Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đàm Lý
  Ngày gửi: 06h:03' 20-12-2011
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 269
  Số lượt thích: 0 người
  Người soạn, giảng: đàm Thị Lý
  đơn vị: Trường THCS Liên Nghĩa - Văn Giang - Hưng Yên
  Kiểm tra bài cũ
  Hỡnh vẽ minh hoạ
  Hai đường tròn cắt nhau
  Hai đường tròn tiếp xúc nhau
  Hai đường tròn không giao nhau
  Vị trí tương đối
  Số điểm chung
  2
  1
  0
  điền cụm từ thích hợp vào chỗ (.):
  A
  D
  C
  E
  F
  B
  đường tròn (O) và (O`) .
  đường tròn (O) và (I) .
  đường tròn (O) và (K) .
  đường tròn (O`) và (K) .
  đường tròn (O`) và (I) .
  đường tròn (I) và (K) .

  cắt nhau
  tiếp xúc nhau
  không giao nhau
  không giao nhau
  cắt nhau
  tiếp xúc nhau
  Cho hỡnh vẽ sau:
  Kiểm tra bài cũ
  Tiết 31:

  (tiếp theo)
  vị trí tương đối
  của hai đường tròn
  Quan sát hình sau và cho nhận xét về sự phụ thuộc vào độ dài đoạn nối tâm, tổng 2 bán kính ứng với các vị trí tương đối khác nhau của hai đường tròn
  Tiết 31: vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  ? Dựa vào hỡnh vẽ bên hãy dự đoán quan hệ OO` với R + R` và OO` với R - R`
  a, Hai đường tròn cắt nhau
  Chứng minh:
  Xét ?AOO` có: OA - O`A < OO` < OA+ O`A ( Bất đẳng thức tam giác).
  Hay: R - R` < OO` < R + R`
  R - R` < OO` < R + R`
  Xét 2 đường tròn (O;R) và (O`; R`) với R > R`
  1- Hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính
  1- Hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính
  Tiết 31: vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  Xét 2 đường tròn (O;R) và (O`; R`) với R > R`
  b, Hai đường tròn tiếp xúc nhau:
  * Tiếp xúc ngoài:
  * Tiếp xúc trong:
  OO` = R + R`
  OO` = R - R`

  hãy so sánh OO` với R + R` ?

  hãy so sánh OO` với R + R` ?
  1- Hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính
  Tiết 31: vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  Cho 2 đường tròn (O;R) và (O`; R`) với R > R`
  c, Hai đường tròn không giao nhau:
  * Hai đường tròn ngoài nhau:
  * Đường tròn lớn đựng đường tròn nhỏ:
  OO` > R + R`
  OO` < R - R`

  hãy so sánh OO` với R + R` ?

  hãy so sánh OO` với R + R` ?
  OO` = 0
  1- Hệ thức giữa doạn nối tâm và bán kính
  Tiết 31: vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  R - R` < OO` < R + R`
  OO` = R + R`
  OO` = R - R` > 0
  OO` = 0
  OO` > R + R`
  OO` < R - R`
  2
  1
  0
  Bài 1: Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn? Xác định số điểm chung?
  OO’ = R – R’
  Tiếp xúc trong
  OO’ > R + R’
  Ngoài nhau
  OO’ = R + R’
  Tiếp xúc ngoài
  R – R’ < OO’ < R + R’
  Cắt nhau
  OO’ < R - R’
  (O) đựng (O`)
  Bài 2: điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O; a) và (O`; b) có OO` = d, a > b
  Ai trả lời nhanh ?
  Hai đường tròn ngoài nhau
  Hai đường tròn tiếp xúc trong
  Hai đường tròn cắt nhau
  d = a + b
  d < a - b
  0
  1
  1
  0
  a - b < d < a + b
  2- Tiếp tuyến chung của hai đường tròn
  Tiết 31: vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  d1 là tiếp tuyến chung ngoài của (O) và (O`)
  * Khái niệm:
  d1 là tiếp tuyến của cả (O) và (O`)
  d2 là tiếp tuyến chung trong của (O) và (O`)
  => d1 g?i là tiếp tuyến chung của (O) và (O`)
  Cách vẽ tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn
  Cách vẽ tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn
  Quan sát các hình cho sau đây, hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó?
  2- Tiếp tuyến chung của hai đường tròn
  Tiết 31: vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  ?3
  m
  O
  Hỡnh 1
  Hỡnh 2
  Hỡnh 3
  Hỡnh 4
  a
  a
  2- Tiếp tuyến chung của hai đường tròn
  Tiết 31: vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  Hai đường tròn phân biệt có thể có bao nhiêu tiếp tuyến chung?
  4 tiếp tuyến chung
  3 tiếp tuyến chung
  2 tiếp tuyến chung
  1 tiếp tuyến chung
  0 có tiếp tuyến chung
  Một số hình ảnh thực tế về vị trí tương đối của hai đường tròn
  Một số hình ảnh thực tế về vị trí tương đối của hai đường tròn
  Bài tập 36 tr 123 SGK
  Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn
  đường kính OA
  Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
  Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ
  ở C . Chứng minh rằng AC = CD .
  Chứng minh
  Có O` l à trung điểm của OA nên O` nằm giữa A và O.
  AO` + OO` = AO => OO` = AO - AO` hay OO` = R - r
  Vậy hai đường tròn (O) và (O`) tiếp xúc nhau.
  b) Caùch 1: Trong ñöôøng troøn (O’) coù AO’ = OO’ = O’C = AO.
  ACO coù trung tuyeán CO baèng nöûa caïnh töông öùng AO
  ACO vuoâng taïi C => = 1V .
  Trong ñöôøng troøn (O) coù OC AD => AC = AD ( ñònh lyù quan heä vuoâng goùc
  giöõa ñöôøng kinh vaø daây) .
  Caùch 2: Chöùng minh tam Giaùc AOD caân coù OC laø ñöông cao neân
  ñoàng thôøi laø trung tuyeán => AC = AD.
  Caùch 3: Chöùng minh OC laø ñöôøng trung bình cuûa tam giaùc ADO.
  Hướng dẫn về nhà
  - Nắm vững các vị trí tương đối của hai đường tròn cùng các hệ thức,
  tính chất của đường nối tâm
  - Làm các bài tập 37; 38 ; 40 tr 123 SGK , bài 68 tr 138 SBT.
  - Đọc có thể em chưa biết về " Vẽ chắp nối chơn" tr 124 SGK.
  Hướng dẫn bài 39 SGK tr 123
  Cách vẽ hai đường tròn tiếp xúc ngoài nhau
  Bước 1: Vẽ đoạn nối tâm OO`= R+ r
  Bước 2: Vẽ đường tròn (O;R)
  Bước 3: Vẽ (O`; r)
  Ta có hai đường tròn (O) và (O`) tiếp xúc ngoài nhau
  Cách vẽ hai đường tròn tiếp xúc trong
  Bước 1: Vẽ đoạn nối tâm OO`= R - r ( R> r)
  Bước 2: Vẽ đường tròn (O;R)
  Bước 3: lấy giao điểm của (O) và tia OO` là A
  Bước 4: Vẽ đường tròn (O`;O`A)
  Ta có đường (O) và (O`) tiếp xúc trong tại A .
  Cho hai đường tròn (O)và đường tròn(O`) ngoài nhau .Gọi d1 và d2 là hai tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn và I là giao điểm của d1 và d2.
  Chứng minh rằng O,O`,I thẳng hàng .
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓