Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bảng chia 4

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hiên
  Ngày gửi: 03h:54' 19-02-2012
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 1084
  Số lượt thích: 0 người
  NTH@TD
  Môn toán lớp 2
  Bài: bảng chia 4
  GV:Nguy?n Thanh Hiờn
  Trường tiểu học ThanH AN

  NTH@TD
  4 x 1 = 4
  4 x 2 = 8
  4 x 3 = 12
  4 x 4 = 16
  4 x 5 = 20
  4 x 6 = 24
  4 x 7 = 28
  4 x 8 = 32
  4 x 9 = 36
  4 x 10 = 40
  Hãy đọc bảng nhân 4 mà em đã học?
  Thứ ba , ngày 21 tháng 2 năm 2012
  Toán
  NTH@TD
  4 x 3 = 12
  12 : 4 = 3
  20 : 4 =
  5
  4 x 5 =
  20
  Toán:
  Thứ ba , ngày 21 tháng 2 năm 2012
  Bảng chia 4
  NTH@TD
  4 x 1 =
  4
  4 : 4 =
  1
  4 x 2 =
  8
  8 : 4 =
  2
  4 x 3 =
  12
  12 : 4 =
  3
  4 x 4 =
  16
  16 : 4 =
  4
  4 x 5 =
  20
  20 : 4 =
  5
  4 x 6 =
  24
  24 : 4 =
  6
  4 x 7 =
  28
  28 : 4 =
  7
  4 x 8 =
  32
  32 : 4 =
  8
  4 x 9 =
  36
  36 : 4 =
  9
  4 x 10=
  40
  40 : 4 =
  10
  Thứ ba , ngày 21 tháng 2 năm 2012
  Toán:
  Bảng chia 4
  NTH@TD
  Thứ ba , ngày 21tháng 2 năm 2012
  Toán:
  Bảng chia 4
  4 : 4 = 1
  8 : 4 = 2
  12 : 4 = 3
  16 : 4 = 4
  20 : 4 = 5
  24 : 4 = 6
  28 : 4 = 7
  32 : 4 = 8
  36 : 4 = 9
  40 : 4 = 10
  NTH@TD
  Bảng chia 4
  4 : 4 = 1
  8 : 4 = 2
  12 : 4 = 3
  16 : 4 = 4
  20 : 4 = 5
  24 : 4 = 6
  28 : 4 = 7
  32 : 4 = 8
  36 : 4 = 9
  40 : 4 = 10
  NTH@TD
  Bảng chia 4
  4 : 4 = 1
  8 : 4 = 2
  12 : 4 = 3
  16 : 4 = 4
  20 : 4 = 5
  24 : 4 = 6
  28 : 4 = 7
  32 : 4 = 8
  36 : 4 = 9
  40 : 4 = 10
  NTH@TD
  4 : 4 = 1
  8 : 4 = 2
  12 : 4 = 3
  16 : 4 = 4
  20 : 4 = 5
  24 : 4 = 6
  28 : 4 = 7
  32 : 4 = 8
  36 : 4 = 9
  40 : 4 = 10

  Bảng
  chia 4
  NTH@TD
  Bài1: Tính nhẩm
  8 : 4 = 2
  16 : 4 = 4
  4 : 4 = 1
  12 : 4 = 3
  40 : 4 = 10
  28 : 4 = 7
  24 : 4 = 6
  20 : 4 = 5
  36 : 4 = 9
  32 : 4 = 8
  Thứ ba , ngày 21 tháng 2 năm 2012
  Bảng chia 4
  Toán:
  NTH@TD
  Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau .
  Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?
  Bài2:
  Tóm tắt :
  4hàng : 32 học sinh
  1hàng :.học sinh ?
  Bài giải
  Mỗi hàng có số học sinh là:
  32 : 4 = 8 (học sinh)
  Đáp số : 8 học sinh
  Thứ ba , ngày 21 tháng 2 năm 2012
  Bảng chia 4
  Toán:
  Bài1: Tớnh nh?m
  NTH@TD
  Bài3:
  Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng ?
  Tóm tắt :
  4 học sinh : 1 hàng
  32 học sinh: . hàng?
  Bài giải
  Số hàng xếp được là :
  32 : 4 = 8 ( hàng)
  Đáp số : 8 hàng
  Thứ ba , ngày 21 tháng 2 năm 2012
  Bảng chia 4
  Toán:
  Bài2:
  Bài1: Tớnh nh?m
  NTH@TD
   
  Gửi ý kiến