Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 32. Nguồn gốc sự sống

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Anh Tôn
  Ngày gửi: 10h:11' 04-03-2009
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 864
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 32
  NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
  Tiến hóa hóa học:
  Tiến hóa sự sống
  Tiến hóa hóa học
  Tiến hóa tiền sinh học
  Tiến hóa sinh học
  NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
  Pr
  L
  Pr
  AN
  Pr
  KL+
  CH4 C2N2 CO
  NH3 Hoi nu?c
  H2
  ? Em hãy nêu những hiện tượng lý - hóa xảy ra trên trái đất thời nguyên thủy?
  Hyđrôcacbon: C ; H
  Saccarit : C ; H ; O
  A.amin Prôtêin
  Nu A. Nucleic
  ? Các chất hóa học đã có nh?ng biến đổi gì? Nguyên nhân gây ra những biến đổi đó.
  BÀI 32
  NGUỒN GỐCSỰ SỐNG
  Tiến hóa hóa học:
  ? Tiến hóa hóa học là gì?Kết quả của tiến hóa hóa học là gì?
  Tiến hóa sự sống
  Tiến hóa hóa học
  Tiến hóa tiền sinh học
  Tiến hóa sinh học
  Các chất vô cơ
  Các chất hữu cơ đơn giản
  Các đại phân tử hữu cơ
  ĐK lí-hóa
  CLTN
  ĐK lí-hóa
  Nguyên thủy
  Sinh vật đơn giản
  NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
  Pr
  L
  Pr
  AN
  Pr
  KL+
  CH4 C2N2 CO
  NH3 Hoi nu?c
  H2
  Hyđrôcacbon: C ; H
  Saccarit : C ; H ; O
  A.amin Prôtêin
  Nu A. Nucleic
  Côaxecva
  Màng sinh chất
  Enzim
  Tự sao chép
  CLTN
  ? Vai trò của quy luật CLTN là gì?
  BÀI 32
  NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
  Tiến hóa hóa học:
  ? Tiến hóa tiền sinh học diễn ra như thế nào?Kết quả.
  Tiến hóa sự sống
  Tiến hóa hóa học
  Tiến hóa tiền sinh học
  Tiến hóa sinh học
  Các chất vô cơ
  Các chất hữu cơ đơn giản
  Các đại phân tử hữu cơ
  ĐK lí-hóa
  CLTN
  ĐK lí-hóa
  Nguyên thủy
  Tiến hóa tiền sinh học:
  Trao đổi chất và phân chia
  Các côaxecva có màng bao
  Các đại phân tử hữu cơ
  Xhiện E
  CLTN
  Xh màng
  CLTN
  Tế bào nguyên thủy
  Tự sao
  CLTN
  ? Ngày nay, chất sống có thể tổng hợp từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học được không? Tại sao.
  Ngày nay, những điều kiện lý-hóa như trái đất thời nguyên thủy không còn nữa, chất sống chỉ được tổng hợp từ các chất vô cơ theo con đường sinh học diễn ra trong các cơ thể sống.
  Milơ - 1953
  H-CHO
  NH4Cl
  Pavơlôpxcaia - 1959
  Hơi nước
  Hydrô
  CH4 NH3
  Tổng hợp axit amin
  Tổng hợp axit amin
  Peptit
  Ô rô - 1960
  HCN
  Hơi nước
  NH3
  Ôparin
  G
  L
  Pr
  AN
  Tổng hợp nuclêôtit
  Tạo được Côaxecva
  CH4 H2 NH3 H2O CO
  Đường đơn, Axit amin, Nucleôtit .
  Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh sự sống
  Saccarit-Lipit
  Polipeptit
  Protein-Lipit
  Polinucleotit
  Protein Axitnucleic
  Tiền sinh vật
  Virut
  Vi khuẩn
  Thực vật
  Động vật
  CH4 H2 NH3 H2O CO
  Tiến hóa hóa học
  Tiến hóa tiền sinh học
  Tiến hóa sinh học
  Câu 3
  Sự phát sinh sự sống trên quả đất trải qua hai giai đoạn, trình tự lần lượt là:
  A
  B
  C
  D
  Tiến hóa hóa học, tiến hóa lý học.
  Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa hóa học.
  Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.
  Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học.
  Câu 3
  Sự phát sinh sự sống trên quả đất trải qua hai giai đoạn, trình tự lần lượt là:
  A
  B
  C
  D
  Tiến hóa hóa học, tiến hóa lý học.
  Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa hóa học.
  Tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.
  Tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học.
  Câu 4
  Kết quả của giai đoạn tiến hóa hóa học là:
  Hình thành các cơ thể sinh vật đơn giản đầu tiên
  Tổng hợp được các hợp chất vô cơ phức tạp, theo phương thức hóa học.
  Tổng hợp các hợp chất hữu cơ, từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học.
  Tổng hợp các nguồn năng lượng, tích lũy năng lượng cho sự sống
  A
  B
  C
  D
  Câu 4
  Kết quả của giai đoạn tiến hóa hóa học là:
  Hình thành các cơ thể sinh vật đơn giản đầu tiên
  Tổng hợp được các hợp chất vô cơ phức tạp, theo phương thức hóa học.
  Tổng hợp các hợp chất hữu cơ, từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học.
  Tổng hợp các nguồn năng lượng, tích lũy năng lượng cho sự sống
  A
  B
  C
  D
  Câu 5
  Kết quả của giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là:
  A
  D
  C
  B
  Tạo ra sinh vật đơn bào và đa bào thấp.
  Tạo ra cơ thể sống đơn giản đầu tiên.
  Tạo ra cơ chế tự sao chép ở cơ thể sống.
  Tạo ra các enzim.
  Câu 5
  Kết quả của giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là:
  A
  D
  C
  B
  Tạo ra sinh vật đơn bào và đa bào thấp.
  Tạo ra cơ thể sống đơn giản đầu tiên.
  Tạo ra cơ chế tự sao chép ở cơ thể sống.
  Tạo ra các enzim.
  Câu 6
  Ngày nay, sự sống không thể hình thành theo phương thức hóa học xảy ra ngoài cơ thể sống, vì:
  A
  D
  C
  B
  Thiếu các điều kiện lý - hóa cần thiết.
  Hoạt động phân hủy của vi khuẩn đối với các chất sống ngoài cơ thể sống.
  Thiếu các enzim xúc tác.
  E
  Gồm A và B.
  Gồm A và C.
  Câu 6
  Ngày nay, sự sống không thể hình thành theo phương thức hóa học xảy ra ngoài cơ thể sống, vì:
  A
  D
  C
  B
  Thiếu các điều kiện lý - hóa cần thiết.
  Hoạt động phân hủy của vi khuẩn đối với các chất sống ngoài cơ thể sống.
  Thiếu các enzim xúc tác.
  E
  Gồm A và B.
  Gồm A và C.
  CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH SỰ SỐNG TRONG VŨ TRỤ
  Trên hành tinh
  Có ngôi sao trung tâm
  Quỹ đạo tròn
  Khối lượng vừa phải
  Tuổi đời dài
  BÀI 32 : NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
  CH4
  CO
  C2N2
  NH3
  H2O
  KHÍ QUYỂN
  NGUYÊN THỦY
  LIPIT
  HYDRATCACBON
  AXITNUCLÊIC
  PRÔTÊIN
  TIẾN HÓA HÓA HỌC
  XUẤT HIỆN
  HOÀN THIỆN
  CÔAXECVA
  MẦM
  SỐNG
  TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC
  KẾT LUẬN
  Sự sống đã phát sinh từ các chất vô cơ trong điều kiện lý-hóa xác định, được hoàn thiện bởi quy luật CLTN.
   
  Gửi ý kiến