Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nghề dạy học

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan van Buoc
Người gửi: Nguyễn An
Ngày gửi: 14h:52' 29-04-2012
Dung lượng: 426.0 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
I. Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề dạy học
Hoạt động 1 : Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề dạy học
1- Lịch sử nghề dạy học?
2- Ý nghĩa của nghề dạy học đối với xã hội loài người?
1. Lịch sử nghề dạy học
Nghề dạy học có từ ngàn xưa, ở mỗi giai đoạn được thực hiện với mỗi hình thức khác nhau.
2. Ý nghĩa của nghề dạy học đối với xã hội loài người
- Ý nghĩa kinh tế :
+ Đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ lao động sản xuất.
+ Nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định tới sự phát triển kinh tế.
- Ý nghĩa chính trị - xã hội
+ Nền giáo dục tốt thì xã hội ổn định
+ Được xã hội tôn vinh
I. Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề dạy học
II. Đặc điểm lao động và yêu cầu của nghề dạy học
Hoạt động 2 : Tìm hiểu nghề dạy học
1- Đối tượng lao động ?
2- Công cụ lao động?
3- Nội dung lao động ?
4- Những yêu cầu (tâm-sinhlý, điều kiện lao động và chống chỉ định y học)?
1. Đối tượng lao động : Là con người
2. Công cụ lao động : Gồm ngôn ngữ, các đồ dùng dạy học,..
3. Nội dung lao động :
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy
- Soạn giáo án
- Tiến hành bài giảng
- Tìm hiểu nhân cách học sinh
4. Các yêu cầu về tâm - sinh lý, điều kiện lao động và chống chỉ định y học của nghề dạy học :
a) Yêu cầu về tâm, sinh lý
- Phẩm chất đạo đức
- Năng lực sư phạm
b) Điều kiện lao động
- Lao động trí óc
- Lao động "tự do"
b) Chống chỉ định y học
I. Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề dạy học
II. Đặc điểm lao động và yêu cầu của nghề dạy học
III. Vấn đề tuyển sinh vào nghề dạy học
Hoạt động 3 :
1- Tìm hiểu các cơ sở đào tạo
2- Điều kiện tuyển sinh
3- Triển vọng của nghề dạy học và nơi làm việc
1. Các cơ sở đào tạo : Nghề dạy học được đào tạo trong hệ thống các trường sư phạm và các trường sư phạm kỹ thuật.
2. Điều kiện tuyển sinh :
- Các trường tuyển theo chỉ tiêu được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao hằng năm.
- Học sinh phải tốt nghiệp THPT, có sức khỏe tốt.
3. Triển vọng của nghề dạy học và nơi làm việc :
- Học sinh tốt nghiệp các trường sư phạm được nhận vào làm giáo viên ở các trường phổ thông.
- Học sinh tốt nghiệp loại giỏi có thể được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy hoặc được ưu tiên trong việc tuyển dụng biên chế.
Thầy đồ
Thầy giáo làng
Lớp học thời Pháp thuộc
Học sinh đang thực hành
 
Gửi ý kiến