Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tuần 3. Từ đơn và từ phức

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:12' 17-10-2011
  Dung lượng: 609.0 KB
  Số lượt tải: 812
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ , tháng năm 201
  Luyện từ và câu
  Từ đơn và từ phức
  Luyện từ và câu:
  Kiểm tra bài cũ:
  Đọc đoạn văn sau và nêu ý nghĩa của từng dấu hai chấm có trong đoạn văn đó .
  "Tất cả nhìn nhau, rồi nhìn Tùng. Anh chàng vẻ rất tự tin:
  -Cũng làVa-ti-căng
  -Đúng vậy !_Thanh giải thích _Va -ti-căng chỉ có khoảng 700 người .Có nước đông dân nhất là Trung Quốc :hơn 1 tỉ 200 triệu ".
  Luyện từ và câu:
  Kiểm tra bài cũ:
  * Dấu hai chấm thứ nhất báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời của nhân vật Tùng .
  * Dấu hai chấm thứ hai giải thích cho bộ phận đứng trước : Trung Quốc là nước đông dân nhất .
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  I.Nhận xét
  Câu sau đây có 14 từ , mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :
  Nhờ/ bạn/ giúp đỡ / , lại/ có/ chí/ học hành/ , nhiều/ năm/ liền/ ,Hanh/ là/ học sinh/ tiên tiến/ .
  Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  I.Nhận xét
  1.Hãy chia các từ trên thành hai loại :

  Nhờ, bạn, lại, có, chí , nhiều ,năm, liền, Hanh, là .
  Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  I.Nhận xét
  2. Theo em :
  Tiếng dùng để làm gì ?
  -Tiếng dùng để cấu tạo từ:
  +Có thể dùng một tiếng để tạo nên 1 từ. Đó là từ đơn
  +Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên 1 từ . Đó là từ phức .
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  Ghi nhớ:
  Tieáng caáu taïo neân töø .Töø chæ goàm moät tieáng goïi laø töø ñôn . Töø goàm hai hay nhieàu tieáng goïi laø töø phöùc .
  Töø naøo cuõng coù nghóa vaø duøng ñeå taïo neân caâu.
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ ghép
  Luyện tập:
  Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn . Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ :
  Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /
  Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /
  Rất công bằng, rất thông minh
  Vừa độ lượng lại đa tình , đa mang .
  LÂM THỊ MỸ DẠ
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ ghép
  Luyện tập:
  Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn . Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ :
  Từ đơn : rất , vừa , lại .
  1.Từ phức : công bằng , thông minh , độ lượng , đa tình , đa mang .
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  Luyện tập:
  2. Haõy tìm trong töø ñieån vaø ghi laïi :
  - 3 töø ñôn
  - 3 töø phöùc
  buồn, mía, đói, no, ốm, vui, .
  đậm đặc, hung dữ, anh dũng, .
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ ghép
  Luyện tập:
  3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2 .
  M : ( Đặt câu với từ đoàn kết )
  Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta .
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  Củng cố
  Thế nào là từ đơn ? cho ví dụ .
  Thế nào là từ phức ? cho ví dụ .
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  Dặn dò
  Kỳ sau : Mở rộng vốn từ : Nhân hậu _ Đoàn kết
  Thứ ba , tháng năm 201
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng