Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BÀI TẬP HYDROCACBON (3)

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:28' 05-04-2012
  Dung lượng: 283.6 KB
  Số lượt tải: 280
  Số lượt thích: 0 người  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
  II.1.3 TÁCH – TINH CHẾ

  II.1.3.1 Tách các hydrocacbon :
   Nguyên tắc :
  Tách rời là tách riêng tất cả nguyên chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách tách dần từng
  chất một. Thí nghiệm này khó, đòi hỏi phải chọn hoá chất thích hợp để tách và hoàn
  nguyên lại chất đó.
  Sơ đồ :
  A (nGuyên chất)

  A,B
  +X
  

  BX
  
  +Y               B (nGuyên chất)
  XY (loại bỏ)
   Phương pháp:
  * Phương pháp vật lý :
  - Phương pháp chưng cất để tách rời các chất lỏng hòa lẫn vào nhau, có thể dùng
  phương pháp chưng cất rồi ngưng tụ thu hồi hóa chất.
  - Phương pháp chiết (dùng phễu chiết) để tách riêng những chất hữu cơ tan được
  trong nước với các chất hữu cơ không tan trong nước (do chất lỏng sẽ phân thành 2 lớp)
  - Phương pháp lọc (dùng phễu lọc) để tách các chất không tan ra khỏi dd.
  * Phương pháp hóa học :
  - Chọn những phản ứng hóa học thích hợp cho từng chất để lần lượt tách riêng các
  chất ra khỏi hỗn hợp, đồng thời chỉ dùng những phản ứng hóa học mà sau phản ứng dễ
  dàng tái tạo lại các chất ban đầu.

  - Một số phản ứng tách và tái tạo:

  32  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com


  - Nếu có anken và ankin thì tách ankin trước bằng dd AgNO3/NH3 vì ankin cũng cho
  phản ứng cộng với dd Br2 như anken.

   Bài tập ví dụ :

  Tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4, C2H2 và CO2.
  GIẢI :
  Nhận xét: CO2 tan trong dd nước vôi trong, CH4, C2H4, C2H2 thì không, nên dùng các phản
  ứng ở bảng trên để tách:
  Sơ đồ tách  CH4
  C2H2 Dd Ca(OH)2
  C2H4
  CO2
  

  CH4
  C2H4
  C2H2
  CaCO3
  


  Dd AGNO3/NH3


  CO2
  
  CH4
  (vànG)
  
  HCl
  CH4
  C2H2
    t
  


  C2H4

  Lời giải và phương trình phản ứng:
   Dẫn hỗn hợp khí qua dd Ca(OH)2 dư, thu được  CaCO3
  CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
   Thoát ra ngoài là hỗn hợp khí CH4, C2H4, C2H2 được dẫn qua dd AgNO3/NH3 thì
  C2H2 bị giữ lại trong  C2Ag2, các khí CH4, C2H4 thoát ra
  C2H2 + 2AgNO3 (dd) + 2NH3  C2Ag2 + 2NH4NO3
   Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí CH4, C2H4 qua dd nước Br thì C2H4 bị giữ lại, CH4 thoát
  ra ta thu được CH4
  C2H4 + Br2  C2H4Br2
   Tái tạo CO2 bằng cách nhiệt phân kết tủa CaCO3
   Tái tạo C2H2 bằng cách cho kết tủa C2Ag2 tác dụng với dd HCl
  C2Ag2 + 2HCl  C2H2 + 2AgCl
   Tái tạo C2H4 bằng cách cho chất lỏng C2H4Br2 tác dụng với Zn/rượu:


  33  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com


  C2H4Br2 + Zn
  
  rượu
  

  C2H4    +   ZnBr2

   Bài tập tương tự :
  Tách rời các khí sau ra khỏi hỗn hợp gồm :
  a) Benzen, styren, phenol
  b) NH3, butin-1, butadien và butan
  c) Khí HCl, butin-1 và butan  II.1.3.2 Tinh chế :

   Nguyên tắc : Tinh chế là làm sạch hóa chất nguyên chất nào đó bằng cách loại
  bỏ đi tạp chất ra khỏi hỗn hợp (nguyên chất và tạp chất).
   Phương pháp : Dùng hóa chất tác dụng với tạp chất mà không phản ứng với
  nguyên chất tạo ra chất tan hoặc tạo ra chất kết tủa lọc bỏ đi.
  Sơ đồ tinh chế :

  A,B
  
  +X
  A(nGuyên chất)
  BX (loại bỏ)
  Trong đó X là hóa chất ta phải chọn để tác dụng với B để loại B ra khỏi hỗn hợp.

   Bài tập ví dụ :
  Các phương trình phản 
  No_avatarf

  Chuyên đề hiđrocacbon hay nhưng cóp về thì không mở ra được ?

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print