Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Ý Nghĩa Văn Chương - Ngữ Văn 7

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trần Thị Thu
    Ngày gửi: 19h:45' 12-03-2009
    Dung lượng: 419.0 KB
    Số lượt tải: 1217
    Số lượt thích: 1 người (Dương Quốc Trung, Chu Yen Nam)
    Ngữ văn 7
    Người thực hiện: Trần Thị Kim THu

    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. Tác giả - tác phẩm.
    a. Tác giả.
    (1902 – 1982 )
    - Tên thật: Nguyễn Đức Nguyên.
    Quê: xã Nghi Trung- huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
    - Là nhà phê bình văn học xuất sắc.
    Năm 2000, được Nhà nước phong giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật.
    Tác phẩm nổi tiếng: Thi nhân Việt Nam.
    b. Tác phẩm.
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    1. Tác giả - tác phẩm
    1. Tác giả
    (1902 – 1982 )
    2. Tác phẩm
    - Viết năm 1936, in trong tập “ Văn chương và hành động”
    3. Đọc, hiểu chú thích
    :
    .
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. T¸c gi¶ - T¸c phÈm
    II. §äc hiểu văn bản.
    “ Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hoà nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca.
    Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. (...)”
    cốt yếu
    + Văn chương xuất hiện khi con người có cảm xúc mãnh liệt trước một hiện tượng đời sống.
    + Văn chương là niềm xót thương của con người trước những điều đáng thương.
    1, Thể loại, bố cục:
    Thể loại: Nghị luận
    - Bố cục: 2 phần
    Phần 1: Từ đầu -> Muôn loài
    Nguồn gốc của văn chương
    Phần 2; còn lại
    Nhiệm vụ, công dụng của văn chương


    2, Đọc hiểu
    a,Nguồn gốc của văn chương
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. T¸c gi¶ - T¸c phÈm
    II. §äc hiểu văn bản.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương chính là lòng yêu thương.

    Thảo luận nhóm
    Cã ý kiÕn cho r»ng, quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cña v¨n ch­¬ng nh­ vËy lµ ®óng nh­ng ch­a ®ñ. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn trªn kh«ng ? V× sao ?
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. Tìm hiểu chung.
    II. Tìm hiểu văn bản.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương chính là lòng yêu thương.

    Trâu ơi, ta bảo trâu này.
    Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.
    Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
    Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.
    Cày đồng đang buổi ban trưa
    Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
     Văn chương bắt nguồn từ cuộc sống lao động.
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. Tìm hiểu chung.
    II. Tìm hiểu văn bản.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương chính là lòng yêu thương.


    -> Văn chương bắt nguồn từ thực tế đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm.
    Đêm nay Bác không ngủ.
    Bác thương người chiến sĩ đứng gác...
    Bác thương đoàn dân công...
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. Tìm hiểu chung.
    II. Tìm hiểu văn bản.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương chính là lòng yêu thương.


    -> Văn chương bắt nguồn từ văn hoá, lễ hội, trò chơi...
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I, T¸c gi¶ gi¶ - T¸c phÈm.
    II. §äc hiÓu v¨n b¶n
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hoà nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca.
    Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. (...)
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương chính là lòng yêu thương.

    cốt yếu
     Nêu vấn đề tự nhiên, hấp dẫn, từ việc kể một câu chuyện đời xưa dẫn đến kết luận.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    IấTc giả - tác phẩm.
    II. ®äc hiÓu v¨n b¶n
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương chính là lòng yêu thương.

     Nêu vấn đề tự nhiên, hấp dẫn, từ việc kể một câu chuyện đời xưa dẫn đến kết luận.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    a. Nhiệm vụ của văn chương.
    “ Văn chương sẽ là hình dung, của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống.(...)”
    - Văn chương phản ánh hiện thực cuộc sống.
    - Văn chương sáng tạo ra sự sống.
    “Vụt qua mặt trận đạn bay vèo vèo”.
    ( Lượm - Tố Hữu)
    “Cái cò lặn lội bờ ao...”
    ( Ca dao )
    -> Văn chương phản ánh cuộc chiến đấu.
    -> Phản ánh cuộc sống lao động.
    + Cuộc sống của con người, của xã hội vốn muôn hình vạn trạng, văn chương có nhiệm vụ phản ánh cuộc sống đó.
    + Văn chương dựng lên những hình ảnh, đưa ra những ý tưởng mà cuộc sống hiện tại chưa có để mọi người phấn đấu xây dựng, biến chúng thành hiện thực tương lai tốt đep.
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. T¸c gi¶ - t¸c phÈm
    II.§äc hiÓu v¨n b¶n.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương chính là lòng yêu thương.

     Nêu vấn đề tự nhiên, hấp dẫn, từ việc kể một câu chuyện đời xưa dẫn đến kết luận.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    a. Nhiệm vụ của văn chương.
    - Văn chương là hình dung của sự sống
    - Văn chương sáng tạo ra sự sống
    Truyện “Thạch Sanh”
    Truyện “ Cây bút thần”
     Phản ánh ước mơ công lý, cải tạo hiện thực xã hội, sự công bằng cho người lao động của người xưa.
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. Tác giả - tác phẩm
    II. §äc hiÓu v¨n b¶n.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương chính là lòng yêu thương.

     Nêu vấn đề tự nhiên, hấp dẫn, từ việc kể một câu chuyện đời xưa dẫn đến kết luận.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    a. Nhiệm vụ của văn chương.
    - Văn chương là hình dung của sự sống
    - Văn chương sáng tạo ra sự sống
    b. Công dụng của văn chương.
    - Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I . Tác giả - Tác phẩm.
    II. Đọc hiểu văn bản
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    a. Nhiệm vụ của văn chương.
    - Văn chương là hình dung của sự sống
    - Văn chương sáng tạo ra sự sống
    b. Công dụng của văn chương.
    - Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
    Ví dụ: (Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài)
    Ví dụ: “ Cuộc chia tay của những con búp bê “ ( Khánh Hoài)

    - Văn chương gây cho ta những tình cảm không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
    “ Một người hàng ngày chỉ lo cặm cụi vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu ... hay sao “ ( Hoài Thanh)

     Văn chương làm giàu tình cảm của con người.
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. T¸c gi¶ - t¸c phÈm
    II.§äc hiÓu v¨n b¶n.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    a. Nhiệm vụ của văn chương.
    - Văn chương phản ánh hiện thực cuộc sống
    - Văn chương sáng tạo ra sự sống
    b. Công dụng của văn chương.
    - Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
    - Văn chương gây cho ta những tình cảm không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
    “Côn Sơn suối chảy rì rầm
    Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
    Côn Sơn có đá rêu phơi
    Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm”
    ( Côn Sơn Ca - Nguyễn Trãi )
    “ Cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thấm đẫm và trở nên rộng rãi đến trăm nghìn lần” ( Hoài Thanh)
    “ Tôi yêu sông xanh, núi tím; tôi yêu đôi mày ai như trăng mới in ngần và tôi cũng xây mộng ước mơ, nhưng tôi yêu nhất mùa xuân”
    (Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng)
    -> Văn chương làm đẹp làm hay những thứ bình thường
     Văn chương làm giàu tình cảm của con người.

    * Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì rất nghèo nàn.

     Văn chương làm đẹp cho cuộc đời, cuộc đời đáng yêu hơn.
     Các thi sĩ, văn nhân làm giàu sang cho lịch sử nhân loại.
    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. T¸c gi¶- T¸c phÈm
    II. §äc hiÓu v¨n b¶n.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    a. Nhiệm vụ của văn chương.
    - Văn chương là hình dung của sự sống
    - Văn chương sáng tạo ra sự sống
    b. Công dụng của văn chương.
    - Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
    - Văn chương gây cho ta những tình cảm không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
    III. Tổng kết.
    1. Nghệ thuật.
    - Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, cảm xúc dồi dào, giàu hình ảnh.
    Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là là lòng yêu thương.
    Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, làm giàu tình cảm con người. -
    2. Nội dung.
     Văn chương làm giàu tình cảm của con người.

    -> Văn chương làm đẹp làm hay những thứ bình thường.

    * Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì rất nghèo nàn.

    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I. T¸c gi¶ - T¸c phÈm.
    II. §äc hiÓu v¨n b¶n.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    a. Nhiệm vụ của văn chương.
    - Văn chương là hình dung của sự sống
    - Văn chương sáng tạo ra sự sống
    b. Công dụng của văn chương.
    - Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
    - Văn chương gây cho ta những tình cảm không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
    III. Tổng kết.
    IV. Luyện tập.
    Ý nghĩa văn chương
    Nguồn gốc
    Công dụng


    Từ lòng yêu thg
    Hình dung sự sống
    Sáng tạo sự sống
    Giúp tình cảm. Lòng vị tha
    Gây tình cảm chưa có
    Luyện những tình cảm sẵn có
    Nhiệm vụ
    Điền vào sơ đồ
     Văn chương làm giàu tình cảm của con người.
    -> Văn chương làm đẹp làm hay những thứ bình thường

    * Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì rất nghèo nàn.

    Tiết 97 . ý nghĩa văn chương
    - Hoài Thanh -
    I T¸c gi¶ - t¸c phÈm
    II. §äc hiÓu v¨n b¶n.
    1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
    2. Nhiệm vụ và công dụng của văn chương.
    a. Nhiệm vụ của văn chương.
    - Văn chương là hình dung của sự sống
    - Văn chương sáng tạo ra sự sống
    b. Công dụng của văn chương.
    - Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
    - Văn chương gây cho ta những tình cảm không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
    * Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì rất nghèo nàn.
    III. Tổng kết.
    1. Nghệ thuât.
    - Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, cảm xúc dồi dào, giàu hình ảnh.
    - Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là là lòng yêu thương. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, làm giàu tình cảm con người.
    2. Nội dung.
    IV. Luyện tập.
     Văn chương làm giàu tình cảm của con người.
    -> Văn chương làm đẹp làm hay những thứ bình thường

    Hướng dẫn về nhà
    Học bài.
    Bài tập: Hãy chứng minh : Văn chương đã làm cho tình yêu quê hương, đất nước sẵn có trong ta thêm phong phú và sâu sắc.
    Ôn tập: Tiết 98 . Kiểm tra văn.
    Chúc các em học tốt
    191068

    lại copy bài của người khác rồi đề tên mình vào sau đó upload lên thư viện.La hét

    No_avatar
    hay ­a
    3707519

    silide 7 co 1 hinh anh ve bac thuong nguoi linh laf khong phu hop vi day la hinh ve linh NGUY

    Ong nen chinh lai khong se bi bat giam vao nha tu 

    No_avatar
    hay wá . tks nhìu nha
    3989867

    chep suong tay ghe@@@Chân trong miệng

     

    No_avatarf

    hay

    No_avatarf

    co the lay de lam bai van

    6979371

    @@ nghĩa là bị mộng du :)

    5769639

    Không biết ngượngMỉm cười wa hay lun cam on thầy ( cô) nhiu

    No_avatarf

    dc do nhung hoi ngan cam on thay co nhieu nha

     

     
    Gửi ý kiến
    print

    Nhấn Esc để đóng