Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Công Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:07' 18-04-2012
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 1523
Số lượt thích: 0 người
Unit 16 : B1-Famous people
Who is he?
He is Kakl Marx
Who is he?
He is Le-nin
Who is he?
He is Bush
Who is he?
He is Vo Nguyen Giap
Unit 16
B1-2 Famous people
Which victory are these pictures about?
Do you know the famous person who was in this battle?
Do you know anything about this person?
- Lead (v)
- History Quiz
Lãnh đạo
Câu đố Lịch sử
Quân đội nhân dân Việt Nam
- Commander-In-Chief (n)
- People’s Army of Viet Nam
- Battle (n)
Trận đánh
Tổng tư lệnh
- General
Đại tướng
- Force
Lực lượng
Ex :He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu.
New words
- Defeat (v)
Đánh bại
- Be famous for
Nổi tiếng về
Đánh bại
Defeat
Lưc lượng
Force
Đại tướng
General
Trận đánh
Battle
Câu đố lịch sử
History quiz
Lãnh đạo , dẫn dắt
Lead
RUB OUT AND REMEMBER
Comander in chief
Tổng tư lệnh
1/ New words
Lead , force , battle , commander in chief , general , People’s army of Viet Nam , history quiz, be famous for

Unit 16 : B1,2
Pre-question
1/When was General Giap born ?
He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu
2.Pre-question
3.Listen and check
He was born in 1911
2/What is General Giap famous for ?
T/F
Unit 16 : B1,2-Famous people
Name: …………………….
Year of birth:........
Job:………………………..
Famous for: Leading the people’s…… of Viet Nam
The battle: ………………..
Name: Vo Nguyen Giap
Year of birth: 1911
Job: General/ Commander-In-Chief
Famous for: Leading the people’s Army of Viet Nam
The battle: Dien Bien Phu
1. Listen and Fill the form
Unit 16: B1,2-Famous people
2. True or False statement
a) Liz knows a lot about Genral Giap.
b) The people’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956.
d) General Giap was born in 1920.
e) Ba does like history.
c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
f) Liz will lend Ba some history books.
T
F
True or False statement
a) Liz knows a lot about General Giap.
b) The people’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956.
d) General Giap was born in 1920.
e) Ba does like history.
c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
f) Liz will lend Ba some history books.
a) Liz know nothing about Genral Giap.
b) The people’s Army of Viet Nam defaeted the Frech in 1954.
d) General Giap was born in 1911.
e) Ba does like history.
c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
f) Ba will lend Liz some history books.
F
F
T
F
T
F
1. Who’s Vo Nguyen Giap?
2. What’s Vo Nguyen Giap famous for?
3. When was he born?
4. When did the People’s Army of Viet Nam defeat the French?
5. What is Liz doing?
6. Is Ba good at history?
Answer the questions
3
5
4
1
8
2
7
6
A
B
Lucky Numbers!
He is a General.
Who is Vo Nguyen Giap ?
CONGRATULATION
He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu.
What is he famous for ?
He was born in 1911.
When was he born?
CONGRATULATION
In 1954
When did the People’s Army of Viet Nam defeat the French?
She is doing a history quiz.
What is Liz doing?
Yes , he is
Is Ba good at history ?
1/ New words
Lead , force , battle , commander in chief , general , People’s army of Viet Nam , history quiz, be famous for

Unit 16 : B1,2
Pre-question
1/When was General Giap born ?
He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu
2.Pre-question
3.Listen and check
He was born in 1911
2/What is General Giap famous for ?
T/F.Correct the false sentences .
4.T/F
a/F (. nothing ..)
b/F(…..1954…)
c/T
d/F(…1911..)
e/T
f/F(Ba will lend Liz…)
1/ New words
Lead , force , battle , commander in chief , general , People’s army of Viet Nam , history quiz, be famous for

Unit 16 : B1,2
2.Pre-question
3.Listen and check
4.T/F
a/F (. nothing ..)
b/F(…..1954…)
c/T
d/F(…1911..)
e/T
f/F(Ba will lend Liz…)
5.Practice .Complete the dialogue.
a.Complete the dialogue.
Keys : 1.like 2.prefer 3.guess 4.favorite
b.Make similar dialogues
Do you like ……..?
No . I prefer ……….
A.Why?
B.Because …………………………….
A.I guess so .
B.What about you ?
A.My favorite …………..is …………
B.Really?
A.Yes . I think ………………………….
Learn by heart the new words.
Read the section B1 and answer
the questions below.
* Prepare: Unit 16- B2 and B5.
(- Find other famous people in Viet Nam.
Read the Biography of Uncle Ho in Vietnamese.)
Homework
Thank you for your attention.
Good bye.
See you next time.

No_avatar

sao mấy bài đều giống nhau hết vậy

 

No_avatarf

Thì đây cũng là một "chiên" gia" xào"," nấu" mà!

No_avatarf

hay ghê!Mỉm cười

No_avatar

qua hay luonCười nhăn răng

No_avatar

chang dong ty naoLưỡng lự

 
Gửi ý kiến

Nhấn ESC để đóng