Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Quốc Toản
  Ngày gửi: 02h:52' 13-01-2012
  Dung lượng: 14.6 MB
  Số lượt tải: 255
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 1
  Một số khái niệm cơ bản
  I. Bài toán quản lí
  ứng dụng của tin học vào công tác quản lí được thực hiện trong những lĩnh vực nào ?
  Công việc quản lí rất phổ biến và công tác quản lí chiếm thị phần lớn trong các ứng dụng của Tin học (? 80%).
  ứng dụng quản lí sách trong thư viện
  ứng dụng quản lí bán vé máy bay
  ứng dụng quản lí kì thi tuyển sinh
  Bài toán quản lí điểm thi trong nhà trường
  Ví dụ về các bài toán quản lí:
  Giải quyết các bài toán quản lí trên thường phải thực hiện những công việc sau:
  - Tạo bảng gồm những thông tin về các đối tượng cần quản lí.
  - Cập nhật thông tin: sửa chữa, thêm, bớt.
  - Khai thác thông tin: tìm kiếm, sắp xếp, thống kê, tổng hợp.
  Bài toán quản lí tiền lương của một cơ quan
  B1. Xác định chủ thể cần quản lí.
  II. Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức
  1. Tạo lập hồ sơ
  Ví dụ: học sinh
  B2. Xác định cấu trúc hồ sơ.
  Ví dụ: STT, Họ đệm, tên... (Gồm 10 thuộc tính)
  B3. Thu thập, tập hợp thông tin cần quản lí và lưu trữ chúng theo cấu trúc đã xác định.
  17.5
  8.5
  9.0
  A
  Hà nội
  01/04/91
  Nữ
  Liên
  Trần Thị
  10
  13.5
  8.0
  5.5
  D
  Thái bình
  07/06/91
  Nam
  Quốc
  Hồ Bảo
  9
  15.0
  6.5
  8.5
  B
  Hà tây
  07/30/91
  Nam
  Toàn
  Phạm Ngọc
  8
  15.5
  8.5
  7.0
  C
  Hà nội
  10/10/91
  Nam
  Lan
  Vũ Thuý
  7
  14.5
  7.0
  7.5
  C
  Hà nội
  03/29/90
  Nữ
  Mai
  Lý Ngọc
  6
  15.5
  6.5
  9.0
  A
  Thái bình
  08/04/92
  Nam
  Minh
  Ngô Công
  5
  16.0
  7.0
  9.0
  C
  Vĩnh phú
  09/30/91
  Nam
  An
  Lê Minh
  4
  17.5
  9.0
  8.5
  B
  Hà tây
  07/17/91
  Nam
  Đức
  Triệu Đạt
  3
  18.5
  10.0
  8.5
  B
  Hải hưng
  10/15/92
  Nữ
  Kim
  Trần Vũ
  2
  17.0
  8.0
  9.0
  A
  Hà nội
  11/03/91
  Nam
  Anh
  Trần Ngọc
  1
  Tổng điểm
  Toán
  Văn
  Lớp
  Nơi sinh
  Ngày sinh
  Phái
  Tên
  Họ đệm
  Stt
  A
  2. Cập nhật hồ sơ
  - Sửa chữa hồ sơ khi một số thông tin không còn đúng.
  - Xoá hồ sơ của đối tượng mà tổ chức không còn quản lí.
  - Bổ sung thêm hồ sơ cho các đối tượng mới.
  17.5
  8.5
  9.0
  A
  Hà nội
  01/04/91
  Nữ
  Liên
  Trần Thị
  10
  13.5
  8.0
  5.5
  D
  Thái bình
  07/06/91
  Nam
  Quốc
  Hồ Bảo
  9
  15.0
  6.5
  8.5
  B
  Hà tây
  07/30/91
  Nam
  Toàn
  Phạm Ngọc
  8
  15.5
  8.5
  7.0
  C
  Hà nội
  10/10/91
  Nam
  Lan
  Vũ Thuý
  7
  14.5
  7.0
  7.5
  C
  Hà nội
  03/29/90
  Nữ
  Mai
  Lý Ngọc
  6
  15.5
  6.5
  9.0
  A
  Thái bình
  08/04/92
  Nam
  Minh
  Ngô Công
  5
  16.0
  7.0
  9.0
  C
  Vĩnh phú
  09/30/91
  Nam
  An
  Lê Minh
  4
  17.5
  9.0
  8.5
  B
  Hà tây
  07/17/91
  Nam
  Đức
  Triệu Đạt
  3
  18.5
  10.0
  8.5
  B
  Hải hưng
  10/15/92
  Nữ
  Kim
  Trần Vũ
  2
  17.0
  8.0
  9.0
  A
  Hà nội
  11/03/91
  Nam
  Anh
  Trần Ngọc
  1
  Tổng điểm
  Toán
  Văn
  Lớp
  Nơi sinh
  Ngày sinh
  Phái
  Tên
  Họ đệm
  Stt
  3. Khai thác hồ sơ:
  Gồm các công việc sau
  - Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó
  Sắp xếp TÊN theo thứ tự a, b, c ....
  - Tìm kiếm các thông tin thoả mãn một số điều kiện nào đó.
  Tìm kiếm những học sinh có điểm Toán ? 8.0
  - Tính toán thống kê để đưa ra các thông tin đặc trưng.
  Tính và tìm tổng điểm cao nhất, thấp nhất, trung bình.
  - Lập báo cáo để tạo 1 bộ hồ sơ mới có cấu trúc và khuôn dạng theo yêu cầu cụ thể.
  Lập danh sách những học sinh thi đạt loại Giỏi.
  III. Hệ cơ sở dữ liệu
  1. Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin của một tổ chức nào đó (trường học, công ti, .), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.
  Ví dụ:
  Hồ sơ quản lí sách của thư viện.
  Hồ sơ quản lí tiền lương của một công ti, tổ chức.
  Hồ sơ quản lí điểm thi được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài của máy tính là một cơ sở dữ liệu.
  1 hệ QTCSDL
  Hệ cơ sở dữ liệu
  1 CSDL
  +
  Ngoài ra, còn có các phần mềm ứng dụng để khai thác CSDL hiệu quả hơn.
  Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần có:
  ? Cơ sở dữ liệu
  ? Hệ QTCSDL
  ? Các thiết bị vật lí (máy tính, đĩa cứng.)
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (hệ QTCSDL)
  là phần mềm
  cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL.
  Ví dụ: Hệ QTCSDL Visual Fox, Microsoft Access.
  Các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu
  2. Các mức thể hiện của CSDL
  Có 3 mức hiểu về cơ sở dữ liệu:
  a. Mức vật lí
  b. Mức khái niệm
  Ví dụ: CSDL như một bảng gồm các cột mô tả các thuộc tính và các hàng mô tả thông tin về đối tượng.
  c. Mức khung nhìn
  là mức hiểu biết chi tiết việc lưu
  trữ các tệp dữ liệu trên các thiết bị nhớ (địa chỉ vùng nhớ lưu trữ tệp, dung lượng nhớ để lưu trữ thông tin về một đối tượng.)
  lưu trữ và mối quan hệ giữa các dữ liệu.
  hiểu về cấu trúc của hồ sơ
  CSDL cho mỗi người dùng thông qua khung nhìn (giao diện).
  là thể hiện phù hợp của
  Mức hiểu CSDL của người dùng thông qua khung nhìn được gọi là mức khung nhìn hay mức ngoài của CSDL.
  Giữa các mức mô tả CSDL phải có một sự tương ứng đúng đắn để đảm bảo cho hệ CSDL được xây dựng và khai thác tốt.
  Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu
  3. Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL
  a. Tính cấu trúc:
  Ví dụ:
  CSDL điểm thi có cấu trúc bảng gồm 10 hàng và 10 cột
  Dữ liệu được lưu trữ trong CSDL theo một cấu trúc xác định.
  Các giá trị dữ liệu được lưu trữ trong CSDL phải thoả mãn một số ràng buộc, tuỳ thuộc vào tổ chức mà dữ liệu phản ánh.
  b. Tính toàn vẹn:
  Ví dụ:
  CSDL điểm thi phải phù hợp với quy định cho điểm của các môn thi.
  Sau các thao tác cập nhật dữ liệu và ngay cả khi có sự cố xảy ra trong quá trình cập nhật, dữ liệu trong CSDL phải được đảm bảo đúng đắn.
  c. Tính nhất quán:
  Ví dụ:
  Hệ CSDL không được để xảy ra các tình huống vi phạm tính nhất quán của dữ liệu như: 2 đại lí bán vé máy bay cùng bán 1 chiếc vé còn lại duy nhất cho 2 khách hàng tại cùng một thời điểm.
  d. Tính an toàn và bảo mật thông tin
  Ví dụ:
  CSDL Điểm thi không thể cho phép bất cứ ai cũng được truy cập và sửa điểm.
  CSDL cần được bảo vệ an toàn.
  Phải ngăn chặn được những truy xuất không được phép.
  Phải khôi phục được CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm.
  Cần có những nguyên tắc và cơ chế bảo mật khi trao quyền truy xuất dữ liệu cho người dùng.
  Dữ liệu cần phải độc lập với các ứng dụng, không phụ thuộc vào một vài bài toán cụ thể, phương tiện lưu trữ và xử lí.
  e. Tính độc lập:
  Ví dụ:
  Thay lưu trữ dữ liệu từ đĩa mềm sang đĩa CD hoặc dữ liệu lưu trữ dạng nén mà các chương trình ứng dụng không phải viết lại.
  Có hai mức độc lập dữ liệu:
  Độc lập mức vật lí là những thay đổi ở mức vật lí không dẫn đến các chương trình ứng dụng phải viết lại hoặc thay đổi các tương tác vốn có giữa người dùng với CSDL.
  Độc lập mức khái niệm là khi có những thay đổi CSDL ở mức khái niệm nhưng các chương trình ứng dụng đang dùng về cơ bản không phải viết lại.
  Ví dụ:
  Thêm cột Thẻ BH vào bảng mô tả ở mức khái niệm mà các chương trình ứng dụng về cơ bản không phải viết lại.
  CSDL thường không lưu trữ những dữ liệu trùng lặp hoặc những thông tin có thể dễ dàng suy diễn hay tính toán được từ những dữ liệu đã có.
  f. Tính không dư thừa:
  Ví dụ:
  CSDL điểm thi không cần chứa thông tin về Tuổi của thí sinh vì thông tin này có thể được tính toán từ thông tin Ngày sinh và hiển thị trên khung nhìn cần thiết.
  Hãy nêu ứng dụng của tin học vào các lĩnh vực quản lí ?
  Cơ sở giáo dục cần quản lí thông tin của học sinh, môn học, kết quả học tập...
  Cơ sở kinh doanh cần quản lí thông tin khách hàng, hàng hoá, tiền...
  Ngân hàng cần quản lí các tài khoản, khoản vay, giao dịch hàng ngày...
  Hãng hàng không cần quản lí các chuyến bay, bán vé, lịch bay...
  Tổ chức tài chính cần quản lí thông tin về cổ phần, tình hình kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu...
  Tổ chức viễn thông cần quản lí thông tin các cuộc gọi, hoá đơn hàng tháng, tính số dư cho các thẻ gọi trả trước.
  4. Một số ứng dụng
  ghi nhớ
  Công tác quản lí chiếm phần lớn các ứng dụng của tin học
  Các vấn đề thường phải giải quyết trong một bài toán quản lí gồm: tạo lập, cập nhật và khai thác hồ sơ.
  1 hệ QTCSDL
  Hệ cơ sở dữ liệu
  1 CSDL
  +
  ?
  Ba mức thể hiện của CSDL: vật lí, khái niệm, khung nhìn
  Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL:
  Tính cấu trúc
  Tính toàn vẹn
  Tính nhất quán
  Tính an toàn và bảo mật
  Tính độc lập
  Tính không dư thừa

  No_avatar

  Cam on ban nha. Thank ban nhieu

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng