Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 10. Hoá trị

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet.vn/thethao0481
  Người gửi: Trương Thế Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:18' 06-10-2011
  Dung lượng: 4.1 MB
  Số lượt tải: 270
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên : Truong Th? Th?o
  Phòng giáo dục đào tạo huyện AN NHON
  Trường THCS NHON H?U
  môn hóa học 8
  Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
  Kiểm tra bài cũ:
  *** Câu hỏi: Viết công thức hóa học (CTHH) và tính phân tử khối (PTK) của các chất sau:
  Axit clohiđric biết trong phân tử có: 1H; 1Cl
  Nước biết trong phân tử có 2H; 1O
  Amoniac biết trong phân tử có 1N; 3H
  Metan biết trong phân tử có 1C; 4H
  *** Đáp án:
   Công thức hóa học:
  a. CTHH của Axit clohiđric: HCl
  b. CTHH của Nước: H2O
  c. CTHH của Amoniac: NH3
  d. CTHH của Metan: CH4
   Phân tử khối:
  HCl: 1+35,5 = 36,5 đ.v.C
  H2O: 1.2 + 16 = 18 đ.v.C
  NH3: 14 + 3.1 = 17 đ.v.C
  CH4: 12+1.4 = 16 đ.v.C
  BÀI 10: HÓA TRỊ.
  BÀI 10: HÓA TRỊ.
  I. HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NÀO?
  - Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H (chọn làm đơn vị)

  * Người ta tìm được công thức hóa học của các chất sau bằng thực nghiệm:
  Axit clohidric: HCl
  Nước: H2O
  Amoniac: NH3
  Mêtan: CH4
  => Cl có hóa trị I
  => O có hóa trị II
  => N có hóa trị III
  => C có hóa trị IV
  2
  3
  4
  Xác định hóa trị của S, P trong các hợp chất sau: H2S; PH3?
  S có hóa trị II trong hợp chất H2S; P có hóa trị III trong hợp chất PH3.
  Xác định hóa trị của nhóm (SO4); nhóm (PO4) trong các hợp chất sau: H2SO4; H3PO4?
  Nhóm (SO4) có hóa trị II trong hợp chất H2SO4;
  Nhóm (PO4) có hóa trị III trong hợp chất H3PO4.
  ? Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
  BÀI 10: HÓA TRỊ.
  I. HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NÀO?
  - Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H (chọn làm đơn vị)
  hoặc theo O (chọn làm hai đơn vị).
  VD1: NH3 => N có hóa trị III.
  VD2: Na2O => Na có hóa trị I.
  - Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
  * Người ta tìm được công thức hóa học của các chất sau bằng thực nghiệm:
  Axit clohidric: HCl => Cl có hóa trị I
  Nước: H2O => O có hóa trị II
  Amoniac: NH3 => N có hóa trị III
  Mêtan: CH4 => C có hóa trị IV
  * Hóa trị nguyên tố còn được xác định theo Oxi: Qui ước oxi có hóa trị II.
  CaO
  CO2
  Na2O
  => C có hóa trị IV
  => Ca có hóa trị II
  => Na có hóa trị I
  ? Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì?
  Trích bảng 1 – trang 42 sách giáo khoa
  Bài ca hóa trị
  Ka li (K), Iốt (I), Hidro (H),
  Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài
  Là hoá trị một (I) em ơi!
  Nhớ ghi cho kĩ kẻo hoài phân vân
  Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ ngân (Hg)
  Oxi (O), Đồng (Cu), Thiếc (Sn), thêm phần Bari (Ba)
  Cuối cùng thêm chữ Canxi (Ca)
  Hoá trị hai (II) nhớ có gì khó khăn?
  Anh Nhôm (Al) hoá trị ba lần (III)
  In sâu vào trí khi cần nhớ ngay.
  Cacbon (C), Silic (Si) này đây
  Là hoá trị bốn (IV) chẳng ngày nào quên.
  Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền?
  Hai (II), ba (III) lên xuống nhớ liền nhau thôi!
  Lại gặp Nitơ (N) khổ rồi!
  Một (I), hai (II), ba (III), bốn (IV) khi thời lên năm (V)
  Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm:
  Xuống hai (II), lên sáu (VI), lúc nằm thứ tư (IV)
  Phốt pho (P) nói đến khu khu
  Hỏi đến hĩa tr? thì ừ rằng năm (V)
  Em ơi cố gắng học chăm
  Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng!
  Bảng 2 – trang 43 sách giáo khoa
  BÀI 10: HÓA TRỊ.
  I. HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NÀO?
  - Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H (chọn làm đơn vị)
  hoặc theo O (chọn làm hai đơn vị).
  VD1: NH3 => N có hóa trị III.
  VD2: Na2O => Na có hóa trị I.
  - Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
  II. QUY TẮC HÓA TRỊ:
  1. Quy tắc:
  - Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

  - AxBy
  Trong đó: a,b là hóa trị của A, B; x, y là chỉ số cúa A, B.

  NH3

  CO2

  AxBy
  b
  IV
  II
  a
  I
  III
  3
  1
  1
  2
  y
  x
  a b
  => x.a = y.b
  1.III = 3.I
  1.IV = 2.II
  x.a = y.b
  Lưu ý: Qui tắc này đúng cả khi A, B là một nhóm nguyên tử.
  VD: Al2(SO4)3 => 2.III = 3.II
  BÀI 10: HÓA TRỊ.
  I. HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NÀO?
  - Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H (chọn làm đơn vị)
  hoặc theo O (chọn làm hai đơn vị).
  VD1: NH3 => N có hóa trị III.
  VD2: Na2O => Na có hóa trị I.
  - Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
  II. QUY TẮC HÓA TRỊ:
  1. Quy tắc:
  - Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

  - AxBy
  Trong đó: a,b là hóa trị của A, B; x, y là chỉ số cúa A, B.
  2. Vận dụng:
  a. Tính hóa trị của một nguyên tố:
  *** VD1: Tính hóa trị của S trong hợp chất SO3?
  a b
  => x.a = y.b
  Trích bảng 1 – trang 42 sách giáo khoa
  BÀI 10: HÓA TRỊ.
  I. HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NÀO?
  - Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H (chọn làm đơn vị)
  hoặc theo O (chọn làm hai đơn vị).
  VD1: NH3 => N có hóa trị III.
  VD2: Na2O => Na có hóa trị I.
  - Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
  II. QUY TẮC HÓA TRỊ:
  1. Quy tắc:
  - Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

  - AxBy
  Trong đó: a,b là hóa trị của A, B; x, y là chỉ số cúa A, B.
  2. Vận dụng:
  a. Tính hóa trị của một nguyên tố:
  *** VD1: Tính hóa trị của S trong hợp chất SO3?
  - Gọi a là hóa trị của S trong hợp chất SO3.
  - Áp dụng QTHT: 1.a = 3.II => a = VI
  - Vậy S có hóa trị VI trong hợp chất SO3
  *** VD2: Tính hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2(SO4)3?
  a b
  => x.a = y.b
  Trích bảng 1 – trang 42 sách giáo khoa
  BÀI 10: HÓA TRỊ.
  I. HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH NÀO?
  - Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H (chọn làm đơn vị)
  hoặc theo O (chọn làm hai đơn vị).
  VD1: NH3 => N có hóa trị III.
  VD2: Na2O => Na có hóa trị I.
  - Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
  II. QUY TẮC HÓA TRỊ:
  1. Quy tắc:
  - Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

  - AxBy
  Trong đó: a,b là hóa trị của A, B; x, y là chỉ số cúa A, B.
  2. Vận dụng:
  a. Tính hóa trị của một nguyên tố:
  *** VD1: Tính hóa trị của S trong hợp chất SO3?
  - Gọi a là hóa trị của S trong hợp chất SO3.
  - Áp dụng QTHT: 1.a = 3.II => a = VI
  - Vậy S có hóa trị VI trong hợp chất SO3
  *** VD2: Tính hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2(SO4)3?
  - Gọi a là hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2(SO4)3.
  - Áp dụng QTHT: 2.a = 3.II => a = III
  - Vậy Fe có hóa trị III trong hợp chất Fe2(SO4)3.
  *** Các bước giải bài toán tìm hóa trị của một nguyên tố:
  - Gọi a là hóa trị của nguyên tố cần tìm trong hợp chất.
  Áp dụng QTHT lập đẳng thức và giải để tìm a.
  Kết luận về hóa trị của nguyên tố.
  a b
  => x.a = y.b
  : Thảo luận nhóm và tính hóa trị của Fe trong ví dụ 2? (2 phút)
  : Để giải bài toán tìm hóa trị của một nguyên tố khi biết CTHH của hợp chất, ta tiến hành những bước nào?
  Bài tập củng cố:
  Dựa vào bảng 1, 2/sgk trang 42, 43 để xác định những công thức hoá học viết đúng trong dãy các CTHH viết như sau:
  FeCl3 Cu(OH)2

  Na3SO4 Pb2O

  H3PO4 CaCl
  Đ
  S
  Đ
  Đ
  S
  S
  Hướng dẫn học ở nhà:
  Học thuộc bài cũ và hóa trị (theo bảng 1 trang 42 và bảng 2 trang 43 - SGK).
   Làm các bài tập: 1, 2, 3 trang 37; bài 4, 8a trang 38 SGK.
   Đọc trước nội dung phần 2b: Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị.  Giáo viên: Trương Thế Thảo
  Năm sinh: 20/04/1981
  Chuyên môn: ĐHSP Hóa học.
  Điện Thoại: 0986.860846
  Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn
  Website: Violet.vn/thethao0481
  No_avatar

  bai giang cung hay

   

  No_avatar

  li thuyet hoi nhiu, bai giang c~ dcNháy mắt

  No_avatar

  font chữ quá nhỏ. nhiều chữ. lý thuyết dài..

   

  No_avatar

  bai giang nhu cac

  No_avatar

  bai giang nhu cac ka ka ka, bai nhu vay cung dua len

  No_avatar

  bai giang nhu cac ka ka ka, bai nhu vay cung dua len ve lam nong dan di

   
  Gửi ý kiến