Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Kim Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:01' 27-04-2011
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 336
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 18:
  ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
  VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  DỰ THI THIẾT KẾ
  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  Song cách đều
  II. Tính chất của các điểm
  Cách đều một đường
  Thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  1. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Hãy xác định khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d.
  2. Phát biểu tính chất về đường trung bình của hình thang.
  Đáp án:
  .
  A
  d
  H
  Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai.
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa
  hai đường thẳng
  song song
  ?1
  Cho hai đường thẳng song song a và b (hình vẽ). Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc đường thẳng a, AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ A và b đến đường thẳng b. Gọi độ dài AH là h. Tính độ dài BK theo h.
  a // b,
  AH = h
  BK = h
  Nhận xét:
  Mọi điểm thuộc đường thẳng a đều cách đường thẳng b một khoảng bằng h. Mọi điểm thuộc đường thẳng b đều cách đường thẳng a một khoảng bằng h.
  h: Khoảng cách giữa a và b
  Định nghĩa:
  Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia.
  I. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song
  Quan sát 1
  Hoạt động 1
  Định nghĩa
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  ?2
  II. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
  Cho đường thẳng b. Gọi a và a’ là hai đường thẳng song song với đường thẳng b và cùng cách đường thẳng b một khoảng bằng h (hình vẽ), (I) và (II) là các nửa mặt phẳng bờ b. Gọi M, M’ là cách điểm cách b một khoảng bằng h, trong đó M thuộc nửa mặt phẳng (I), M’ thuộc nửa mặt phẳng (II). Chứng minh rằng M thuộc đường thẳng a và M’ thuộc đường thẳng a’.
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  Quan sát 2
  Hoạt động 2
  Tính chất
  Đáp án
  Hoạt động 3
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  Kiểm tra bài cũ
  ?2
  II. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
  Chứng minh tương tự : M` thu?c a`
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  Quan sát 2
  Hoạt động 2
  Tính chất
  Hoạt động 3
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  Chứng minh a thuộc a
  II. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
  Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.
  Tính chất:
  Nhận xét:
  Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h.
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  Quan sát 2
  Hoạt động 2
  Tính chất
  Hoạt động 3
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  Kiểm tra bài cũ
  ?3
  Xét tam giác ABC có cạnh BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng 2 cm (hình vẽ). Đỉnh A của các tam giác đó nằm trên đường nào?
  h
  Tam giác ABC: BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng h. Đỉnh A của tam giác nằm trên m?t trong hai đường thẳng song song với BC cách BC một kho?ng bằng h.
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  Quan sát 2
  Hoạt động 2
  Tính chất
  Hoạt động 3
  Đáp án
  Quan sát
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  II. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
  Kiểm tra bài cũ
  III. Đường thẳng song song cách đều:
  Định nghĩa:
  SGK/tr102
  a// b//c//d, AB = BC = CD
  Các đường thẳng a,b,c,d là các đường thẳng song song cách đều
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  Định nghĩa
  Hoạt động 4
  Định lí
  Minh họa 1
  III. Bài tập củng cố
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  Kiểm tra bài cũ
  ?4
  a) Nếu các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều thì EF=FG=GH
  b) Nếu EF=FG=GH thì các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều.
  Cho hình 96b, trong đó các đường thẳng a, b, c,d song song với nhau. Chứng minh rằng:
  Đáp án
  a) Tứ giác AEGC có:
  AE//CG (vì a//c)
  AEGC là hình thang
  Có BF//AE//CG, AB=BC
  EF= FG (1)
  Tương tự ta có FG = GH (2)
  Từ (1) và (2) suy ra : EF=FG= GH
  b) Tứ giác AEGC có:
  AE//CG (vì a//c)
   AEGC là hình thang có BF//AE//CG, EF=FG
  AB = BC (3)
  Từ (3) và (4) suy ra : AB = BC = CD
  Tương tự ta có BC=CD (4)
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  Định nghĩa
  Hoạt động 4
  Định lí
  Minh họa
  III. Bài tập củng cố
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  III. Đường thẳng song song cách đều
  Kiểm tra bài cũ
  III. Đường thẳng song song cách đều
  Định lí
  -Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.
  -Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng là các đường thẳng song song cách đều.
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  Định nghĩa
  Hoạt động 4
  Định lí
  Minh họa 1
  III. Bài tập củng cố
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  Hình ảnh đường thẳng song song cách đều trong thực tế
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  Định nghĩa
  Hoạt động 2
  Định lí
  Minh họa 1
  III. Bài tập củng cố
  BT67/102(SGK)
  Cách 1
  Hình thang CEBC` có :
  CD = DE, CC` // DD` // EB
  Suy ra C`D` = D`B
  Vậy AC` = C`D` = D`B
  Cách 2
  y
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  Bài 1
  Bài 2
  Minh họa 2
  Bài tập 3
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  Bài 1
  Bài 2
  Minh họa 2
  BT68/102(SGK)
  Điểm C cách đường thẳng d cố định một khoảng không đổi 2cm nên khi điểm B di chuyển trên d thì C di chuyển trên đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng 2 cm.
  Minh họa
  Bài tập 3
  §10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
  K
  .
  .
  Chia một đoạn thẳng thành 3 phần bằng nhau bằng thước thẳng và compa
  Kiểm tra bài cũ
  I. Khoảng cách giữa hai
  đường thẳng song song
  III. Đường thẳng song
  song cách đều
  II. Tính chất của các
  điểm cách đều một
  đường thẳng cho trước
  III. Bài tập củng cố
  Bài 1
  Bài 2
  Minh họa 2
  Bài tập 3
  Hướng dẫn về nhà
   Chuẩn bị phần BT ở phần Luyện tập.
  Nắm vững các định nghĩa, định lí, nhận xét của bài học.
   Chuẩn bị dụng cụ học tập: thước thẳng, com pa, viết chì.
  No_avatar
  ban Long xin cho biet bai cua ban soan tren phan mem nao vay
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓