Khi làm vị ngữ danh từ cần có từ là đứng trước.
  3. Kết luận (Ghi nhớ SGK- 86)
  Danh tõ lµ nh÷ng tõ chØ ng­êi, vËt, hiÖn t­îng, kh¸i niÖm…
  Danh tõ cã thÓ kÕt hîp víi tõ chØ sè l­îng ë phÝa tr­íc vµ c¸c tõ nµy, Êy, kia, ®ã… ë phÝa sau ®Ó t¹o thµnh côm danh tõ.
  Chøc vô ®iÓn h×nh trong c©u cña danh tõ lµ chñ ng÷. Khi lµm vÞ ng÷, danh tõ cÇn cã tõ lµ ®øng tr­íc.
  II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật
  1.Ví dụ
  ba con trâu
  một viên quan
  ba thúng gạo
  sáu tạ thóc
  Danh từ chỉ sự vật: trâu, quan, gạo, thóc
  Danh từ chỉ đơn vị: con, viên, thúng, tạ..
  ?Danh từ được chia thành hai loại lớn: Danh từ đơn vị và danh từ chỉ vật
  Danh từ chỉ đơn vị: Nêu tên đơn vị dùng để tính, đếm, đo . sự vật. Danh từ chỉ vật: Nêu tên từng loại cá thể, người, vật, hiện tượng, khái niệm.
  2. Nhận xét, kết luận
  thảo luận
  * So sánh các cặp cụm danh từ sau rồi nhận xét nghĩa của nó ?
  a/ ba con trâu – ba chú trâu
  một viên quan - một ông quan
  b/ ba thúng gạo – ba rá gạo
  sáu tạ thóc – sáu cân thóc
  Nghĩa CDT không đổi khi thay đổi dt đơn vị => dtđv tự nhiên
  Nghĩa CDT thay đổi khi thay đổi dt đơn vị => dtđv quy ước.
  ? Trong danh từ đơn vị được chia thành hai loại nhỏ: Danh từ đơn vị tự nhiên, danh từ đơn vị quy ước
  Bài tập bổ trợ
  Cho các danh từ đơn vị: ông, nắm, vị, một, chiếc, ngài, mớ, cái, ki lô mét.
  Sắp xếp chúng thành hai loại: Danh từ đơn vị tự nhiên, danh từ đơn vị quy ước
  Danh từ đơn vị tự nhiên:
  Danh từ đơn vị quy ước:
  Ông, ngài, vị, cái, chiếc
  Nắm, mớ, mét, kilô mét..
  ?Trong danh từ đơn vị quy ước có hai loại: Danh từ đơn vị quy ước ước chừng và danh từ đơn vị quy ước chính xác
  Ví dụ: - Danh từ quy ước ước chừng:
  thúng, nắm, mớ.
  - Danh từ quy ước chính xác:
  cân, tạ, mét, lít, gam..
  3. Kết luận
  Danh từ tiếng Việt được chia thành hai loại lớn là danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ vật. Danh từ chỉ đơn vị nêu tên đơn vị dùng để tính, đếm ,đo lường sự vật. Danh từ chỉ sự vật nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm.
  Danh từ chỉ đơn vị gồm hai nhóm là:
  Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên
  Danh từ chỉ đơn vị quy ước, cụ thể:
  + Danh từ chỉ đơn vị chính xác
  + Danh từ chỉ đơn vị ước chừng
  III. Luyện tập
  Bài 1: Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật mà em biết? Đặt câu với một trong các danh từ ấy?
  Đáp án:
  Các danh từ chỉ sự vật là: bàn, ghế, nhà, cửa, chó, mèo.
  Đặt câu:
  * Chú mèo nhà em rất lười.
  * Cái ghế này bị gẫy.  Bài 2: Liệt kê các loại từ:
  Chuyên đứng trước danh từ chỉ người, ví dụ như : ông, vị, cô.
  Chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật,ví dụ: cái, bức, tấm.
  Đáp án:
  Loại từ chuyên đứng trước danh từ chỉ người: ụng, bà, chú, bác, cô, dì, cháu, ngài, vị.
  Loại từ chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật: cái, bức, tấm, chiếc, quyển, bộ, tờ.
  Bài 3: Liệt kê các danh từ:
  Chỉ đơn vị quy ước chính xác, ví dụ: mét, lít, ki lô gam.
  Chỉ đơn vị quy ước ước chừng ví dụ như: nắm, mớ, đàn.
  Đáp án:
  Danh từ chỉ đơn vị quy ước chính xác: mét, gam, lít, hảI lý, dặm, kilô gam.
  Danh từ chỉ đơn vị quy ước ước chừng: nắm, mớ, đàn, thúng, đấu, vốc, gang, đoạn, sải..
  Bài tập củng cố
  Dựa vào ghi nhớ phần hai hãy phân loại danh từ bằng sơ đồ?
  Hướng dẫn về nhà
  Viết một đoạn văn ( 4- 5 câu) có sử dụng danh từ.
  Học bài nắm chắc nội dung 2 phần ghi nhớ.
  Xem tiếp bài danh từ ( trang 108- 109).
  Cám ơn Thầy Cô và các em học sinh
  No_avatar

  thank kìu nhìu nhé!!!!!....Cười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răng

  No_avatarf

  ko ro rang j ca

   

  No_avatar

  chan thAT

   

  No_avatar

  chan thAT

   

  No_avatar

  r2

   

  No_avatar

  r2

   

  No_avatar

  do ec

   

   

   

  No_avatar

  do ec

   

  thang thang cho dê

   

   

  Avatar

  bài này trình bày không được đẹp!!!

  No_avatar

  hay thiệt rất dễ hiểu Mỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cườiMỉm cười
   

   
  Gửi ý kiến