Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương II. §7. Phép nhân các phân thức đại số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Vụ
  Ngày gửi: 18h:37' 04-12-2011
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 547
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS b¾c b×nh
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
  QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ
  CHUYÊN ĐỀ CỤM 3
  NĂM HỌC : 2007-2008
  NHIỆT LIỆTCHÀO MỪNG
  QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 8A
  TRƯỜNG THCS hång ph­¬ng
  TRƯỜNG THCS BẮC BÌNH
  GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8
  Ki?M TRA BI CU
  Bài 1) Nh¾c l¹i quy t¾c nh©n hai ph©n sè . Nªu c«ng thøc tæng qu¸t .
  Quy tắc : Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau
  Tổng quát :
  (a ; b ; c ; d ? Z )
  b ; d ? 0
  KIỂM TRA bµi cò
  Bài 2 . Cho hai phân thức :

  Cũng làm như nhân hai phân số , hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức .
  Bài 2: Lời giải
  Đặt phép tính nhân
  Nhân tử với tử và
  mẫu với mẫu
  Viết :
  x2 - 25 = (x - 5)(x+5)
  Rút gọn
  Tiết 57 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
  1. Quy t¾c
  Tiết 32 §7. PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau :
  Tæng qu¸t
  Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức :


  Ví dụ : Thực hiện phép nhân phân thức :  Lời giải
  Viết :
  áp dụng quy tắc nhân hai
  phân thức
  Phân tích tử và mẫu thành
  nhân tử
  Viết : x2 + 4x + 4= (x + 2)2
  Rút gọn
  ?2. Lµm tÝnh nh©n ph©n thøc :
  Tiết 32 PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  Gợi ý
  ?2 Lêi gi¶i
  áp dụng
  áp dụng quy tắc nhân
  hai phân thức
  Rút gọn
  ?3. Thùc hiÖn phÐp tÝnh
  Tiết 32 PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  Gợi ý
  Viết : 1 - x
  = - (x - 1)
  ?3 Lêi gi¶i
  Viết :
  1 - x = - (x - 1)
  áp dụng quy tắc nhân
  hai phân thức
  Rút gọn
  Đưa dấu " - " lên trên tử
  Bài tập : Thực hiện phép tính
  Cách 1. ( áp dụng quy tắc )
  Nhân tử với tử và
  mẫu với mẫu
  Rút gọn
  Cách 2.( Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp)
  2. TÝnh chÊt cña phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  Tiết 32 phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  a) Giao hoán
  b) Kết hợp
  c) Phân phối đối với phép cộng
  d) Nhõn v?i 1

  ?4 . TÝnh nhanh


  Tiết 32 phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè
  ?4 Lêi gi¶i
  Bài tập :
  Thực hiện phép tính sau bằng hai cách
  ( dùng và không dùng tính chất phân phối )
  Cách 1. ( Sử dụng tính chất phân phối )
  Cách 2 .
  (Thực hiện trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau )
  4. Cñng cè – LuyÖn tËp
  Em hãy cho biết qua bài học này chúng ta đã được tìm hiểu những kiến thức gì ?
  Vậy muốn nhân hai phân thức ta làm như thế nào ?
  Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử với nhau , nhân các mẫu với nhau

  4. Cñng cè – LuyÖn tËp
  Bài tập
  Bài tập 38a ( SGK - 52 )
  Thực hiện các phép tính :
  a)
  Lời giải

  áp dụng :
  4. Cñng cè - LuyÖn tËp
  Gợi ý
  Lời giải
  Bài tập 39a ( SGK - 52 )
  Thực hiện các phép tính sau ( chú ý về dấu )
  a)
  Lêi gi¶i bµi 39a (SGK- 52)
  Phân tích tử và mẫu
  thành nhân tử
  Bài tập 41 (SGK - 53)
  Đố : Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1 .
  Gợi ý : Bài tập 41 (SGK - 53)

  Ph©n thøc tiÕp theo lµ g× ?

  Sử dụng quy tắc phép nhân các phân thức đại số .

  Nắm vững quy tắc nhân các phân thức đại số , các tính chất của phép nhân các phân thức .
  Bài tập về nhà : 38b , 40 , 41 ( SGK )
  30 , 31 ( SBT )
  ôn tập định nghĩa hai số nghịch đảo , quy tắc phép chia phân số .
  5. Hướng dẫn học bài ở nhà
  Bài tập 40(SGK - 53)
  Rót gän biÓu thøc sau theo hai c¸ch
  ( sö dông vµ kh«ng sö dông tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng ) :

  5. Hướng dẫn học bài ở nhà

  HD làm bài 40 (SGK - 53)
  Cách 1. ( Sử dụng tính chất phân phối )
  5. Hướng dẫn học bài ở nhà
  Cách 2. Thực hiện theo thứ tự phép tính
  ( trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau )
  Bài tập nâng cao
  1) Tính
  2) Rút gọn biểu thức
  3) Thực hiện phép tính
  Gợi ý
  - Dùng hằng đẳng thức
  - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử
  - Rút gọn
  TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
  SỰ THEO DÕI
  CỦA QUÝ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng