Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Luyện tập về tính diện tích

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thái Kết
Ngày gửi: 19h:06' 17-01-2012
Dung lượng: 253.0 KB
Số lượt tải: 122
Số lượt thích: 0 người
Toán 5
Giáo viên: Hà Văn Trường
20m
20m
20m
20m
40,1m
25 m
25 m
Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
20m
20m
20m
20m
40,1m
40,1m
25m
25m
20m
20m
20m
20m
25m
25m
40,1m
Cách 1:
Cách 2:
20m
25m
40,1m
40,1m
25m
20m
20m
20m
Cách 3:
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên
25m
25m
20m
20m
40,1m
20m
20m
Ta có thể thực hiện như sau :
a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ
b) Tính :
Độ dài cạnh DC là :
25 + 20 + 25 = 70 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là :
20 x 20 x 2 = 800 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
2807 + 800 = 3607 (m2)
Đáp số : 3807 m2
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Ta có thể thực hiện cách khác :
a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình chữ nhật bằng nhau KEIG, MNPQ.
b) Tính :
Độ dài cạnh AD là :
20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
20 x 80,1 = 1602 (m2)
Diện tích của hai hình chữ nhật EKGI và MNPQ là :
40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
1602 + 2005 = 3607 (m2)
Đáp số : 3607 m2
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Các bước thực hiện:
Bước1: Chia hoặc ghép hình để đưa về dạng hình học đã học
Bước 2: Gọi tên và tính số đo các cạnh
Bước 3: Tính diện tích.
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích

Bài 1 :
- Ta chia m¶nh ®Êt thµnh h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ MNPQ
Cách 1 :
Tính :
Độ dài cạnh DC là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
3,5 x 11,2 = 39,2 (m2)
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là :
4,2 x 6,5 = 27,3 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài1 :
Cách 2
a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau
b) Tính :
Độ dài đoạn BC là :
6,5 + 3,5 = 10 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
10 x 4,2 = 42 (m2)
Diện tích hai hình vuông là :
3,5 x 3,5 x 2 = 24,5 (m)
Diện tích mảnh đất là :
42 + 24,5 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài 1 :
Cách 3 :
a) Ta coi mảnh đất có dạng hình chữ nhật ABCD bị cắt bỏ đi hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau
b) Tính :
Độ dài cạnh AB là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Độ dài cạnh BC là :
3,5 + 6,5 = 10 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
10 x 11,2 = 112 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
3,5 x 6,5 x 2 =45,5 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
112 - 45,5 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài 2 :
Cách 1:
a) Chia khu đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau.
b) Tính :
Độ dài cạnh BC là :
50 + 30 = 80 (m)
Độ dài cạnh DC là :
100,5 - 40,5 = 60 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
80 x 60 = 4800 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
30 x 40,5 x 2 = 2430 (m2)
Diện tích khu đất là :
4800 + 2430 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài 2 :
Cách 2:
a) Chia khu đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình chữ nhật bằng nhau: KMBI và DEGH
b) Tính :
Độ dài cạnh AD là :
50 - 30 = 20 (m)
Độ dài cạnh AB là :
100,5 - 40,5 = 60 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
20 x 60 = 1200 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật KMBI và DEGH là :
30 x 100,5 x 2 = 6030 (m2)
Diện tích khu đất là :
6030 + 1200 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012
Toán
Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích
Bài 2 :
Cách 3:
a) Coi khu đất là hình chữ nhật ABCD bị cắt đi hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau
b) Tính :
Độ dài cạnh BC là :
50 + 30 = 80 (m)
Độ dài cạnh DC là :
100,5 + 40,5 = 141 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
141 x 80 = 11280 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)
Diện tích khu đất là :
11280 - 4050 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2
Chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo
đã về dự tiết học
 
Gửi ý kiến
print