Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Ngô Lan Vy
  Ngày gửi: 13h:02' 16-02-2012
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 485
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM
  NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
  HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON
  Hiđrocacbon thơm là những hiđrocacbon trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzen.
  Các hiđrocacbon được chia thành:
  + Hiđrocacbon thơm có một vòng benzen

  + Hiđrocacbon thơm có nhiều vòng benzen.


  BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.
  MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC
  Tổ 2
  BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.
  MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học.
  B/ MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC.
  I/ Stiren
  II/ Naphtalen
  C/ ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM
  NỘI DUNG
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  Benzen (C6H6) và các hiđrocacbon thơm khác có công thức phân tử C7H8, C8H10 …lập thành dãy đồng đẳng có công thức phân tử chung
  1/ Dãy đồng đẳng benzen
  Những chất như thế nào là dãy
  đồng đẳng của benzen?
  Tại sao có công thức chung
  Là CnH2n-6 ?
  C6H6 C6H6(CH2)m CTPT C6+mH6+2m
  Đặt n=6+m m=n-6
  6+2m= 6+2(n-6)=2n-6
  CT chung CnH2n – 6
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  1/ Dãy đồng đẳng benzen
  2/ Đồng phân, danh pháp.
  - Hai chất đầu dãy không có đồng phân hiđrocacbon thơm. Từ C8H10 trở lên mới có đồng phân về vị trí nhóm ankyl quanh vòng benzen và về cấu tạo mạch C của mạch nhánh
  - Tên hệ thống của các đồng đẳng của benzen:
  + Mạch chính là vòng benzen
  + Đánh STT trên vòng sao cho tổng số chỉ trong tên gọi là nhỏ nhất.
  + Số chỉ vị trí+Tên nhóm ankyl + Benzen
  Nếu vòng benzen có một nhóm ankyl thì không cần số chỉ vị trí.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1,2,4-trimetylbenzen
  Ví dụ
  2-etyl-1,4-đimetylbenzen
  Em hãy cho biết tên của chất sau?
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  1/ Dãy đồng đẳng benzen
  2/ Đồng phân, danh pháp.
  3/ Cấu tạo
  Benzen có cấu trúc phẳng và có hình lục giác đều:
  hay
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  Ở điều kiện thường các hiđrocacbon thơm là chất lỏng hoặc rắn, chúng có nhiệt độ sôi tăng theo chiều tăng phân tử khối.
  Các hiđrocacbon ở thể lỏng có mùi đặc trưng, không tan trong nước và nhẹ hơn nước, có khả năng hoà tan nhiều chất hữu cơ.
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  a) Thế nguyên tử H của vòng benzen.
  - Phản ứng với halogen.
  + Br2
  + HBr
  +
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  a) Thế nguyên tử H của vòng benzen.
  - Phản ứng với halogen.
  + Br2, Fe
  - HBr
  2-bromtoluen
  (o-bromtoluen)
  4-bromtoluen
  (p-bromtoluen)
  (41%)
  (59%)
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  a) Thế nguyên tử H của vòng benzen.
  - Quy tắc thế ở vòng benzen
  Khi vòng benzen có gắn sẵn nhóm ankyl (hay các nhóm –OH, -NH2, -OCH3, …) phản ứng thế vào vòng sẽ dễ dàng hơn và ưu tiên xảy ra ở các vị trí ortho và para.
  Ngược lại, nếu ở vòng benzen có sẵn nhóm –NO2 (hoặc –COOH, -CHO, -SO3H, …) phản ứng thế vào vòng sẽ khó hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí meta.
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  a) Thế nguyên tử H của vòng benzen.
  - Phản ứng với axít nitric.

  + HNO3(đ)
  + H2O
  + HO-NO2
  Nitrobenzen
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  a) Thế nguyên tử H của vòng benzen.
  - Phản ứng với axít nitric.

  HNO3(đ), H2SO4 đặc
  - H2O
  2-nitrotoluen
  (o-nitrotoluen)
  4-nitrotoluen
  (p-nitrotoluen)
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  a) Thế nguyên tử H của vòng benzen.
  b) Thế nguyên tử H của mạch nhánh
  + Br2
  +HBr
  Br-Br
  Benzylbromua
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  2/ Phản ứng cộng.
  a) Cộng hiđro .
  + 3 H2
  b) Cộng clo
  + 3Cl2
  hexacloran
  Xiclohexan
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  2/ Phản ứng cộng
  3/ Phản ứng oxi hoá
  a) Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn.
  -Benzen không làm mất màu dd kalipemanganat.
  -Toluen làm mất màu dd kalipemanganat , tạo kết tủa Mangan đioxit.
  KMnO4
  + MnO2+ KOH+ H2O
  +
  2
  2
  2
  A/ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
  I/ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.
  II/ Tính chất vật lí.
  III/ Tính chất hoá học
  1/ Phản ứng thế.
  2/ Phản ứng cộng
  3/ Phản ứng oxi hoá
  a) Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn.
  b) Phản ứng oxi hoá hoàn toàn.
  Các hiđrocacbon thơm cháy toả nhiều nhiệt.
  Benzen có phản ứng thế với Brom không?
  Brom benzen
  Các chất trong dãy đồng đẳng
  benzen có số cacbon là bao
  nhiêu thì có đồng phân?
  BENZEN
  IV. Ứng dụng của Benzen:
  Người thực hiện
  Lan Vy - Khắc Tịnh
  Xuân Sơn - Khải Luân
  Bích Uyên - Hương Quỳnh
  Quàng Dung - Bảo Trinh

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng