Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tuần 21. Trí dũng song toàn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Vinh
  Ngày gửi: 21h:32' 09-02-2012
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 241
  Số lượt thích: 0 người
  Trường Tiểu học số 3 Nam Phước
  Môn:tập đọc
  Chào mừng các thầy, cô giáó về dự tiết học
  Người thực hiện : Lê Thị Vinh
  Lớp: 5A
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Kiểm tra bài cũ:
  HS1: Đọc đoạn 1, đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Kể lại những đóng góp của ông Đỗ Đình Thiện trong thời kì trước Cách mạng.
  HS2: Đọc 3 đoạn còn lại và trả lời câu hỏi: Kể lại những đóng góp của ông Thiện khi Cách mạng thành công, trong kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại.
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)
  Luyện đọc:
  Bµi chia lµm 4 ®o¹n:
  §o¹n 1: Tõ ®Çu … cho ra lÏ.
  §o¹n 2: TiÕp theo … ®Ó ®Òn m¹ng cho LiÔu Th¨ng
  §o¹n 3: TiÕp theo … sai ng­êi ¸m h¹i «ng.
  §o¹n 4: Cßn l¹i.
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  II. Tìm hiểu bài:
  Câu 1: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng” ?
  Trả lời: Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Giang Văn Minh tâu luôn: Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? Vua Minh biết đã mắc mưu đành phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng.
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)

  ? : Khi vua Minh tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng thì nước ta thoát được nạn gì ?
  Trả lời:
  Nước ta thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng.

  Cống nạp: nộp vật phẩm cho vua chúa hay nước mà mình chịu khuất phục thời phong kiến (nộp vật phẩm cho Trung Quốc để đền mạng Liễu Thăng)
  II. Tìm hiểu bài:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)  Ý 1: Bằng sự mưu trí Giang Văn Minh đã buộc vua Minh phải bỏ lệ cống nạp góp giỗ Liễu Thăng hàng năm
  II. Tìm hiểu bài:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)

  Câu 2: Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh.
  Trả lời:
  Đại thần nhà Minh ra vế đối:
  Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc
  Ông đối lại ngay:
  Bạch Đằng thuở trước máu còn loang.
  II. Tìm hiểu bài:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)


  §ång trô ®Õn giê rªu vÉn mäc.

  B¹ch §»ng thuë tr­íc m¸u cßn loang.
  I. Luyện đọc diễn cảm:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)

  Câu 3: Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh ?
  Trả lời:
  Vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh, phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng nên căm ghét ông.
  - Nay thấy Giang Văn Minh không những không chịu nhún nhường trước câu đối của đại thần trong triều, còn dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống, Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại nên giận quá, sai người ám hại ông.
  II. Tìm hiểu bài:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)  Ý 2: Ông Giang Văn Minh dũng cảm bảo vệ danh dự của đất nước.
  II. Tìm hiểu bài:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)

  Câu 4: Vì sao có thể nói Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ?
  Trả lời:
  Vì Giang Văn Minh vừa mưu trí vừa bất khuất:
  -Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt.
  -Để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.
  II. Tìm hiểu bài:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)
  Bài văn ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài.
  *Nội dung bài:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)
  ?: Nhân vật chính trong bài là ai ?
  Trả lời: Thám hoa Giang Văn Minh
  ?: Nhân vật đã để lại cho em ấn tượng gì sâu sắc sau khi học bài này ?
  Trả lời: Đó là một người trí dũng song toàn, biết đặt quyền lợi và danh dự đất nước lên trên tính mạng.
  *Củng cố:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)
  Mộ Thám hoa Giang Văn Minh
  Khu di tích thờ Giang Văn Minh
  Đền thờ Thám hoa Giang Văn Minh
  Phố Giang Văn Minh ở Hà Nội
  -Về nhà đọc lại bài và trả lời các câu hỏi về nội dung bài hôm nay.
  -Chuẩn bị bài tiếp theo : Tiếng rao đêm.
  *Dặn dò:
  Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012
  Tập đọc
  Trí dũng song toàn
  (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u)


  THÂN ÁI CHÀO CÁC EM
  No_avatar

  Mỉm cườiXấu hổ

  No_avatarf

  Khóc

   

   

   

   
  Gửi ý kiến