Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 10. Endangered species

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lun Vu Vi
  Ngày gửi: 22h:21' 26-01-2012
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 139
  Số lượt thích: 0 người
  Mr Vu Thanh Tung
  Luc Ngan high school No 4
  Game: Yes/ No questions
  Unit 10: Endangered species

  A: Listening
  What do you know about Gorilla?
  In which continents can you find Gorilla?

  How tall are they?

  How much do they weigh??

  How long can they live?

  - In Africa
  - 1.7 m
  - 180 kg
  - More than 30 years
  Unit 10: Endangered species – listening

  Gorilla [gə`rilə] (n)
  Bared teeth (n)
  [beəd ti:θ]
  Sociable [`sou∫əbl]
  Silverback
  [`silvər bæk]
  Sub-adult [sʌbædʌlt]
  Civil war [`sivl wɔ:]
  Nest [nest]
  Forest rangers
  [`fɔrist] [reindʒə]
  Khỉ đột
  Răng hở
  Dễ gần
  Khỉ đầu đàn

  Chưa trưởng thành
  Nội chiến
  Tổ
  Nhân viên kiểm lâm

  Vocabulary:
  Unit 10: Endangered species – listening
  Gorilla live in family group. A typical group is
  led by the biggest and strongest grown-up
  male gorilla
  Babies sleep with their mother at night
  Hunters kill them for food
  A
  B
  D
  C
  5. D
  Task 1: Listen and choose the best answer
  Unit 10: Endangered species – listening – Task 1
  Unit 10: Endangered species ► Listening► Task 2
  Listen and complete the chart below
  Peaceful
  Plant-eating
  A few female and their young
  Plants and a few insects
  In trees
  In grasses
  Civil war
  forests being cut down
  Unit 10: Endangered species ► Listening
  After you listen: Summarize the listening passage
  What are the main features of gorillas?
  What do they eat?
  How do they live?
  Where do they sleep?
  With whom do baby gorillas sleep?
  Why do hunters kill mountain gorillas?
  Who protect mountain gorillas?  In about 80 words write a paragraph about the life of gorillas.
  Unit 10: Endangered species - Listening
  Homework

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng