Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Ngọc Thủy (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:18' 04-02-2012
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS AN BÌNH
  GV: NHAN THI
  GIA?O A?N HO?A HO?C 8
  Ti?t 39. SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
  GV: Trương Ngọc Thủy
  KIỂM TRA MIỆNG
  Hoàn thành các phản ứng sau và gọi tên các sản phẩm:
  Fe 3 O4
  2P2O5
  SO2
  CO2 + H2O
  (Oxit Sắt từ)
  (Điphotpho pentaoxit)
  (Lưu huỳnh đioxit hay khí sunfurơ)
  (Cacbon đioxit và Nước)
  2)
  Khí Oxi là một đơn chất , đặc biệt ở nhiệt độ cao, nó dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều , nhiều và . Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố Oxi có hóa trị .
  phi kim rất hoạt động
  kim loa?i
  phi kim
  hợp chất
  II
  3
  2
  4
  5
  2
  2
  Mô tả hiện tượng thí nghiệm:
  + Đốt cháy Phôtpho trong lọ khí Oxi.
  + Đốt cháy Sắt trong lọ khí Oxi.
  Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
  Ti?t 39
  SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
  Từ các phản ứng trên, những phản ứng hóa học nào thể hiện tính chất:
  2) Khí Oxi tác dụng với hợp chất?
  1) Khí Oxi tác dụng với đơn chất?
  Ti?t 39
  I/ Sự oxi hóa:
  SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
  Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.
  II/ Phản ứng hóa hợp:
  Cho biết số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các PƯHH sau:
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  3
  1
  Ti?t 39
  I/ Sự oxi hóa:
  SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
  Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.
  II/ Phản ứng hóa hợp:
  Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  Ví dụ:
  Zn + O2 --> ZnO
  KClO3 --> KCl + O2
  CuO + H2 --> Cu + H2O
  Al + Cl2 --> AlCl3
  Cho các phản ứng hóa học sau:
  CaO + CO2 --> CaCO3
  Zn + HCl --> ZnCl2 + H2
  P2O5 + H2O --> H3PO4
  1/ Những phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?
  2/ Lập phương trình hóa học của các phản ứng hóa hợp đó.
  to
  to
  to
  to
  Ti?t 39:
  I/ Sự oxi hóa:
  SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
  Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.
  II/ Phản ứng hóa hợp:
  Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  Ví dụ:
  III/ Ứng dụng của Oxi:
  Dùng cho sự hô hấp của con người và động vật.
  O2
  O2
  O2
  III/ Ứng dụng của Oxi:
  Dùng cho sự hô hấp của con người và động vật.
  Dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.
  O2
  O2
  ỨNG
  DỤNG
  CỦA
  OXI
  Ti?t 39:
  I/ Sự oxi hóa:
  SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
  Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.
  II/ Phản ứng hóa hợp:
  Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu
  Ví dụ:
  III/ Ứng dụng của Oxi:
  Dùng cho sự hô hấp của con người và động vật.
  Dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.
  BÀI TẬP
  Dùng cụm từ thích hợp trong khung
  để điền vào chỗ trống các câu sau
  Sự tác dụng của Oxi với một chất là .
  Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ
  có được tạo thành từ hai hay
  nhiều .
  Khí Oxi cần cho của người, động vật và cần để trong đời sống và sản xuất.
  một chất mới;
  sự Oxi hóa;
  đốt nhiên liệu;
  sự hô hấp;
  chất ban đầu.
  sự Oxi hóa
  một chất mới
  chất ban đầu
  sự hô hấp
  đốt nhiên liệu
  HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
  Đối với tiết học này:
  Học thuộc bài, học kỹ các khái niệm
  Xem phần đọc thêm trang 87/SGK
  Làm bài tập về nhà: 2, 3, 4, 5 trang 87/SGK
  Đối với tiết học tiếp theo:
  Chuẩn bị bài 26: OXIT
  ( Tìm hiểu oxit là gì?, CTHH, phân loại và cách gọi tên oxit)

  Bài học đến đây là kết thúc

  “Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!”
   
  Gửi ý kiến