Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương I. §9. Hình chữ nhật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Su
  Ngày gửi: 23h:59' 19-10-2011
  Dung lượng: 807.0 KB
  Số lượt tải: 975
  Số lượt thích: 0 người
  HÌNH HỌC 8
  LUYỆN TẬP HÌNH CHỮ NHẬT
  Gv PHAN SỰ
  Thcs NGUYỄN HIỀN
  CAM THÀNH BẮC –CAM LÂM –KHÁNH HÒA
  SƠ ĐỒ TƯ DUY TÓM TẮT KIẾN THỨC VỀ HÌNH CHỮ NHẬT
  Dấu hiệu nhận biết
  SỬA BÀI TẬP
  58.sgk Điền vào chổ trống biết a, b là độ dài các cạnh, d là đường chéo của hình chữ nhật
  7
   
  d
   
   
  12
  b
   
   
  5
  a
  13
  2
  6
  d2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169 = 132 => d = 13
  a2 = d2 - b2 = 10 – 6 = 4 = 22 => a = 2
  b2 = d2 - a2 = 49 – 13 = 36 = 62 => b = 6
  SỬA BÀI TẬP
  Bài 59.sgk Chứng minh rằng:
  a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.
  b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.
  Vì AC và BD là hai đường chéo hcn ABCD có O là giao điểm nên A và C ; D và B đối xứng nhau qua O . Do đó O là tâm đối xứng của hình chữ nhật
  b) Vì ABCD là hcn nên AB//CD ; AD//BC . Nếu EG và HF là đường trung bình ( gt) thì AD và BC đối xứng nhau qua EG , AB và DC đối xứng nhau qua HF. Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng
  TR?C NGHI?M : Các câu sau đúng hay sai?
  D
  D
  D
  S
  S

  Lời giải
  Vì : 72 + 242 = 625 = 252
  Theo định lý Pi-ta-go thì cạnh huyền của tam giác vuông
  là : 25 cm
  Vì trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền nên trung tuyến là : 25 : 2=12,5 cm
  SỬA BÀI TẬP
  Bài 60.sgk Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7 cm và 24
  SỬA BÀI TẬP
  Bài 61 Sgk. Cho ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?
  AHCE là hình chữ nhật
  AHCE là hình bình hành
  góc AHC vuông
  Vì I là trung điểm của AC và HE ( gt)
  Vì AH
  BC(gt)
  Lời giải
  Vì I là trung điểm AC và HE (gt) nên AHCE là hình bình hành ( 1 )
  Vì AH vuông góc BC ( gt ) nên góc AHC vuông ( 2 )
  Từ (1) và (2) suy ra AHCE là hình chữ nhật
  Tiết 17 : Luyện tập
  Bài 62 SGK( trang 99)
  a)
  b)
  Gọi M là trung điểm của AB .Tam giác
  ABC vuông tại C , trung tuyến CM
  Suy ra MC = MA = MB , hay C thuộc
  đường tròn đường kính AB
  Vì C thuộc đường tròn tâm O đường kính AB
  nên OC = OA = OB. Trong tam giác ABC trung
  tuyến CO và CO = 1/2AB
  Suy ra: tam giác ABC vuông tại C
  c) Trong b) gọi C ` là điểm đối xứng của C qua O. Tứ giác ACBC` là hỡnh gỡ? Vỡ sao?
  D
  D
  A
  B
  C
  M
  C`
  Nếu tam giác ABC vuông tại C thỡ điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB. Dúng hay sai?
  Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (C khác A và B) thỡ tam giác ABC vuông tại C. Dúng hay sai?
  TIẾT 17 LUYỆN TẬP
  Bài 65 SGK
  EF // HG, EF = HG
  T? giác ABCD;
  AE = EB, BF = FC, CG = GD, HD = HA.
  T? giác EFGH là hỡnh gỡ?
  T? giác EFGH là hỡnh ch? nhật
  EFGH là hỡnh bỡnh hành
  HE//BD và
  Theo GT và AC là đường trung bình của tam giác ABC
  EF , GH l đường trung bỡnh c?a tam giác ABC v ADC
  GT
  KL
  Góc HEF = 900
  Vì EF , GH là ®­êng trung bình của tam gi¸c ABC và ADC (gt)
  nên EF//AC ; GH//AC và EF=GH=1/2AC => EFGH lµ hình bình hµnh (1)

  Vì AC
  BD (gt) ; EF//AC (cmt) ; EH // BD ( vì HE là đường trung bình của tam giác ADB)
  suy ra
  EF HE Hay góc HEF = 900 ( 2 )
  Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có EFGH là hình chữ nhật
  Hướng dẫn cách ghi lời giải bài 65 sgk
  Học thuộc định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hỡnh ch? nhật.
  Xem lại và hoàn thành các bài tập trên lớp.
  Làm các bài tập: 63 , 64, 65 SGK trang 100.
  Xem trước bài: "Dường thẳng song song với một đường thẳng cho trước"
  Hu?ng d?n v? nh
  Bài 63 sgk. Tìm x trên hình:
  Lời giải
  Kẻ BHCD tại H
   … = AB = 10 (tính chất HCN)
  … = AD = x (t/c hcn)
  Ta có: HC = … - DH
  = 15 - 10 = 5
  Ta lại có: BC2 = HB2 + HC2 (ĐLpitago)
  132 = x2 + 52
  x2 = 169 - 25 = 144=122
  Vậy x = 12
   ABHD là hình …
  Hướng dẫn bài tập về nhà
  Hướng dẫn giải
  ?
  DH?? AH tại H
  ?
  ?
  ?
  Bài tập 64 (SGK - trang 100)
  Cho hỡnh bỡnh hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hỡnh 91. Chứng minh rằng EFGH là hỡnh ch? nhật.
  Hướng dẫn bi t?p v? nh
  c/m tương tự
  c/m tương tự
  ?
  Bài 66 sgk. Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường AB thì gặp chướng ngại vật che lấp tầm nhìn. Đội đã dựng được các điểm C, D, E như hình vẽ rồi trồng cây tiếp trên đoạn EF vuông góc với DE. Vì sao AB và EF cùng nằm trên một đường thẳng ?
  Tiết 17 LUYỆN TẬP
  Trả lời : Vì BCDE là hình chữ nhật
  No_avatar

  Bạn nào dạy như nội dung này có thể tùy chất lượng học tập của học sinh , cũng có thể  bỏ đi phần sửa bài tập và hướng dẫn học sinh giải tại lớp , thực hành ghi lời giải các bài 63,64,65 trong phần luyện tập.

   
  Gửi ý kiến