Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: http://violet.vn/thethao0481
    Người gửi: Trương Thế Thảo (trang riêng)
    Ngày gửi: 16h:50' 11-02-2012
    Dung lượng: 33.7 MB
    Số lượt tải: 992
    Số lượt thích: 0 người
    Trường THCS Nhơn Hậu
    Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh về dự tiết học hôm nay
    Lớp 9-Môn Sinh học
    Thứ 3 ngày 14 tháng 02 năm 2012
    TỔ HÓA - SINH –ĐỊA – CÔNG NGHỆ - THỄ DỤC
    GV: Trương Thế Thảo
    BÀI 45- 46: THỰC HÀNH:
    TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    A. Mục tiêu bài học:
    Học sinh tìm được dẫn chứng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.
    Qua bài học, học sinh thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
    B. Giới thiêu địa điểm thực hành:
    - Địa điểm: Đồi Ba Tháp (núi Long Cốt).
    Đặc điểm: Khô hạn, nhiều nắng và gió, đất nghèo dinh dưỡng, địa hình đồi dốc.
    C. Cách tiến hành:
    BÀI 45- 46: THỰC HÀNH:
    TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
    Quan sát các loại sinh vật sống trên đồi Ba Tháp và điền nội dung quan sát được vào bảng 45.1
    Bảng 45.1: Các loại sinh vật quan sát có trên đồi Ba Tháp:
    * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
    Cây dủ dẻ quả đỏ (chim chim)
    Cây dủ dẻ
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Cây găng
    * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
    Cây Lựu núi
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Cây lục lạc
    Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    Cây ngũ sắc (cứt lợn - ổ nho)
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Cây mắt mèo
    Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    Cây bời lời
    Dây tơ hồng
    Cây Cò ke
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Cây cỏ hôi (cứt lợn)
    Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    Dây bìm bìm
    Cây trinh nữ (xấu hổ)
    Cà độc dược
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Địa y hình vảy và địa y hình cành
    Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    Nhiều loài dương xỉ
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    Gai bàn chải (xương rắn)
    Quýt gai
    Nhiều loài TV chen chúc nhau
    Gai
    Vuốt mèo
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
    Cây bạch đàn
    Keo lá tràm
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    Cây Cò ke
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    Châu chấu
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    Rắn lãi – rắn hoa cỏ nhỏ
    Thằn lằn bóng đưôi dài
    Rắn lục
    Rắn sọc dưa
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
    Quan sát các loại sinh vật sống trên đồi Ba Tháp và điền nội dung quan sát được vào bảng 45.1
    Bảng 45.1: Các loại sinh vật quan sát có trên đồi Ba Tháp:
    Sau khi điền vào bảng 45.1 hãy tổng kết:
    Số lượng sinh vật đã quan sát?
    Có mấy loại môi trường sống đã quan sát? Môi trường nào có số lượng sinh vật quan sát nhiều nhất? Môi trường nào ít nhất?
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
    II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
    Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
    Bảng 45.2:
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
    II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
    Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
    Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
    Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
    III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
    - Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng sau:
    Dưới mỗi hình vẽ và tiêu bản khô kèm theo phiếu ghi rõ:
    Tên cây: có thể gọi theo tên địa phương.
    Lá cây ưa bóng hay ưa sáng.
    Tên người thực hiện.
    Ngày thực hiện.
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
    II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
    Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
    Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
    Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
    III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
    Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng sau:
    BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
    VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
    I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
    II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
    Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
    Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
    Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
    III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
    Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng theo mẫu.
    IV. Thu hoạch:
    Hoàn thiện bảng 45.1; 45.2 và 45.3
    Hình vẽ và tiêu bản khô 10 loại lá cây đã quan sát.
    Trả lời các câu hỏi sau:
    + Hãy kể tên những nhân tố sinh thái ảnh hưởng lên đời sống sinh vật?
    + Môi trường sống khu vực đồi Ba Tháp có được bảo vệ tốt cho động vật và thực vật sinh sống hay không?
    + Cảm tưởng của em sau buổi thực hành.
    Trường THCS Nhơn Hậu
    Mời quý thầy cô cùng các em học sinh cùng thực hiện phần quan sát ngoài thiên nhiên của nội dung bài thực hành!
    No_avatar

    chang co thong tin gi het, chan chet

    Cau mày

    570565
    Bài này là bài tìm hiểu môi trường và các nhân tố sinh thái ở 1 khu vực cụ thể. Mỗi trường, mỗi địa phương có 1 khu vực để học sinh quan sát không giống nhau. Những trường ở thành phố không có điều kiện quan sát ngoài thực tế thì có thể xem băng hình để thay thế. Do vậy, bài này chỉ có thể tham khảo chứ không thể bê nguyên xi để dạy được. Thiên nhiên của bài này là ở núi Long Cốt (trong thành Hoàng Đế - Bình Định), nên có thể ở địa phương của bạn không có những loài sinh vật như ở đây.
    No_avatar

    co cai gi dau 

     

    6650693

    hay

    Kín miệng

    No_avatarf

    QUÁ SƠ SÀILa hét

    No_avatarf

    toan la cau joi it  cau tl ưa'

     

    No_avatar

    chan thit chan co tu lieu zi Khóc

     

    No_avatarf

    không có mấy cái bảng

     
    Gửi ý kiến
    print