Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tuần 3. Từ đơn và từ phức

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:12' 17-10-2011
  Dung lượng: 609.0 KB
  Số lượt tải: 839
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ , tháng năm 201
  Luyện từ và câu
  Từ đơn và từ phức
  Luyện từ và câu:
  Kiểm tra bài cũ:
  Đọc đoạn văn sau và nêu ý nghĩa của từng dấu hai chấm có trong đoạn văn đó .
  "Tất cả nhìn nhau, rồi nhìn Tùng. Anh chàng vẻ rất tự tin:
  -Cũng làVa-ti-căng
  -Đúng vậy !_Thanh giải thích _Va -ti-căng chỉ có khoảng 700 người .Có nước đông dân nhất là Trung Quốc :hơn 1 tỉ 200 triệu ".
  Luyện từ và câu:
  Kiểm tra bài cũ:
  * Dấu hai chấm thứ nhất báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời của nhân vật Tùng .
  * Dấu hai chấm thứ hai giải thích cho bộ phận đứng trước : Trung Quốc là nước đông dân nhất .
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  I.Nhận xét
  Câu sau đây có 14 từ , mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :
  Nhờ/ bạn/ giúp đỡ / , lại/ có/ chí/ học hành/ , nhiều/ năm/ liền/ ,Hanh/ là/ học sinh/ tiên tiến/ .
  Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  I.Nhận xét
  1.Hãy chia các từ trên thành hai loại :

  Nhờ, bạn, lại, có, chí , nhiều ,năm, liền, Hanh, là .
  Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  I.Nhận xét
  2. Theo em :
  Tiếng dùng để làm gì ?
  -Tiếng dùng để cấu tạo từ:
  +Có thể dùng một tiếng để tạo nên 1 từ. Đó là từ đơn
  +Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên 1 từ . Đó là từ phức .
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  Ghi nhớ:
  Tieáng caáu taïo neân töø .Töø chæ goàm moät tieáng goïi laø töø ñôn . Töø goàm hai hay nhieàu tieáng goïi laø töø phöùc .
  Töø naøo cuõng coù nghóa vaø duøng ñeå taïo neân caâu.
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ ghép
  Luyện tập:
  Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn . Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ :
  Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /
  Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /
  Rất công bằng, rất thông minh
  Vừa độ lượng lại đa tình , đa mang .
  LÂM THỊ MỸ DẠ
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ ghép
  Luyện tập:
  Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn . Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ :
  Từ đơn : rất , vừa , lại .
  1.Từ phức : công bằng , thông minh , độ lượng , đa tình , đa mang .
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  Luyện tập:
  2. Haõy tìm trong töø ñieån vaø ghi laïi :
  - 3 töø ñôn
  - 3 töø phöùc
  buồn, mía, đói, no, ốm, vui, .
  đậm đặc, hung dữ, anh dũng, .
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ ghép
  Luyện tập:
  3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2 .
  M : ( Đặt câu với từ đoàn kết )
  Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta .
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  Củng cố
  Thế nào là từ đơn ? cho ví dụ .
  Thế nào là từ phức ? cho ví dụ .
  Thứ ba , tháng năm 201
  Luyện từ và câu:
  Từ đơn và từ phức
  Dặn dò
  Kỳ sau : Mở rộng vốn từ : Nhân hậu _ Đoàn kết
  Thứ ba , tháng năm 201

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng