Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 16. People and places

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Công Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:07' 18-04-2012
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 1523
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 16 : B1-Famous people
  Who is he?
  He is Kakl Marx
  Who is he?
  He is Le-nin
  Who is he?
  He is Bush
  Who is he?
  He is Vo Nguyen Giap
  Unit 16
  B1-2 Famous people
  Which victory are these pictures about?
  Do you know the famous person who was in this battle?
  Do you know anything about this person?
  - Lead (v)
  - History Quiz
  Lãnh đạo
  Câu đố Lịch sử
  Quân đội nhân dân Việt Nam
  - Commander-In-Chief (n)
  - People’s Army of Viet Nam
  - Battle (n)
  Trận đánh
  Tổng tư lệnh
  - General
  Đại tướng
  - Force
  Lực lượng
  Ex :He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu.
  New words
  - Defeat (v)
  Đánh bại
  - Be famous for
  Nổi tiếng về
  Đánh bại
  Defeat
  Lưc lượng
  Force
  Đại tướng
  General
  Trận đánh
  Battle
  Câu đố lịch sử
  History quiz
  Lãnh đạo , dẫn dắt
  Lead
  RUB OUT AND REMEMBER
  Comander in chief
  Tổng tư lệnh
  1/ New words
  Lead , force , battle , commander in chief , general , People’s army of Viet Nam , history quiz, be famous for

  Unit 16 : B1,2
  Pre-question
  1/When was General Giap born ?
  He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu
  2.Pre-question
  3.Listen and check
  He was born in 1911
  2/What is General Giap famous for ?
  T/F
  Unit 16 : B1,2-Famous people
  Name: …………………….
  Year of birth:........
  Job:………………………..
  Famous for: Leading the people’s…… of Viet Nam
  The battle: ………………..
  Name: Vo Nguyen Giap
  Year of birth: 1911
  Job: General/ Commander-In-Chief
  Famous for: Leading the people’s Army of Viet Nam
  The battle: Dien Bien Phu
  1. Listen and Fill the form
  Unit 16: B1,2-Famous people
  2. True or False statement
  a) Liz knows a lot about Genral Giap.
  b) The people’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956.
  d) General Giap was born in 1920.
  e) Ba does like history.
  c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
  f) Liz will lend Ba some history books.
  T
  F
  True or False statement
  a) Liz knows a lot about General Giap.
  b) The people’s Army of Viet Nam defeated the French in 1956.
  d) General Giap was born in 1920.
  e) Ba does like history.
  c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
  f) Liz will lend Ba some history books.
  a) Liz know nothing about Genral Giap.
  b) The people’s Army of Viet Nam defaeted the Frech in 1954.
  d) General Giap was born in 1911.
  e) Ba does like history.
  c) The people’s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu.
  f) Ba will lend Liz some history books.
  F
  F
  T
  F
  T
  F
  1. Who’s Vo Nguyen Giap?
  2. What’s Vo Nguyen Giap famous for?
  3. When was he born?
  4. When did the People’s Army of Viet Nam defeat the French?
  5. What is Liz doing?
  6. Is Ba good at history?
  Answer the questions
  3
  5
  4
  1
  8
  2
  7
  6
  A
  B
  Lucky Numbers!
  He is a General.
  Who is Vo Nguyen Giap ?
  CONGRATULATION
  He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu.
  What is he famous for ?
  He was born in 1911.
  When was he born?
  CONGRATULATION
  In 1954
  When did the People’s Army of Viet Nam defeat the French?
  She is doing a history quiz.
  What is Liz doing?
  Yes , he is
  Is Ba good at history ?
  1/ New words
  Lead , force , battle , commander in chief , general , People’s army of Viet Nam , history quiz, be famous for

  Unit 16 : B1,2
  Pre-question
  1/When was General Giap born ?
  He is famous for leading the People’s Army of VN at Dien Bien Phu
  2.Pre-question
  3.Listen and check
  He was born in 1911
  2/What is General Giap famous for ?
  T/F.Correct the false sentences .
  4.T/F
  a/F (. nothing ..)
  b/F(…..1954…)
  c/T
  d/F(…1911..)
  e/T
  f/F(Ba will lend Liz…)
  1/ New words
  Lead , force , battle , commander in chief , general , People’s army of Viet Nam , history quiz, be famous for

  Unit 16 : B1,2
  2.Pre-question
  3.Listen and check
  4.T/F
  a/F (. nothing ..)
  b/F(…..1954…)
  c/T
  d/F(…1911..)
  e/T
  f/F(Ba will lend Liz…)
  5.Practice .Complete the dialogue.
  a.Complete the dialogue.
  Keys : 1.like 2.prefer 3.guess 4.favorite
  b.Make similar dialogues
  Do you like ……..?
  No . I prefer ……….
  A.Why?
  B.Because …………………………….
  A.I guess so .
  B.What about you ?
  A.My favorite …………..is …………
  B.Really?
  A.Yes . I think ………………………….
  Learn by heart the new words.
  Read the section B1 and answer
  the questions below.
  * Prepare: Unit 16- B2 and B5.
  (- Find other famous people in Viet Nam.
  Read the Biography of Uncle Ho in Vietnamese.)
  Homework
  Thank you for your attention.
  Good bye.
  See you next time.

  No_avatar

  sao mấy bài đều giống nhau hết vậy

   

  No_avatarf

  Thì đây cũng là một "chiên" gia" xào"," nấu" mà!

  No_avatarf

  hay ghê!Mỉm cười

  No_avatar

  qua hay luonCười nhăn răng

  No_avatar

  chang dong ty naoLưỡng lự

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng