Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Festivals

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phước Tỉnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:51' 24-03-2012
  Dung lượng: 6.6 MB
  Số lượt tải: 942
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TEACHERS
  TO CLASS 8/1
  WARM UP:
  Festivals
  UNIT 13 FESTIVALS
  Period 82 :Lesson 1 :
  Getting started + Listen and read(pages 121- 122)
  Tuesday, March 20th, 2012.
  You can guess :Where should they go ?
  A. Getting started.
  Tom likes swimming and sunbathing.
  David is interested in ancient cities
  Huckleberry likes mountain-climbing.
  Oliver is keen on pottery
  Robinson is fond of crowded places
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Tom should go to Nha Trang
  Where should they go?
  Sapa
  Nha Trang
  Ho Chi Minh
  Hue
  d
  Bat trang
  Nha Trang
  Sam Son
  Ha Long
  1. Tom should go to
  Nha Trang, Sam Son, Ha Long.
  Ancient capital Hue
  Hoi An old streets
  2. David should go to the
  ancient capital Hue, Hoi An old street .
  Sa Pa
  DA LAT
  3. Huckleberry should go to
  Sa Pa, Da Lat.
  Ha Noi capital
  Ho Chi Minh City
  4. Robinson should go to
  Ha Noi capital, Ho chi Minh City.
  C: Boat - Racing festival
  Liz and Ba
  D: Hung - Temple festival
  A: Cock - Fighting festival
  B: Rice – Cooking festival
  1
  2
  3
  4

  Liz and Ba are talking about the rice-cooking festival.
  I. Vocabulary

  B. Listen and read
  : việc lÊy n­íc
  - water-fetching (n)

  - fire – making (n)

  : việc nhóm lửa
  - rice – cooking (n)
  : việc nấu cơm
  - award (v)
  : tặng, tặng thưởng
  I. Vocabulary
  : việc lÊy n­íc
  - water- fetching (n)
  - award (v)
  : tặng, tặng thưởng
  -fire- making( n)
  : việc nhóm lửa
  -rice- cooking( n)
  : việc nấu ăn
  Checking vocabulary:
  Rub out and remember
  : việc lÊy n­íc
  - water- fetching (n)
  - award (v)
  : tặng, tặng thưởng
  -fire- making( n)
  : việc nhóm lửa
  -rice- cooking( n)
  : việc nấu ăn
  : việc lÊy n­íc
  - water- fetching (n)
  - award (v)
  : tặng, tặng thưởng
  -fire- making( n)
  : việc nhóm lửa
  -rice- cooking( n)
  : việc nấu ăn
  : việc lÊy n­íc
  - water- fetching (n)
  - award (v)
  : tặng, tặng thưởng
  -fire- making( n)
  : việc nhóm lửa
  -rice- cooking( n)
  : việc nấu ăn
  Liz and Ba are talking about the rice-cooking festival.
  a.Two team members take part in the water-fetching contests.
  b.One person has to collect four water bottles.
  c.The fire is made without matches or lighters.
  d. Pieces of wood are used to make the fire.
  e. In the final contest, the team members taste the rice.
  f. The grand prize is given to the team with the most points.
  1. True/False
  II. Listen and read
  T
  T
  F
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  F
  F
  T
  F
  F
  T
  Only one team member takes
  one bottle.
  bamboo
  judges
  2: Grammar: Compound noun(Danh từ ghép)
  Thanks for inviting me to the rice–cooking festival.
  Noun
  Compound noun
  Danh từ ghép
  – V-ing
  Example
  water-fetching
  Noun
  Compound Noun
  – V-ing(Gerund)
  * Matching noun with V- ing to make the compound noun.
  1. rice -

  2. fire -

  3. water -

  4. English -  a. cooking
  b. fetching
  c. making
  d.speaking
  III. Consolidation: Play game

  A WONDERFUL HAT
  No mark
  1
  3
  2
  6
  5
  4
  lucky
  Lose turn
  Double points
  No mark
  Double points
  lucky
  No mark
  Double points
  The rice- cooking festival.
  What is the festival ?
  ĐÚNG RỒI
  you!
  ĐÚNG RỒI
  2
  3
  SAI RỒI
  you!
  SAI RỒI
  2
  3
  1. Who invited Liz to the rice- cooking festival?
  .Ba invited Liz.
  2.How many competitions are there in the rice- cooking festival ?
  1.There are three: water- fetching, fire- making and rice- cooking.
  2. There are two: water- fetching, fire-making.
  3. There is one: water- fetching.
  3. How did they make a fire ?
  They made a fire by rubbing pieces of bamboo together.
  They made a fire by rubbing pieces of bamboo together.
  3.They made a fire by rubbing pieces bamboo together.
  1. They made a fire by paper.
  2. They made a fire by pieces of wood.
  5. Which team had the grand prize ?
  .The Thon Trieu team had the grand prize.
  6.How many people from each team participate in the rice- cooking contest ?
  Six people
  A:Which festival do you like best?
  Answer the question:
  B:I like best………. festival.
  UNIT 13 FESTIVALS
  Period 82:Lesson 1 :
  Getting started + Listen and read(pages 121- 122)
  Tuesday, March 20th, 2012.
  I. Vocabulary
  - water- fetching (n): đi lấy nước
  -fire- making (n): thi nhóm lửa
  - rice – cooking (n): thi nấu cơm
  -award (v): tặng, tặng thưởng
  II. True / False.
  1.F
  2.F
  3.T
  4.F
  5.F
  Getting started
  Listen and read
  III.Consolidation: Play game
  IV. Homeworks:
  -Answer the question: Which festival do you like best?
  - Preparing Unit 13 con’t Speak+ Listen.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng