Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SƯU TẦM
  Người gửi: Hồ Sỹ Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:28' 26-11-2011
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 412
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
  VỀ DỰ TIẾT HỌC NÀY
  GV: Hồ Văn Hà Trường THCS Nguyễn Văn Linh
  Lớp 7a1
  Kiểm tra bài cũ.
  * Vì sao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của Nhà Trần lại giành thắng lợi?
  * Ý nghĩa của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên?
  Trong ba lần kháng chiến,tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia.
  Nhà trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
  Thắng lợi của ba lần chống quân Mông Nguyên gắn liền với tinh thần hi sinh của toàn dân ta đặc biệt là quân đội nhà Trần.
  Thắng lợi đó không tách rời với những chiến lược,chiến thuật đứng đắn,sáng tạo của người chỉ huy.
  Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.
  Thắng lợi đó góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam.
  Để lại bài học vô cùng quý giá.
  Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân nguyên đối với nước khác.

  I SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1 Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA THỜI TRẦN
  a/ Nông nghiệp
  Biện pháp
  Nhà trần có những biện pháp nào để phát triển nông nghiệp?
  - Khuyến khích sản xuất , mở rộng diện tích trồng trọt , khai hoang, thành lập làng xã, cũng cố đê điều
  - Vương hầu, quý tộc nhà Trần vẫn tiếp tục chiêu mộ dân nghèo khai hoang lập điền trang.
  Diện tích không ngừng được mở rộng
  Ruộng tư ngày càng nhiều
  => Kinh tê nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng
  Em hãy nêu các hình thức ruộng tư?
  * Các hình thức ruộng tư
  - Điền trang
  - Thái ấp
  - Ruộng do địa chủ mua bán

  I SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1 Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA THỜI TRẦN
  a/ Nông nghiệp
  Diện tích không ngừng được mở rộng
  Ruộng tư ngày càng nhiều
  => Kinh tê nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng
  b/Thủ công nghiệp
  Em hãy kể tên các nghề thủ công dưới thời Trần?
  - Do nhà nước quản lí?
  - Ở trong nhân dân?
  Do nhà nước quản lí gồm:
  - Gốm dệt vải lụa, đóng tàu, chế tạo vũ khí …
  *Ở trong nhân dân:
  - Đồ gốm rèn sắt, đúc đồng, làm giấy xây dựng…..
  - Thủ công nghiệp phát triển mạnh
  - Kĩ thuật tinh xảo hơn
  Em có nhận xet về thủ công nghiệp thời Trần?
  Ngày càng phát triển , kĩ thuật ngày càng cao
  Hiện nay địa phương chúng ta còn duy trì những nghề truyền thống nào ?
  I SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1 Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA THỜI TRẦN
  a/ Nông nghiệp
  Diện tích không ngừng được mở rộng
  Ruộng tư ngày càng nhiều
  => Kinh tê nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng
  b/Thủ công nghiệp
  - Thủ công nghiệp phát triển mạnh
  - Kĩ thuật tinh xảo hơn
  c/ Thương nghiệp
  Tình hình thương nghiệp thời Trần như thế nào?
  - Buôn bán tấp nập, chợ buá mọc lên nhiều nơi
  - Xuất hiện nhiều trung tâm buôn bán lớn như: Kinh thành Thăng long
  - Buôn bán với nước ngoài phát triển.
  => Nông nghiệp phát triển, Thủ công nghiệp phát triển hàng hóa ngày càng nhiều dẫn đên thương nghiệp phát triển
  Thương nghiệp phát triển
  => Nên kinh tế nhà Trần ngày càng phát triển
  Cảng Vân Đồn
  I SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1 Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA THỜI TRẦN
  a/ Nông nghiệp
  Diện tích không ngừng được mở rộng
  Ruộng tư ngày càng nhiều
  => Kinh tê nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng
  b/Thủ công nghiệp
  - Thủ công nghiệp phát triển mạnh
  - Kĩ thuật tinh xảo hơn
  c/ Thương nghiệp
  Thương nghiệp phát triển
  => Nên kinh tế nhà Trần ngày càng phát triển
  2/ Tình hình xã hội sau chiến tranh
  Thảo luận nhóm

  Vẽ sơ đồ Xã hội thời Trần
  Giai cấp
  thống trị
  Vua
  Vương hầu, quý tộc
  Địa chủ
  Nông nô
  Nô tì
  Giai cấp
  bị trị
  Nông dân,thợ thủ công
  thương nhân
  Giai cấp
  thống trị
  Vua
  Vương hầu, quý tộc
  Địa chủ
  Giai cấp
  bị trị

  Nông dân,thợ thủ công,
  thương nhân
  Nông nô
  Nô tì
  Nông nô
  Xã hội thời Lý
  Xã hội thời Trần
  Bµi 15 :
  sù ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n hãa thêi trÇn
  I- Sự phát triển kinh tế
  2- Tình hình xã hội sau chiến tranh
  Hãy so sánh XH thời Trần và XH thời Lý?
  Giai cấp
  thống trị

  Vua

  Vương hầu, quý tộc

  Địa chủ
  Giai cấp
  bị trị

  Nông dân,thợ thủ công,thương nhân

  Nông nô

  Nô tì
  2- Tình hình xã hội sau chiến tranh
  SƠ ĐỒ XÃ HỘI THỜI TRẦN
  Bµi 15 :
  sù ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n hãa thêi trÇn
  I- Sự phát triển kinh tế


  HỘI

  NGÀY

  CÀNG

  PHÂN

  HÓA
  CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ QUÝ TỘC
  1 Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  Đời sống các tầng lớp trong xã hội của nhà Trần như thế nào?
  Trò chơI ô chữ
  Ô số 1(9 chữ cái):
  Đây là việc làm mở rộng diện tích đất
  nông nghiệp ở thời Trần
  Ô số 2(9 chữ cái):
  Đây là một hình thức ruộng đất dưới thời Trần
  Ô số 3(6 chữ cái):
  Đây là ruộng đất nhà vua ban cho các vương hầu, quý tộc dưới thời Trần
  Ô số 4 (10 chữ cái):
  Đây là nghề thủ công do nhà nước quản lý dưới thời Trần
  Ô số 5 (10 chữ cái):
  Đây là sự xuất hiện mới ghi nhận sự phát triển của nghề thủ công ở thời Trần
  Kinh tế thời trần
  1
  2
  3
  4
  5
  Đây là một lĩnh vực mà nhà Trần quan tâm để phục hồi và phát triển sau chiến tranh
  I SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1 Tình hình kinh tế sau chiến tranh
  Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA THỜI TRẦN
  a/ Nông nghiệp
  Diện tích không ngừng được mở rộng
  Ruộng tư ngày càng nhiều
  => Kinh tê nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng
  b/Thủ công nghiệp
  - Thủ công nghiệp phát triển mạnh
  - Kĩ thuật tinh xảo hơn
  c/ Thương nghiệp
  Thương nghiệp phát triển
  => Nên kinh tế nhà Trần ngày càng phát triển
  2/ Tình hình xã hội sau chiến tranh
  Thảo luận nhóm

  Vẽ sơ đồ Xã hội thời Trần ?
  Giai cấp
  thống trị
  Vua
  Vương hầu, quý tộc
  Địa chủ
  Nông nô
  Nô tì
  Giai cấp
  bị trị
  Nông dân,thợ thủ công
  thương nhân
  Bài 15 :
  SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA THỜI TRẦN
  I- SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  2- Tình hình xã hội sau chiến tranh
  Bài tập về nhà:
  1- Làm bài tập – Sách giáo khoa
  2- Chuẩn bị bài: Bài 15
  Phần II- Sự phát triển văn hóa
  1- Tình hình kinh tế sau chiến tranh
   
  Gửi ý kiến