Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tu soan
  Người gửi: Văn B Cđsp
  Ngày gửi: 05h:38' 13-10-2011
  Dung lượng: 6.3 MB
  Số lượt tải: 873
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Huân)
  Môn Địa lý 8
  Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước Châu Á.
  Người thực hiện: Trần Văn Duynh
  Đơn vị: THCS Quyết Tiến.
  chào mừng các thầy cô giáo và các em.
  1. Nông nghiệp:
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  1. Nông nghiệp:
  - Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều.
  Hoạt động theo nhóm:
  Nhóm 1,2: Xác định trên lược đồ H8.1 tên các loại cây trồng và vật nuôi chñ yÕu ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
  Nhóm 3,4: Xác định trên lược đồ H8.1 tên các loại cây trồng, và vật nuôi chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa.
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  Lúa gạo, lúa mì, ngô .
  Chè, bông, cao su, cà phê, dừa...
  Trâu, bò, c?u, lợn, ...
  Lúa mì .
  Chè, bông, chà là .
  Trõu, bò, cừu, l?n,...
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  1. Nông nghiệp:
  Gà, vịt …
  Dê, ngựa
  1. Nông nghiệp:
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  1. Nơng nghi?p:
  - Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều
  - Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
  - Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  1. Nơng nghi?p:
  - Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều
  - Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
  - Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  1. Nơng nghi?p:
  - Sự phát triển nông nghiệp của các nước Châu á không đều
  - Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
  - Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
  - Trung Quốc ,Ấn độ là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo.
  - Thái lan, Việt Nam hiện nay đứng thứ nhất và hai về xuất khẩu gạo..
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  1. Nông nghiệp:
  - Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều
  - Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
  - Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
  - Trung Quốc ,Ấn độ là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo.
  - Thái lan, Việt Nam hiện nay đứng thứ nhất và hai về xuất khẩu gạo..
  2. Cơng nghi?p:
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  1. Nơng nghi?p:
  2. Cơng nghi?p:
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  KHAI THÁC DẦU Ở Ả-RẬP-XÊ-ÚT
  1. Nơng nghi?p:
  - Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu á không đều
  - Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
  - Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
  - Trung Quốc ,Ấn độ là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo.
  - Thái lan, Việt Nam hiện nay đứng thứ nhất và hai về xuất khẩu gạo..
  2. Cơng nghi?p:
  - Hầu hết các nước châu Á đều ưu tiên phát triển công nghiệp.
  - Sản xuất công nghiệp phát triển chưa đều.
  Công nghiệp khai khoáng phát triển ở Ả rập, Cô-oet, Trung Quốc, Ấn Độ.
  - Ngành luyện kim,cơ khí ,điện tử phát triển mạnh ở : Nhật Bản, Ấn Độ, Đài loan.
  - Công nghiệp nhẹ phát triển hầu hết các nước châu Á.
  3. D?ch v?:
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  Quan sát bảng số liệu và nhận xét:
  1. Nơng nghi?p:
  - Sự phát triển nông nghiệp của các nước Châu á không đều
  - Có hai khu vực cây trồng vật nuôi khác nhau( khu v?c giú mựa v khu v?c l?c d?a khụ h?n).
  - Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất.
  - Trung Quốc ,Ấn độ là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo.
  - Thái lan, Việt Nam hiện nay đứng thứ nhất và thứ hai về xuất khẩu gạo..
  2. Cơng nghi?p:
  - Hầu hết các nước Châu Á đều ưu tiên phát triển công nghiệp.
  - Sản xuất công nghiệp phát triển chưa đều.
  - Ngành luyện kim,cơ khí ,điện tử phát triển mạnh ở : Nhật Bản, Ấn Độ, Đài loan.
  - Công nghiệp nhẹ phát triển hầu hết các nước Châu Á.
  3. D?ch v?:
  Các nước có hoạt động dịch vụ cao như : Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo.
  => Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt.
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  Câu 1: Những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á được biểu hiện như thế nào ?
  4. Luy?n tp:
  3. D?ch v?:
  2. Cơng nghi?p:
  1. Nơng nghi?p:
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  Câu 1: Những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á được biểu hiện như thế nào ?
  4. Luy?n tp:
  3. D?ch v?:
  2. Cơng nghi?p:
  1. Nơng nghi?p:
  Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
  Châu á chiếm gần 93% sản Lượng lúa gạo và khoảng 39% sản Lượng lúa mì của toàn thế giới.
  - Hai nu?c dụng dõn ( Trung Qu?c, ?n D? ) d?m b?o d? luong th?c để ăn v xu?t kh?u
  - Hai nước xuất khấu lúa gạo lớn nhất thế giới (Thái Lan và Việt Nam)

  Câu 2: Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao?.
  Dựa vào nguồn tài nguyên: Dầu mỏ, l một số nước ở Nam Á, Tây Nam Á liên doanh cùng tư bản nước ngoài khai thác chế biến và xuất khẩu: Ví dụ: Ảrập Xêút, Cô-oét. Vì lợi nhuận từ việc khai thác dầu mỏ rất lớn cho nên tỷ lệ % Cơ cấu GDP về CN của các nước này rất cao vì vây đây là những nước giầu trên thế giới nhưng công nghiệp lại không phát triển.
  Cõu 3: Em hãy điền một số quốc gia và vùng lãnh thổ Châu á đã đạt những thành tựu lớn trong phát triển kinh tế vào bảng sau:
  ấn Độ, Trung Quốc
  Thái Lan, Việt Nam
  Nhật Bản
  Singapo, Hàn Quốc Đài Loan
  Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Malaysia
  5. Hướng dẫn về nhà:
  Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK trang 28.
  Học bài cũ:
  Chuẩn bị bài mới:
  Tiết 11: Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á.
  Cho biết đặc điểm ,vị trí địa lý của khu vực Tây Nam Á ?
  Cho biết các dạng địa hình chủ yếu khu vực Tây Nam Á và sự phân bố
  Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - Xã hội của khu vực?.
  Giờ học kết thúc:
  - Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc.
  - Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
  Chế biến và Xuất khẩu gạo ở Việt nam
  KHAI THÁC DẦU Ở Ả-RẬP-XÊ-ÚT
  The end

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng