Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương IV. §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Huy (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:30' 10-02-2012
  Dung lượng: 402.5 KB
  Số lượt tải: 563
  Số lượt thích: 0 người
  LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN
  ĐẠI SỐ 8
  Kiểm bài cũ
  Câu 1. Phát biểu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng ?
  áp dụng: Cho a - 6 > b - 6 . So sánh a và b
  Trả lời
  Câu 1
  + Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho
  + Ta có a - 6 > b - 6
  => a - 6 + 6 > b - 6 + 6 (Cộng cả Hai vế của bất đẳng thức với 6)
  => a > b
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Ví dụ:
  Cho - 2 < 3 So sánh - 2.2 và 3.2
  3.2
  (-2).2
  Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
  với 2 ta được bất đẳng thức - 2.2 < 3.2
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  a, Nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3 với 5019
  thì ta được bất đẳng thức thế nào?
  b, Dự đoán kết quả: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức – 2 < 3 với số
  c dương thì ta được bất đẳng thức nào?
  ?1
  Ví dụ:

  Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
  với 2 ta được bất đẳng thức - 2.2 < 3.2
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  <
  >
  ?
  ?
  ?1
  a, Ta được bất đẳng thức - 2.5091 < 3.5091
  b, Ta được bất đẳng thức - 2.c < 3.c ( với c>0 )
  Ví dụ:
  Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
  với 2 ta được bất đẳng thức - 2.2 < 3.2
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  Tính chất.
  Với ba số a, b và c mà c > 0, ta có:
  Khi nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta
  được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho
  ?2. Đặt dấu thích hợp ( <, >) vào ô vuông
  <
  >
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Tính chất (sgk)

  2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
  (Hình minh họa)
  (-2).(-2)
  3.(-2)
  Ví dụ:
  Cho - 2 < 3 So sánh - 2.(-2) và 3.(-2)
  Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
  với - 2 ta được bất đẳng thức - 2.(-2) > 3.(-2)
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Tính chất (sgk)

  2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
  a, Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với -345
  thì ta được bất đẳng thức nào ?
  b, Dự đoán kết quả: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với c âm thì ta được bất đẳng thức nào?
  ?3
  Ví dụ:
  Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
  với - 2 ta được bất đẳng thức - 2.(-2) > 3.(-2)
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Tính chất (sgk)

  2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
  <
  >
  ?
  ?
  ?3
  Ví dụ:
  Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức - 2 < 3
  với - 2 ta được bất đẳng thức - 2.(-2) > 3.(-2)
  a, Ta được bất đẳng thức - 2.(- 345) > 3.(- 345)
  b, Ta được bất đẳng thức - 2.c > 3.c ( với c<0 )
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Tính chất (sgk).

  2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
  Tính chất (sgk).
  Với ba số a, b và c mà c < 0, ta có:
  Nếu a < b thì ac > bc; nếu a b thì ac bc .
  - Nếu a > b thì ac < bc; nếu a b thì ac bc.
  Khi nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta
  được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  ?
  ?
  ?
  ?
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  ?4. Cho - 4a > - 4b, hãy so sánh a và b.
  => ( - 4a).( ) < ( - 4b).( )
  2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Khi nhân hai vế của bất đẳng
  thức với cùng một số dương ta
  được bất đẳng thức mới cùng
  chiều với bất đẳng thức đã cho
  Khi nhân hai vế của bất đẳng
  thức với cùng một số âm ta
  được bất đẳng thức mới ngược
  chiều với bất đẳng thức đã cho
  Trả lời :
  Ta có - 4a > - 4b
  => a < b
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  ?5. Khi chia cả hai vế của bất đẳng
  thức cho cùng một số khác 0 thì sao ?
  Trả lời
  - Khi chia hai vế của bất đẳng
  thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho
  - Khi nhân hai vế của bất đẳng
  thức với cùng một số âm ta
  được bất đẳng thức mới ngược
  chiều với bất đẳng thức đã cho
  2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Khi nhân hai vế của bất đẳng
  thức với cùng một số dương ta
  được bất đẳng thức mới cùng
  chiều với bất đẳng thức đã cho
  Khi nhân hai vế của bất đẳng
  thức với cùng một số âm ta
  được bất đẳng thức mới ngược
  chiều với bất đẳng thức đã cho
  Tiết 58 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  Với ba số a, b và c ta thấy rằng
  nếu a < b và b < c thì a < c
  Minh hoạ bằng hình vẽ:
  VD: Cho a > b.
  Chứng minh rằng: a+ 2 > b - 1
  Giải:
  Vì: a > b => a +2 > b+ 2
  (Cộng cả hai vế với 2) ( 1)
  Vì: 2 > -1 => b + 2 > b -1
  (Cộng cả hai vế với b) ( 2)
  Từ ( 1) ( 2) => a+ 2 > b - 1
  3. Tính chất bắc cầu của thứ tự
  2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
  1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
  Khi nhân hai vế của bất đẳng
  thức với cùng một số dương ta
  được bất đẳng thức mới cùng
  chiều với bất đẳng thức đã cho
  Khi nhân hai vế của bất đẳng
  thức với cùng một số âm ta
  được bất đẳng thức mới ngược
  chiều với bất đẳng thức đã cho
  Bài tập: Cho biết a âm hay dương nếu
  a, 2a < 3a
  b, -2a < -3a
  c, -15a < 12a
  a > 0
  a < 0
  a > 0
  a < 0
  a > 0
  Có thể em chưa biết
  + học thuộc các tính chất bài 1 & bài 2.
  + BTVN:
  5,6,7,8/ 39 (SGK)
  Tiết sau luyện tập

  No_avatarf
  hay quá các thầy cô ơi em rất thích đó các thầy cô ậ thư viện bài giảng điện tử giúp em học tốt lắm các thầy co ạ em rất thích cảm ơn thầy cô nhìu ạ rất hay rất bỏ ích
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng