Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Hotline:
- (04) 66 745 632
- 01288 01 09 09
Email: hotro@violet.vn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gợi ý giải Sinh khối B 2012

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: thanhnien
  Người gửi: Nguyễn Đại Luân (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:43' 09-07-2012
  Dung lượng: 158.0 KB
  Số lượt tải: 282
  Số lượt thích: 0 người
  ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2012
  Môn thi : SINH HỌC – Mã đề 836
  (Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề)
  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1: Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một lôcut có ba alen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa về lôcut trên trong quần thể là
  A. 12. B. 15. C. 6. D. 9.
  Câu 2: Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng ?
  A. Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu từ sinh vật sản xuất.
  B. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài.
  C. Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi.
  D. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.
  Câu 3: Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể?
  A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên.
  C. Cách li địa lí. D. Đột biến.
  Câu 4: Ở người, một gen trên nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là
  A. 37,5%. B. 43,75%. C. 62,5%. D. 50%.
  Câu 5: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:
  A. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’; 3’UGA5’. B. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’.
  C. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’. D. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’.
  Câu 6: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen di hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?
  A. 128. B. 192. C. 24. D. 16.
  Câu 7: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Tất cả các loài vi khuẩn đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.
  B. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật và các vi khuẩn.
  C. Nấm là một nhóm sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.
  D. Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.
  Câu 8: Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây?
  A. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể. B. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
  C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể. D. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.
  Câu 9: Mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?
  A. Đều làm chết các cá thể của loài bị hại.
  B. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi.
  C. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi.
  D. Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài.
  Câu 10: Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là
  A. không được phân phối đều cho các tế bào con.
  B. không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.
  C. luôn tồn tại thành từng cặp alen
   
  Gửi ý kiến
  print