Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương III. §1. Phương pháp quy nạp toán học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Võ Minh Thùy Ngân
  Ngày gửi: 21h:01' 03-02-2012
  Dung lượng: 239.5 KB
  Số lượt tải: 120
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 1:
  PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP
  TOÁN HỌC
  Chương 3:Dãy số -Cấp số cộng -Cấp số nhân
  MỤC LỤC
  MỤC TIÊU-CHUẨN BỊ-PHƯƠNG PHÁP
  ĐẶT VẤN ĐỀ: BÀI TOÁN 1
  BÀI TOÁN 2 VÀ LỜI GIẢI
  TIẾP CẬN PP QUI NẠP TOÁN HỌC TỪ BÀI TOÁN 2
  I.PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP TOÁN HỌC
  II. CÁC VÍ DỤ ÁP DỤNG - VÍ DỤ 1 (BÀI TOÁN 1)
  GIẢI VÍ DỤ 1
  VÍ DỤ 2 VÀ LỜI GIẢI
  CHÚ Ý - VÍ DỤ 3
  GIẢI VÍ DỤ 3
  VÍ DỤ 4 VÀ LỜI GIẢI
  SLIDE CUỐI


  MỤC TIÊU:
  ? Về kiến thức :
  - Giúp học sinh có khái niệm về quy nạp toán học
  - Giúp học sinh Nắm được phương pháp quy nạp toán học
  ? Về kỹ năng :
  Giúp học sinh biết cách vận dụng phương pháp quy nạp toán học để giải quyết các bài toán cụ thể đơn giản.

  CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:
  GV : Dụng cụ dạy học; phiếu học tập, giaó án.
  HS : Dụng cụ học tập ; tìm hiểu bài mới.

  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
  Gợi mở vấn đáp; đan xen hoạt động nhóm.
  Có thể kết luận Sn = 1 + 3 + 5 + ...+ (2n-1) = n2
  với mọi n ? ?* hay không .Tại sao ?
  Ta có : S1 = 1
  S2 = 1+ 3 = 4
  S3 = 1+ 3 + 5 = 9
  S4 = 1+ 3 + 5 + 7 = 16
  =12
  = 22
  = 32
  = 42
  Bài toán 1:
  Tính t?ng Sn = 1+ 3 + 5+ ... + (2n - 1) với n ? ?*
  1) Hãy kiểm tra P(1) đúng .
  2) Chứng minh rằng nếu P(n) đúng v?i n = k ? 1
  thì P(n) cũng đúng v?i n = k + 1 .
  Giải
  ta chứng minh P(k +1) cung đúng, th?t v?y do (*):
  suy ra P(n) cung đúng v?i n = k+1
  1) Hãy kiểm tra (1) đúng v?i n = 1 .
  2) Chứng minh rằng nếu (1) đúng v?i n = k ? 1
  thì (1) cũng đúng v?i n = k + 1 .
  3) Từ các kết quả trên có thể khẳng định được
  mệnh đề trên đúng với mọi n??* hay không ?
  Nhờ việc kiểm nghiệm (1) đúng khi n = 1 và kết
  quả chứng minh trên, ta có thể suy ra:
  Do P(1) đúng nên P(2) đúng .
  P(2) đúng nên P(3) đúng .
  P(3) đúng nên P(4) đúng ....
  Vậy P(n) đúng với mọi n ??* .
  Bước 1 (bước cơ sở):
  Kiểm tra rằng P(n) đúng với n = 1 .
  Bước 2 (bứớc qui nạp):
  Giả sử P(n) đúng với n = k ? 1 ( giả thiết quy nạp ),
  Cho mệnh đề P(n) phụ thuộc n??*.
  Để chứng minh P(n) đúng với mọi n??* ta có thể
  thực hiện các bước sau đây :
  ta chứng minh P(n) cũng đúng với n = k + 1 .
  I. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP
  Đây là phương pháp chứng minh quy nạp toán học
  ( gọi tắt là phương pháp quy nạp )
  Kết luận P(n) đúng với mọi n??* .
  II. VÍ DỤ ÁP DỤNG
  Ví dụ 1: Chứng minh rằng :
  Với mọi n??*: 1+3+5+ ... +(2n - 1) = n2 (1)
  Bước 1: Với n = 1: S1 = 1 = 12 .
  Vậy (1) đúng với n = 1 .
  Bước 2: Giả sử (1) đúng với n = k ? 1
  Sk = 1 + 3 + 5 + ... + (2k - 1) = k2 (giả thiết quy nạp)
  Ta chứng minh (1) cũng đúng với n = k + 1
  tức là :
  Vậy hệ thức (1) đúng với mọi n??* .
  = Sk + 2k + 1
  = k2 + 2k + 1 = ( k + 1)2
  Ta có: Sk+1 = 1 + 3 + 5 +...+ (2k - 1) + [2(k +1) - 1]
  Với mọi n??*: 1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n2 (1)
  Sn
  Sk+1 = (k +1)2
  Ví dụ 2: Chứng minh rằng
  Với mọi số nguyên dương n, ta có : 2n > n
  Giải
  Đặt P(n) = " 2n > n "
  n = 1 : 21 > 1 ? P(1) đúng
  Nếu P(k) đúng : 2k > k (1)
  ta chứng minh P(k +1) đúng :
  Ta có : (1) ? 2.2k > 2k
  mà 2k = k + k ? k +1
  Vậy: 2k+1 > k + 1 , suy ra P(k +1) đúng .
  KL: ?n??* :2n > n
  Nếu chứng minh một mệnh đề là đúng với mọi
  số tự nhiên n ? p (p là số tự nhiên ) thì ở:
  Bước 1: ta kiểm tra mệnh đề đúng với n = p .
  Bước 2: Trong giả thiết qui nạp phải nêu n ?k
  với k là số nguyên dương tuỳ ý lớn hơn hay bằng p
  Ví dụ 3 : Chứng minh rằng :
  Với mọi n?? :
  n3 + 3n2 + 5n + 3 chia hết cho 3 .
  Đặt an = n3 + 3n2 + 5n + 3
  Ta có: ak + 1 = (k + 1)3 + 3(k +1)2 + 5(k +1) + 3
  = k3 + 3k2 + 5k + 3 + 3k2 + 9k + 9
  = ak + 3(k2 + 3k + 3)
  Vậy an = n3 + 3n2 + 5n + 3 chia hết cho 3 với mọi n?? .
  Với mọi n?? : n3 + 3n2 + 5n + 3 chia hết cho 3 .
  Bước 1: Với n = 0 : a0 = 3 . Suy ra a0 chia hết cho 3
  Ta chứng minh : ak+1 chia h?t cho 3
  Ví dụ 4 : Với giá trị nào của số tự nhiên n
  ta có : n n +1 > (n + 1)n .
  n = 1 : 12 > 21 (sai) . n = 2 : 23 > 32 (sai)
  n = 3 : 34 > 43 (đúng ) . n = 4 : 45 > 54 (đúng)
  Dự đoán : nn+ 1 > (n + 1)n , ?n ? ? , n ? 3 (* )
  Bước 1 : n = 3 : 34 > 43 .Vậy (* ) đúng với n = 3 .
  Bước 2 :Giả sử (*) đúng với n = k ? 3 : kk + 1 > (k + 1)k (1)
  Ta chứng minh (*) đúng với n = k +1 : (k+1)k + 2 > (k +2)k + 1 (2)
  Vậy : nn + 1 > (n + 1)n với mọi n ? ? , n?3
  Suy ra (2) đúng.
   
  Gửi ý kiến