Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 35. Thực hành - Cứu người bị tai nạn điện

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Phước
  Ngày gửi: 21h:48' 07-01-2012
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 677
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS CÁT HANH
  TRƯỜNG THCS CÁT HANH
  PHÒNG GD HUYỆN PHÙ CÁT * TRƯỜNG THCS CÁT HANH *
  GD
  PHÙ CÁT
  * NIÊN KHOÁ 2011-2012*
  BÀI GIẢNG
  Các em hãy cố gắng học thật tốt
  C
  Ô
  N
  G
  N
  G
  H
  Ê
  Do chạm trực tiếp vào vật mang điện
  Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp
  Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất .
  * Vì sao xảy ra tai nạn điện?
  Câu 1
  Câu 2
  * Nêu một số biện pháp an toàn điện?
  - Thực hiện nối đất các thiết bị , đồ dùng điện
  Kiểm tra cách điện đồ dùng điện
  - Không vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp
  Những nguyên nhân nào có thể gây ra tai nạn điện, nếu gặp người bị tai nạn về điện thì phải xỷ lý tình huống như thế nào? Bài học hôm nay sẽ cho ta câu trả lời.
  Tiết 34
  THỰC HÀNH
  Cứu người bị tai nạn điện
  KỶ THUẬT ĐIỆN
  Phần III
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  Theo em trình tự công việc cần phải thực hiện khi cứu người bị tai điện là gì?
  Trình tự cứu người bị tai nạn điện :
  Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  Sơ cứu nạn nhân
  Đưa đến bệnh viện hoặc mời nhân viên y tế.
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  Khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, ta phải đảm bảo yêu cầu gì?

  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  Tình huống 1: Mét ng­êi ®ang ®øng d­íi ®Êt, tay ch¹m vµo tñ l¹nh bÞ rß ®iÖn.
  Em ph¶i lµm g× ®Ó t¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn ?
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Dùng cánh tay trần kéo nạn nhân ra khỏi dòng điện.
  - Rút phích cắm điện, nắp cầu chì hoặc ngắt aptomat.
  - Gọi người khác đến cứu.
  - Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân ra khỏi tủ lạnh.
  S
  Đ
  S
  Đ
  Hãy chọn cách xử lý đúng?

  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  Hãy chọn cách xử lý đúng?

  Cách ngắt nguồn điện:
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  Tình huống 2: Trªn ®­êng ®i häc vÒ, em vµ c¸c b¹n bÊt chît gÆp t×nh huèng: mét ng­êi bÞ d©y ®iÖn trÇn (kh«ng bäc c¸ch ®iÖn) cña l­íi ®iÖn h¹ ¸p 220V bÞ ®øt ®Ì lªn ng­êi.
  Em ph¶i lµm g× ®Ó t¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn ?
  Hãy chọn cách xử lý đúng?

  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  - Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân ra khỏi dây điện.
  - Đứng trên ván gỗ khô, dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện ra khỏi nạn nhân.
  - Nắm áo nạn nhân kéo ra khỏi dây điện.
  - Nắm tóc nạn nhân kéo ra khỏi dây điện.
  Đ
  Sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện ta cần phải làm gì?

  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  II. Sơ cứu nạn nhân
  + Trường hợp nạn nhân vẫn tỉnh:
  + Trường hợp nạn nhân ngất, không thở hoặc thở không đều, co giật và run:
  Để nạn nhân nằm nghỉ chỗ thoáng mát, sau đó báo cho nhân viên y tế.
  Làm hô hấp nhân tạo cho tới khi nạn nhân thở được, tỉnh lại, vµ mêi nh©n viªn y tÕ hoÆc ®­a n¹n nh©n ®Õn tr¹m y tÕ.
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  II. Sơ cứu nạn nhân:
  Phương pháp hô hấp nhân tạo
  a/ Phương pháp nằm sấp:
  - §Æt n¹n nh©n n»m sÊp, ®Çu nghiªng mét bªn, cËy miÖng vµ kÐo l­ìi ®Ó häng n¹n nh©n më ra.
  - Quú trªn l­ng n¹n nh©n. §Æt hai lßng bµn tay vµo hai m¹ng s­ên (t¹i s­¬ng s­ên côt), ngãn c¸i trªn l­ng.
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  II. Sơ cứu nạn nhân:
  Phương pháp hô hấp nhân tạo
  a/ Phương pháp nằm sấp:
  Đẩy hơi ra
  Hút khí vào
  Nhô toàn thân về phía trước. Dùng sức nặng toàn thân ấn vào lưng nạn nhân. Bóp các ngón tay vào chỗ sương sườn cụt. Miệng đếm 1, 2, 3
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  II. Sơ cứu nạn nhân:
  Phương pháp hô hấp nhân tạo
  a/ Phương pháp nằm sấp:
  Đẩy hơi ra
  *D?ng tỏc d?y hoi ra: Nhô toàn thân về phía trước. Dùng sức nặng toàn thân ấn vào lưng nạn nhân. Bóp các ngón tay vào chỗ sương sườn cụt. Miệng đếm 1, 2, 3
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  II. Sơ cứu nạn nhân:
  Phương pháp hô hấp nhân tạo
  a/ Phương pháp nằm sấp:
  Hút khí vào
  *Động tác hút khí vào: Níi tay, ng¶ ng­êi vÒ phÝa sau. NhÊc nhÑ l­ng n¹n nh©n lªn ®Ó lång ngùc d·n réng, phæi në ra hót khÝ vµo. MiÖng ®Õm 4, 5, 6.
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  a. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
  - Phải thận trọng và nhanh chóng
  - Tùy theo từng tình huống để đề ra phương án tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện một cách thích hợp.
  II. Sơ cứu nạn nhân:
  Phương pháp hô hấp nhân tạo
  a/ Phương pháp nằm sấp:
  b/ Phương pháp h hoi th?i ng?t:
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  II. Sơ cứu nạn nhân:
  Phương pháp hô hấp nhân tạo
  a/ Phương pháp nằm sấp:
  b/ Phương pháp h hoi th?i ng?t:
  * ChuÈn bÞ: Quú bªn n¹n nh©n, ®Èy ngöa ®Çu n¹n nh©n cho th«ng ®­êng thë.
  * Thæi vµo mòi: Ấn m¹nh c»m ®Ó gi÷ måm n¹n nh©n ngËm chÆt l¹i.
  LÊy h¬i, ngËm mòi n¹n nh©n, thæi m¹nh. Lµm kho¶ng 16-20 lÇn/phót cho ®Õn khi n¹n nh©n håi tØnh h¼n.
  Tiết 34: Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
  I. Giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện
  II. Sơ cứu nạn nhân:
  Phương pháp hô hấp nhân tạo
  a/ Phương pháp nằm sấp:
  b/ Phương pháp h hoi th?i ng?t:
  * Thæi vµo måm: C¸ch lÊy h¬i thæi t­¬ng tù nh­ thæi vµo mòi.
  Nh­ng trong khi thæi ph¶i dïng m¸ ¸p chÆt vµo mòi ng­êi bÞ n¹n nªn th­êng kh«ng ®­îc kÝn vµ khã lµm.
  * Xoa bãp tim ngoµi lång ngùc: Khi tim n¹n nh©n kh«ng ho¹t ®éng th× cÇn cã hai ng­êi cøu ®Ó ®ång thêi võa xoa bãp tim võa thæi ng¹t theo tØ lÖ: 5 lÇn xoa bãp tim/ 1 lÇn thæi ng¹t.
  DĂN DÒ
  Học hiểu phần ghi trong tâm của bài
  Học bài, chuẩn bị bài : Vật liệu kỷ thuật điện.

  Các em hãy cố gắng học tốt
  TRƯỜNG THCS CÁT HANH
  TRƯỜNG THCS CÁT HANH
  Hãy yêu thích việc mình làm
  bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn
  và việc mình làm sẽ có hiệu quả hơn.

   
  Gửi ý kiến