Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Chương I. §9. Hình chữ nhật

    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Phan Su
    Ngày gửi: 23h:59' 19-10-2011
    Dung lượng: 807.0 KB
    Số lượt tải: 715
    Số lượt thích: 0 người
    HÌNH HỌC 8
    LUYỆN TẬP HÌNH CHỮ NHẬT
    Gv PHAN SỰ
    Thcs NGUYỄN HIỀN
    CAM THÀNH BẮC –CAM LÂM –KHÁNH HÒA
    SƠ ĐỒ TƯ DUY TÓM TẮT KIẾN THỨC VỀ HÌNH CHỮ NHẬT
    Dấu hiệu nhận biết
    SỬA BÀI TẬP
    58.sgk Điền vào chổ trống biết a, b là độ dài các cạnh, d là đường chéo của hình chữ nhật
    7
     
    d
     
     
    12
    b
     
     
    5
    a
    13
    2
    6
    d2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169 = 132 => d = 13
    a2 = d2 - b2 = 10 – 6 = 4 = 22 => a = 2
    b2 = d2 - a2 = 49 – 13 = 36 = 62 => b = 6
    SỬA BÀI TẬP
    Bài 59.sgk Chứng minh rằng:
    a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.
    b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.
    Vì AC và BD là hai đường chéo hcn ABCD có O là giao điểm nên A và C ; D và B đối xứng nhau qua O . Do đó O là tâm đối xứng của hình chữ nhật
    b) Vì ABCD là hcn nên AB//CD ; AD//BC . Nếu EG và HF là đường trung bình ( gt) thì AD và BC đối xứng nhau qua EG , AB và DC đối xứng nhau qua HF. Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng
    TR?C NGHI?M : Các câu sau đúng hay sai?
    D
    D
    D
    S
    S

    Lời giải
    Vì : 72 + 242 = 625 = 252
    Theo định lý Pi-ta-go thì cạnh huyền của tam giác vuông
    là : 25 cm
    Vì trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền nên trung tuyến là : 25 : 2=12,5 cm
    SỬA BÀI TẬP
    Bài 60.sgk Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7 cm và 24
    SỬA BÀI TẬP
    Bài 61 Sgk. Cho ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?
    AHCE là hình chữ nhật
    AHCE là hình bình hành
    góc AHC vuông
    Vì I là trung điểm của AC và HE ( gt)
    Vì AH
    BC(gt)
    Lời giải
    Vì I là trung điểm AC và HE (gt) nên AHCE là hình bình hành ( 1 )
    Vì AH vuông góc BC ( gt ) nên góc AHC vuông ( 2 )
    Từ (1) và (2) suy ra AHCE là hình chữ nhật
    Tiết 17 : Luyện tập
    Bài 62 SGK( trang 99)
    a)
    b)
    Gọi M là trung điểm của AB .Tam giác
    ABC vuông tại C , trung tuyến CM
    Suy ra MC = MA = MB , hay C thuộc
    đường tròn đường kính AB
    Vì C thuộc đường tròn tâm O đường kính AB
    nên OC = OA = OB. Trong tam giác ABC trung
    tuyến CO và CO = 1/2AB
    Suy ra: tam giác ABC vuông tại C
    c) Trong b) gọi C ` là điểm đối xứng của C qua O. Tứ giác ACBC` là hỡnh gỡ? Vỡ sao?
    D
    D
    A
    B
    C
    M
    C`
    Nếu tam giác ABC vuông tại C thỡ điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB. Dúng hay sai?
    Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (C khác A và B) thỡ tam giác ABC vuông tại C. Dúng hay sai?
    TIẾT 17 LUYỆN TẬP
    Bài 65 SGK
    EF // HG, EF = HG
    T? giác ABCD;
    AE = EB, BF = FC, CG = GD, HD = HA.
    T? giác EFGH là hỡnh gỡ?
    T? giác EFGH là hỡnh ch? nhật
    EFGH là hỡnh bỡnh hành
    HE//BD và
    Theo GT và AC là đường trung bình của tam giác ABC
    EF , GH l đường trung bỡnh c?a tam giác ABC v ADC
    GT
    KL
    Góc HEF = 900
    Vì EF , GH là ®­êng trung bình của tam gi¸c ABC và ADC (gt)
    nên EF//AC ; GH//AC và EF=GH=1/2AC => EFGH lµ hình bình hµnh (1)

    Vì AC
    BD (gt) ; EF//AC (cmt) ; EH // BD ( vì HE là đường trung bình của tam giác ADB)
    suy ra
    EF HE Hay góc HEF = 900 ( 2 )
    Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có EFGH là hình chữ nhật
    Hướng dẫn cách ghi lời giải bài 65 sgk
    Học thuộc định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hỡnh ch? nhật.
    Xem lại và hoàn thành các bài tập trên lớp.
    Làm các bài tập: 63 , 64, 65 SGK trang 100.
    Xem trước bài: "Dường thẳng song song với một đường thẳng cho trước"
    Hu?ng d?n v? nh
    Bài 63 sgk. Tìm x trên hình:
    Lời giải
    Kẻ BHCD tại H
     … = AB = 10 (tính chất HCN)
    … = AD = x (t/c hcn)
    Ta có: HC = … - DH
    = 15 - 10 = 5
    Ta lại có: BC2 = HB2 + HC2 (ĐLpitago)
    132 = x2 + 52
    x2 = 169 - 25 = 144=122
    Vậy x = 12
     ABHD là hình …
    Hướng dẫn bài tập về nhà
    Hướng dẫn giải
    ?
    DH?? AH tại H
    ?
    ?
    ?
    Bài tập 64 (SGK - trang 100)
    Cho hỡnh bỡnh hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hỡnh 91. Chứng minh rằng EFGH là hỡnh ch? nhật.
    Hướng dẫn bi t?p v? nh
    c/m tương tự
    c/m tương tự
    ?
    Bài 66 sgk. Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường AB thì gặp chướng ngại vật che lấp tầm nhìn. Đội đã dựng được các điểm C, D, E như hình vẽ rồi trồng cây tiếp trên đoạn EF vuông góc với DE. Vì sao AB và EF cùng nằm trên một đường thẳng ?
    Tiết 17 LUYỆN TẬP
    Trả lời : Vì BCDE là hình chữ nhật
    Avatar

    Bạn nào dạy như nội dung này có thể tùy chất lượng học tập của học sinh , cũng có thể  bỏ đi phần sửa bài tập và hướng dẫn học sinh giải tại lớp , thực hành ghi lời giải các bài 63,64,65 trong phần luyện tập.

     
    Gửi ý kiến
    print