Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://violet.vn/thethao0481
  Người gửi: Trương Thế Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:50' 11-02-2012
  Dung lượng: 33.7 MB
  Số lượt tải: 1033
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Nhơn Hậu
  Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh về dự tiết học hôm nay
  Lớp 9-Môn Sinh học
  Thứ 3 ngày 14 tháng 02 năm 2012
  TỔ HÓA - SINH –ĐỊA – CÔNG NGHỆ - THỄ DỤC
  GV: Trương Thế Thảo
  BÀI 45- 46: THỰC HÀNH:
  TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  A. Mục tiêu bài học:
  Học sinh tìm được dẫn chứng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.
  Qua bài học, học sinh thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
  B. Giới thiêu địa điểm thực hành:
  - Địa điểm: Đồi Ba Tháp (núi Long Cốt).
  Đặc điểm: Khô hạn, nhiều nắng và gió, đất nghèo dinh dưỡng, địa hình đồi dốc.
  C. Cách tiến hành:
  BÀI 45- 46: THỰC HÀNH:
  TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
  Quan sát các loại sinh vật sống trên đồi Ba Tháp và điền nội dung quan sát được vào bảng 45.1
  Bảng 45.1: Các loại sinh vật quan sát có trên đồi Ba Tháp:
  * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
  Cây dủ dẻ quả đỏ (chim chim)
  Cây dủ dẻ
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Cây găng
  * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
  Cây Lựu núi
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Cây lục lạc
  Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  Cây ngũ sắc (cứt lợn - ổ nho)
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Cây mắt mèo
  Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  Cây bời lời
  Dây tơ hồng
  Cây Cò ke
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Cây cỏ hôi (cứt lợn)
  Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  Dây bìm bìm
  Cây trinh nữ (xấu hổ)
  Cà độc dược
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Địa y hình vảy và địa y hình cành
  Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  Nhiều loài dương xỉ
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  Gai bàn chải (xương rắn)
  Quýt gai
  Nhiều loài TV chen chúc nhau
  Gai
  Vuốt mèo
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  * Một số loại thực vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp:
  Cây bạch đàn
  Keo lá tràm
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  Cây Cò ke
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  Châu chấu
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  Rắn lãi – rắn hoa cỏ nhỏ
  Thằn lằn bóng đưôi dài
  Rắn lục
  Rắn sọc dưa
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  Một số loại động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
  Quan sát các loại sinh vật sống trên đồi Ba Tháp và điền nội dung quan sát được vào bảng 45.1
  Bảng 45.1: Các loại sinh vật quan sát có trên đồi Ba Tháp:
  Sau khi điền vào bảng 45.1 hãy tổng kết:
  Số lượng sinh vật đã quan sát?
  Có mấy loại môi trường sống đã quan sát? Môi trường nào có số lượng sinh vật quan sát nhiều nhất? Môi trường nào ít nhất?
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
  II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
  Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
  Bảng 45.2:
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
  II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
  Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
  Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
  Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
  III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
  - Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng sau:
  Dưới mỗi hình vẽ và tiêu bản khô kèm theo phiếu ghi rõ:
  Tên cây: có thể gọi theo tên địa phương.
  Lá cây ưa bóng hay ưa sáng.
  Tên người thực hiện.
  Ngày thực hiện.
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
  II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
  Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
  Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
  Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
  III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
  Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng sau:
  BÀI 45+46: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG
  VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
  I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:
  II. Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá:
  Chọn quan sát 10 lá cây trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng 45.2
  Vẽ hình dạng 10 phiến lá nói trên lên giấy kẻ ô li.
  Làm tiêu bản khô 10 loại lá cây nói trên.
  III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật:
  Quan sát các loài động vật có thể gặp trên đồi Ba Tháp và hoàn thiện bảng theo mẫu.
  IV. Thu hoạch:
  Hoàn thiện bảng 45.1; 45.2 và 45.3
  Hình vẽ và tiêu bản khô 10 loại lá cây đã quan sát.
  Trả lời các câu hỏi sau:
  + Hãy kể tên những nhân tố sinh thái ảnh hưởng lên đời sống sinh vật?
  + Môi trường sống khu vực đồi Ba Tháp có được bảo vệ tốt cho động vật và thực vật sinh sống hay không?
  + Cảm tưởng của em sau buổi thực hành.
  Trường THCS Nhơn Hậu
  Mời quý thầy cô cùng các em học sinh cùng thực hiện phần quan sát ngoài thiên nhiên của nội dung bài thực hành!
  No_avatar

  chang co thong tin gi het, chan chet

  Cau mày

  Avatar
  Bài này là bài tìm hiểu môi trường và các nhân tố sinh thái ở 1 khu vực cụ thể. Mỗi trường, mỗi địa phương có 1 khu vực để học sinh quan sát không giống nhau. Những trường ở thành phố không có điều kiện quan sát ngoài thực tế thì có thể xem băng hình để thay thế. Do vậy, bài này chỉ có thể tham khảo chứ không thể bê nguyên xi để dạy được. Thiên nhiên của bài này là ở núi Long Cốt (trong thành Hoàng Đế - Bình Định), nên có thể ở địa phương của bạn không có những loài sinh vật như ở đây.
  No_avatar

  co cai gi dau 

   

  Avatar

  hay

  Kín miệng

  No_avatarf

  QUÁ SƠ SÀILa hét

  No_avatarf

  toan la cau joi it  cau tl ưa'

   

  No_avatar

  chan thit chan co tu lieu zi Khóc

   

  No_avatarf

  không có mấy cái bảng

   
  Gửi ý kiến