Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Van Thang
  Ngày gửi: 10h:22' 27-10-2011
  Dung lượng: 580.5 KB
  Số lượt tải: 746
  Số lượt thích: 0 người
  Đại số lớp 9
  Tiết 21
  Hàm số bậc nhất
  Giáo viên: Cao Văn Thắng
  Bài củ
  Cho các hàm số: y = 3x + 1 và y = -3x + 1
  a. Tính giá trị y tương ứng của mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:
  -5 -2 1 4 7
  7 4 1 -2 -5
  b.Nhận xét tính đồng biến và nghịch biến của hai hàm số trên ?
  Nhận xét: Hàm số y = 3x + 1 là hàm số đồng biến trên R. Hàm số y = -3x +1 là hàm nghịch biến trên R.
  Tiết 21 - 22
  Hàm số bậc nhất.Luyện tập (Tiết 01)
  1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
  a. Bài toán: một xe ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h.Hỏi sau t giờ ô tô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8km.
  Bài tập 1: Hãy điền vào chỗ trống (..) cho đúng:
  Sau 1 giờ, ôtô đi được ..
  Sau t giờ, ôtô đi được ..
  Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s =
  S = ? + 8 (km)
  Sau 1 giờ, ôtô đi được ..
  Sau t giờ, ôtô đi được ..
  Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s =
  50(km)
  50t(km)
  50t + 8 (km)
  Bài tập 2: Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t các giá trị và điền vào bảng sau:
  Hỏi s có phải là hàm số của t không ? Vì sao?
  b. Định nghĩa:
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức
  Y = ax + b (Trong đó a, b là các số cho trước và a 0 )
  58 108 158 208
  Vậy một hàm số như thế nào thì được gọi là hàm số bậc nhất ?
  Bài tập 3: Hàm số nào trong các hàm số sau không phải là hàm số bậc nhất vì sao ? Xác định hệ số a, b của các hàm số bậc nhất.
  A. Y = 4 - 5x
  B. Y = 4(x - 2 ) + 5
  C. Y = - 4x2 - 6
  D. Y = -9x
  Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax
  (đã học ở lớp 7 )
  F. Y = mx + 4
  -5 -2 1 4 7
  7 4 1 -2 -5
  Nhận xét: Hàm số y = 3x + 1 là hàm số đồng biến trên R. Hàm số y = -3x +1 là hàm số nghịch biến trên R.
  a)Cho hàm số bậc nhất y = f(x) = 3x + 1.
  Cho biến x hai giá trị bất kì x1,x2 sao cho x1< x2 hãy chứng minh: f(x1) < f(x2)
  b) Cho hàm số bậc nhất y = f(x) = - 3x + 1. Cho biến x hai giá trị bất kì x1,x2 sao cho x1< x2 hãy chứng minh: f(x1) > f(x2)
  Bài toán
  2. Tính chất
  Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
  Đồng biến trên R, khi a > 0.
  Nghịch biến trên R, khi a < 0.
  Để xét tính đồng biến hay nghịch biến của một hàm số thì ta xét yếu tố nào của hàm số ?
  Bài tập 4: Mỗi em hãy lấy 4 ví dụ về hàm số bậc nhất đồng biến và 4 ví dụ về hàm số bậc nhất nghịch biến.
  Bài tập 5: Cho hàm số y = (m - 2)x + 1.Tìm các giá trị của m để hàm số:
  Đồng biến.
  Nghịch biến.
  Tiết 21 - 22
  Hàm số bậc nhất.Luyện tập (Tiết 01)
  1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
  Định nghĩa:
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức
  Y = ax + b (Trong đó a, b là các số cho trước và a 0 )
  2. Tính chất
  Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
  Đồng biến trên R, khi a > 0.
  Nghịch biến trên R, khi a < 0.
  3. Bài tập vận dụng:
  Các hàm số sau đâu là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghịch biến.
  b. Y = 3(2 - x) - 4
  ? Khi nào thì hàm số y = ax + b đồng biến, nghịch biến ? Khi xét tính đồng biến và nghịch sbiến của một hàm số bậc nhất ta đi xét yếu tố nào của hàm số .
  4. Hướng dẫn về nhà
  - Học thuộc và nắm chắc khái niệm về hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất.
  - Biết nhận dạng về hàm số bậc nhất. Biết xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số bậc nhất.
  - Ôn tập lại các kiến thức về đồ thị của hàm số mà các em đã được học ở các lớp dưới.
  - Làm các bài tập: 8, 9, 11, 13, 14 (sgk - Trang 147,148)

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng