Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bản đồ tư duy chương III (Hình học 7)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: baigiang.violet.vn
  Người gửi: Nguyễn Lưu Bảo An
  Ngày gửi: 08h:21' 06-06-2012
  Dung lượng: 310.5 KB
  Số lượt tải: 380
  Số lượt thích: 0 người
  Phân giác AD,BE,CF
  OA = OB = OC
  H: Là trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh
  AH: là đường trung tuyến, đường cao, phân giác, đường trung trực
  No_avatar

  Thế nào là đơn thức? 
  Cho ví dụ một đơn thức bậc 5 với biến là x, y, z 
  Đơn thức là 1 biểu thức đại số chỉ gồm 1 số, hoặc 1 biến, hoặc 1 tích giữa các số và các biến.
  Ví dụ: 3x2yz2; xy3z.
  Chữa bài tập 18 SBT/12
  Tính giá trị đơn thức 5x2y2 tại x = - 1; y = 
  Thay x = -1; y = vào biểu thức ta có:
  5.(-1)2.( )2 = 5.1. = 
  Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác không?
  Muốn nhân 2 đơn thức ta làm thế nào?
  Là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  Ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau
  Chữa bài 17 SBT/12
  Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn
  đơn thức đồng dạng
  tiết 54
  �4
  1) đơn thức đồng dạng
  ?1: Cho đơn thức: 
  a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.
  b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến
  khác phần biến của đơn thức đã cho. 
  Hai đơn thức đồng dạng là 
  hai đơn thức có hệ số khác
  không và có cùng phần biến.
  Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?
  ?2: Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: "0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng" bạn Phúc nói: "Hai đơn thức trên không đồng dạng" Ai nói đúng? ý kiến của em?
  Bạn Phúc nói đúng vì hai đơn thức đó có phần hệ số giống nhau nhưng phần biến khác nhau nên không đồng dạng.
  Bài 15 SGK/34. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng.
  2. cộng trừ các đơn thức đồng dạng
  Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào?
  Ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến
  Cộng các đơn thức sau:
  a) xy2 + (-2xy2) + 8xy2
  b) 5ab - 7ab - 4ab
  = (1 - 2 + 8)xy2
  = 7xy2
  = (5 - 7 - 4 )ab
  = -6ab
  Tìm tổng của ba đơn thức: xy3 ; 5xy3 và -7xy3
  xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = -xy3
  Bài 16 SGK/34: Tìm tổng 3 đơn thức sau:
  25xy2 + 55xy2 + 75xy2 
  = 155xy2
  Bài 17 SGK/35: Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1
  Thay x = 1 ; y = -1 vào biểu thức ta có:
  Hãy phát biểu thế nào là 2 đơn thức đồng dạng, cho ví dụ.
  Nêu cách cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng.
  Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.
  Ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ
  nguyên phần biến
  Hướng dẫn về nhà
  - Cần nắm vững thế nào là hai đơn thức đồng dạng.
  Làm thành thạo phép cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
  Bài tập 18, 19, 20, 21 SGK/ 36
  19, 20, 21 SBT/12
  Bài 18 SGK/35: Tính các tổng, hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:
  V Ư
  N U
  H Ê
  Ă L
  L
  Ê
  V
  Ă
  N
  H
  Ư
  U

  No_avatar

  Thế nào là đơn thức? 
  Cho ví dụ một đơn thức bậc 5 với biến là x, y, z 
  Đơn thức là 1 biểu thức đại số chỉ gồm 1 số, hoặc 1 biến, hoặc 1 tích giữa các số và các biến.
  Ví dụ: 3x2yz2; xy3z.
  Chữa bài tập 18 SBT/12
  Tính giá trị đơn thức 5x2y2 tại x = - 1; y = 
  Thay x = -1; y = vào biểu thức ta có:
  5.(-1)2.( )2 = 5.1. = 
  Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác không?
  Muốn nhân 2 đơn thức ta làm thế nào?
  Là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  Ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau
  Chữa bài 17 SBT/12
  Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn
  đơn thức đồng dạng
  tiết 54
  �4
  1) đơn thức đồng dạng
  ?1: Cho đơn thức: 
  a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.
  b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến
  khác phần biến của đơn thức đã cho. 
  Hai đơn thức đồng dạng là 
  hai đơn thức có hệ số khác
  không và có cùng phần biến.
  Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?
  ?2: Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: "0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng" bạn Phúc nói: "Hai đơn thức trên không đồng dạng" Ai nói đúng? ý kiến của em?
  Bạn Phúc nói đúng vì hai đơn thức đó có phần hệ số giống nhau nhưng phần biến khác nhau nên không đồng dạng.
  Bài 15 SGK/34. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng.
  2. cộng trừ các đơn thức đồng dạng
  Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào?
  Ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến
  Cộng các đơn thức sau:
  a) xy2 + (-2xy2) + 8xy2
  b) 5ab - 7ab - 4ab
  = (1 - 2 + 8)xy2
  = 7xy2
  = (5 - 7 - 4 )ab
  = -6ab
  Tìm tổng của ba đơn thức: xy3 ; 5xy3 và -7xy3
  xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = -xy3
  Bài 16 SGK/34: Tìm tổng 3 đơn thức sau:
  25xy2 + 55xy2 + 75xy2 
  = 155xy2
  Bài 17 SGK/35: Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1
  Thay x = 1 ; y = -1 vào biểu thức ta có:
  Hãy phát biểu thế nào là 2 đơn thức đồng dạng, cho ví dụ.
  Nêu cách cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng.
  Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.
  Ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ
  nguyên phần biến
  Hướng dẫn về nhà
  - Cần nắm vững thế nào là hai đơn thức đồng dạng.
  Làm thành thạo phép cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
  Bài tập 18, 19, 20, 21 SGK/ 36
  19, 20, 21 SBT/12
  Bài 18 SGK/35: Tính các tổng, hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:
  V Ư
  N U
  H Ê
  Ă L
  L
  Ê
  V
  Ă
  N
  H
  Ư
  U

   
  Gửi ý kiến