Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tiết 13. OBH: Hò ba lí. TĐN: TĐN số 4. NL:Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên.

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Minh Tú (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:14' 01-12-2011
  Dung lượng: 16.4 MB
  Số lượt tải: 415
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG
  QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
  VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ
  Môn: Âm Nhạc 8

  PHÒNG GD - ĐT HÀM THUẬN NAM
  TRƯỜNG THCS HÀM MINH
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Tiết 13
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí : THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, GIÁNG Ở

  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  HÓA BIỂU - GIỌNG CÙNG TÊN.
  Đồ Rê Mi
  Mi Pha Sol
  Sol Pha Mi
  Mi Rê Đồ
  Mì ….Mà…Mô…Mìiza…
  LUYỆN THANH
  Đọc thang âm Đô Trưởng
  Tiết 13:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
  I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  - Ở những giờ học trước các em đã được biết những dạng hóa biểu nào ?
  -Hóa biểu không có dấu hóa.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  -Hóa biểu có dấu hóa.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  #
  -Hóa biểu có một dấu thăng.
  #
  -Hóa biểu có hai dấu thăng.
  Pha thăng
  Đô thăng
  #
  #
  Sol thăng
  Rê thăng
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  -Hóa biểu có ba dấu thăng.
  -Hóa biểu có bốn dấu thăng.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  #
  #
  Pha thăng
  Đô thăng
  #
  #
  Sol thăng
  Rê thăng
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  #
  #
  #
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng,giáng ở hóa biểu - Giọng cùng tên.
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b
  b
  b
  b
  Si giáng
  La giáng
  Mi giáng
  Rê giáng
  -Hóa biểu có một dấu giáng.
  -Hóa biểu có hai dấu giáng.
  -Hóa biểu có ba dấu giáng.
  -Hóa biểu có bốn dấu giáng.
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Tiết 13:
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng,giáng ở hóa biểu - Giọng cùng tên.
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b
  b
  b
  b
  Si giáng
  La giáng
  Mi giáng
  Rê giáng
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  b
  b
  b
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Tiết 13:
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  - Quan sát và so sánh các ví dụ sau:
  -Ví dụ 1: Giọng Đô trưởng. (C )
  -Ví dụ 2: Giọng Đô thứ. (Cm)
  * Giống nhau:
  - Có âm chủ là nốt Đô.
  *Khác nhau:
  Hóa biểu không có dấu hóa (vd1)và hóa biểu có ba dấu giáng (vd2).
  - Một bên là giọng trưởng, một bên là giọng thứ
  2. Giọng cùng tên.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Tiết 13:
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  2. Giọng cùng tên.
  - Thế nào là giọng cùng tên?
  -Ví dụ 4: Giọng La thứ. (Am)
  -Ví dụ 3: Giọng La trưởng.(A)
  * Giống nhau:
  - Có âm chủ là nốt La.
  *Khác nhau:
  - Hóa biểu có ba dấu thăng (vd3) và hóa biểu không có dấu hóa (vd4).
  - Một bên là giọng trưởng, một bên là giọng thứ
  - Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  - Quan sát và so sánh các ví dụ sau:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  2. Giọng cùng tên.
  - Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  III. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  Tiết 13:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  -Nghe giai điệu bài TĐN 4.
  -Bài TĐN có thể chia thành mấy câu?
  -Có thể chia thành 4 câu
  C1
  C2
  C3
  C4
  - Chúng ta tiến hành tập từng câu bài TĐN số 4.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  C1
  C2
  C3
  C4
  - Chúng ta ghép nhạc toàn bài bài TĐN số 4.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  2. Giọng cùng tên.
  - Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  III. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Củng cố
  #
  #
  #
  #
  #
  #
  #
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Củng cố
  DẶN DÒ:
  - Học thuộc các nội dung đã học.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  - Sáng tác lời mới bài “Hò Ba Lí”.
  - Chuẩn bị nội dung bài mới Tiết 14

  PHÒNG GD - ĐT HÀM THUẬN NAM
  TRƯỜNG THCS HÀM MINH
  KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ
  SỨC KHỎE & THÀNH ĐẠT
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !
  TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC, XIN CHÀO TẠM BIỆT & HẸN GẶP LẠI
  KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ SỨC KHỎE & THÀNH ĐẠT
  CHÚC CÁC EM NGOAN – HỌC GIỎI
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
   
  Gửi ý kiến