Thư mục

Quảng cáo

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tiết 13. OBH: Hò ba lí. TĐN: TĐN số 4. NL:Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên.

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Minh Tú
  Ngày gửi: 12h:14' 01-12-2011
  Dung lượng: 16.4 MB
  Số lượt tải: 415
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG
  QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
  VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ
  Môn: Âm Nhạc 8

  PHÒNG GD - ĐT HÀM THUẬN NAM
  TRƯỜNG THCS HÀM MINH
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Tiết 13
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí : THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, GIÁNG Ở

  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  HÓA BIỂU - GIỌNG CÙNG TÊN.
  Đồ Rê Mi
  Mi Pha Sol
  Sol Pha Mi
  Mi Rê Đồ
  Mì ….Mà…Mô…Mìiza…
  LUYỆN THANH
  Đọc thang âm Đô Trưởng
  Tiết 13:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
  I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  I.Ôn tập bài hát: HÒ BA LÍ
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  - Ở những giờ học trước các em đã được biết những dạng hóa biểu nào ?
  -Hóa biểu không có dấu hóa.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  -Hóa biểu có dấu hóa.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  #
  -Hóa biểu có một dấu thăng.
  #
  -Hóa biểu có hai dấu thăng.
  Pha thăng
  Đô thăng
  #
  #
  Sol thăng
  Rê thăng
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  -Hóa biểu có ba dấu thăng.
  -Hóa biểu có bốn dấu thăng.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  #
  #
  Pha thăng
  Đô thăng
  #
  #
  Sol thăng
  Rê thăng
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  #
  #
  #
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng,giáng ở hóa biểu - Giọng cùng tên.
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b
  b
  b
  b
  Si giáng
  La giáng
  Mi giáng
  Rê giáng
  -Hóa biểu có một dấu giáng.
  -Hóa biểu có hai dấu giáng.
  -Hóa biểu có ba dấu giáng.
  -Hóa biểu có bốn dấu giáng.
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Tiết 13:
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng,giáng ở hóa biểu - Giọng cùng tên.
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b
  b
  b
  b
  Si giáng
  La giáng
  Mi giáng
  Rê giáng
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  b
  b
  b
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Tiết 13:
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  - Quan sát và so sánh các ví dụ sau:
  -Ví dụ 1: Giọng Đô trưởng. (C )
  -Ví dụ 2: Giọng Đô thứ. (Cm)
  * Giống nhau:
  - Có âm chủ là nốt Đô.
  *Khác nhau:
  Hóa biểu không có dấu hóa (vd1)và hóa biểu có ba dấu giáng (vd2).
  - Một bên là giọng trưởng, một bên là giọng thứ
  2. Giọng cùng tên.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Tiết 13:
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  2. Giọng cùng tên.
  - Thế nào là giọng cùng tên?
  -Ví dụ 4: Giọng La thứ. (Am)
  -Ví dụ 3: Giọng La trưởng.(A)
  * Giống nhau:
  - Có âm chủ là nốt La.
  *Khác nhau:
  - Hóa biểu có ba dấu thăng (vd3) và hóa biểu không có dấu hóa (vd4).
  - Một bên là giọng trưởng, một bên là giọng thứ
  - Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  - Quan sát và so sánh các ví dụ sau:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  2. Giọng cùng tên.
  - Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  III. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  Tiết 13:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  -Nghe giai điệu bài TĐN 4.
  -Bài TĐN có thể chia thành mấy câu?
  -Có thể chia thành 4 câu
  C1
  C2
  C3
  C4
  - Chúng ta tiến hành tập từng câu bài TĐN số 4.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  C1
  C2
  C3
  C4
  - Chúng ta ghép nhạc toàn bài bài TĐN số 4.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  2. Giọng cùng tên.
  - Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu.
  I. Ôn tập bài hát: Hò ba lí.
  II. Nhạc lí:
  1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
  a. Hóa biểu có dấu thăng:
  b. Hoá biểu có dấu giáng:
  III. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Ôn tập bài hát : HÒ BA LÍ
  Nhạc lí: - Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu
  - Giọng cùng tên
  Tập đọc nhạc : TĐN số 4

  Tiết 13:
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Củng cố
  #
  #
  #
  #
  #
  #
  #
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  Củng cố
  DẶN DÒ:
  - Học thuộc các nội dung đã học.
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
  - Sáng tác lời mới bài “Hò Ba Lí”.
  - Chuẩn bị nội dung bài mới Tiết 14

  PHÒNG GD - ĐT HÀM THUẬN NAM
  TRƯỜNG THCS HÀM MINH
  KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ
  SỨC KHỎE & THÀNH ĐẠT
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !
  TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC, XIN CHÀO TẠM BIỆT & HẸN GẶP LẠI
  KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ SỨC KHỎE & THÀNH ĐẠT
  CHÚC CÁC EM NGOAN – HỌC GIỎI
  Thiết kế bài giảng: Hà Minh Tú Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 8
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng