Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  CÁC CÂU HỎI DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: word 7
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 06h:39' 07-07-2012
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 60
  Số lượt thích: 0 người  www.thanhnienvietnam.net
  500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG HỢP

  1. Trong lịch sử dựng nƣớc của dân tộc ta, nhà nƣớc đầu tiên đƣợc thành lập là nhà nƣớc nào ?
  a. Âu Việt
  b. Lạc Việt
  c. Văn Lang
  d. Âu Lạc
  2. Truyền thuyết "Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vƣơng" ra đời trong triều đại nào ?
  a. Hùng Vƣơng
  b. An Dƣơng Vƣơng
  c. Mai Hắc Đế
  d. Hai Bà Trƣng
  3. Ngƣời dựng nên nƣớc Âu Lạc là ai ?
  a. Đinh Bộ Lĩnh
  b. Lí Bí
  c. Thục Phán
  d. Hùng Vƣơng
  4. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) nhằm chống lại triều đại phong kiến nào ?
  a. Phong kiến nhà Tấn
  b. Phong kiến nhà Ngô
  c. Phong kiến nhà Thục
  d. Phong kiến nhà Ngụy
  5. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo ?
  a. Lý Thƣờng Kiệt phá tan quân Tống.
  b. Trần Hƣng Đạo phá tan quân Nguyên.
  c. Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán.
  d. Ngô Quyền đánh bại quân Đông Hán.
  6. Ngƣời có công dẹp nạn cát cứ, thống nhất đất nƣớc vào năm 967 là ai ?
  a. Lê Hoàn
  b. Lý Công Uẩn
  c. Đinh Bộ Lĩnh
  d. Lý Thƣờng Kiệt
  7. Hoa Lƣ đƣợc chọn làm kinh đô của nƣớc ta từ thời nào ?
  a. Lê Hoàn
  b. Lý Thái Tổ
  c. Lê Thái Tổ
  d. Đinh Bộ Lĩnh
  8. Nƣớc ta đƣợc chính thức mang tên Đại Việt vào thời nào, năm bao nhiêu ?
  a. Thời Đinh (968)
  b. Thời Tiền Lê (980)
  c. Thời Lý (1009)
  d. Thời Lý (1054)
  9. Nền giáo dục đại học Việt Nam xem nhƣ đƣợc bắt đầu từ thời điểm nào và với sự kiện gì ?
  a. Vào năm 1075, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn nhân tài.
  b. Dƣới thời Lê Thánh Tông với sự ra đời bộ Luật Hồng Đức.
  c. Vào năm 1070, với việc nhà Lý dựng Văn Miếu mở Quốc Tử Giám.
  d. Thời Tây Sơn, sau khi lập lại nền thống nhất đất nƣớc.


  Page 1 of 51


  www.thanhnienvietnam.net
  10. Lý Thƣờng Kiệt đã sáng tác bài thơ "Nam Quốc Sơn Hà" trong dịp nào ?
  a. Kháng chiến chống quân xâm lƣợc Tống lần 1.
  b. Kháng chiến chống quân xâm lƣợc Tống lần 2.
  c. Dời đô về Thăng Long.
  d. Nhậm chức phụ quốc Thái Úy, nắm toàn bộ binh quyền trong triều để chống giặc.
  11. Câu nói đanh thép "Đầu tôi chƣa rớt xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" là của ai ?
  a. Trần Hƣng Đạo
  b. Trần Quang Khải
  c. Trần Thủ Độ
  d. Trần Bình Trọng
  12. Tác giả bộ binh pháp nổi tiếng "Binh thƣ yếu lƣợc" của nƣớc ta là ai ?
  a. Lê Lợi
  b. Nguyễn Trãi
  c. Trần Hƣng Đạo
  d. Lý Thƣờng Kiệt
  13. Trần Bình Trọng là ngƣời đã nêu câu nói bất hủ nào ?
  a. "Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trƣớc rồi hãy hàng"
  b. "Bao giờ hết cỏ nƣớc Nam mới hết ngƣời Nam đánh Tây"
  c. "Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông"
  d. "Ta thà làm ma nƣớc Nam chứ không thèm làm Vƣơng đất Bắc"
  14. Tác giả và tên gọi bộ lịch sử dân tộc đầu tiên của nƣớc ta là ai ?
  a. Lê Văn Hƣu với Đại Việt sử ký toàn thƣ.
  b. Lê Văn Hƣu với Đại Việt sử ký.
  c. Ngô Sĩ Liên với Đại Việt sử ký toàn thƣ.
  d. Ngô Sĩ Liên với Đại Việt sử ký.
  15. Bộ Luật Hồng Đức - một công trình lập pháp lớn của thời hậu Lê - đƣợc xây dựng và ban hành dƣới
  thời nào ?
  a. Lê Thái Tổ
  b. Lê Thái Tông
  c. Lê Thánh Tông
  d. Lê Nhân Tông
  16. Chiến thắng có ý nghĩa lớn lao của nghĩa quân Tây Sơn ở Đàng Trong năm 1875 là chiến thắng gì ?
  a. Hạ thành Quy Nhơn
  b. Chiếm đất Gia Đinh
  c. Đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút
  d. Giải phóng Quảng Ngãi và Phú Yên
  17. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung vào thời điểm nào ?
  a. Sau khi đại phá quân Thanh.
  b. Khi dừng lại ở Nghệ An để bổ sung lực lƣợng lên đƣờng ra Bắc.
  c. Trƣớc khi 
   
  Gửi ý kiến
  print