Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tạo liên kết trong Power Point

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Ngọc Ẩn (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:36' 09-07-2012
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  Trung tam tin hoc ALG
  1
  TẠO HYPERLINK TRONG POWERPOINT 2003
  Trung tam tin hoc ALG
  2
  TẠO HYPERLINK (SIÊU LIÊN KẾT) VỚI SLIDE KHÁC
  * Chọn đối tượng cần liên kết trong slide
  * Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
  Click
  Xuất hiện hộp thoại Action Settings
  Trung tam tin hoc ALG
  3
  Click
  Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to
  Click vào để mở danh sách
  Click chọn slide
  Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide
  Trung tam tin hoc ALG
  4
  Hộp thoại Hyperlink to Slide
  Click chọn các Slide cần liên kết đến
  Click
  Click
  Trung tam tin hoc ALG
  5
  TẠO HYPERLINK VỚI FILE POWERPOINT KHÁC
  * Chọn đối tượng cần liên kết trong slide
  * Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
  Click
  Xuất hiện hộp thoại Action Settings
  Trung tam tin hoc ALG
  6
  Click
  Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to
  Click vào để mở danh sách
  Click chọn
  Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Other Powerpoint Presentation
  Trung tam tin hoc ALG
  7
  Hộp thoại Hyperlink to Other Powerpoint Presentation
  Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư mục chứa file Powerpoint
  Click chọn
  Click
  Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide
  Trung tam tin hoc ALG
  8
  Hộp thoại Hyperlink to Slide
  Click chọn các Slide cần liên kết đến
  Click
  Click
  Trung tam tin hoc ALG
  9
  TẠO HYPERLINK VỚI FILE KHÔNG PHẢI FILE POWERPOINT
  * Chọn đối tượng cần liên kết trong slide
  * Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
  Click
  Xuất hiện hộp thoại Action Settings
  Trung tam tin hoc ALG
  10
  Click
  Click vào để mở danh sách
  Click chọn
  Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Other File
  Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to
  Trung tam tin hoc ALG
  11
  Hộp thoại Hyperlink to Other File
  Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư mục chứa file
  Click chọn
  Click
  Trung tam tin hoc ALG
  12
  TẠO HYPERLINK (SIÊU LIÊN KẾT) VỚI MỘT TRANG WEB
  * Chọn đối tượng cần liên kết trong slide
  * Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings
  Click
  Xuất hiện hộp thoại Action Settings
  Trung tam tin hoc ALG
  13
  Click
  Click vào để mở danh sách
  Click chọn
  Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to URL
  Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to
  Trung tam tin hoc ALG
  14
  Hộp thoại Hyperlink to URL
  Nhập địa chỉ trang Web cần liên kết đến
  Click
  Click
  Trung tam tin hoc ALG
  15
  TẠO HYPERLINK CHO NÚT HÀNH ĐỘNG
  Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Buttons
  Click tuỳ chọn các nút
  Trung tam tin hoc ALG
  16
  Nút với thông tin tuỳ ý
  Nút với biểu tượng trở về đầu tập tin
  Nút với biểu tượng trợ giúp
  Nút với biểu tượng thông tin
  Nút với biểu tượng trở về slide kế trước
  Nút với biểu tượng chuyển đến slide kế tiếp
  Nút với biểu tượng chuyển về slide đầu tiên
  Nút với biểu tượng chuyển về slide cuối cùng
  Nút với biểu tượng quay về
  Nút với biểu tượng tài liệu
  Nút với biểu tượng âm thanh
  Nút với biểu tượng phim
  Trung tam tin hoc ALG
  17
  * Click chuột vào biểu tượng của một kiểu nút hành động phù hợp, con trỏ chuột đổi dạng thành dấu “+”
  * Kéo chuột để vẽ thành một ô chữ nhật trên Slide, Powerpoint sẽ tạo nút đã chọn và đồng thời xuất hiện hộp thoại Action Settings
  * Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click để quy định hành động khi click chuột lên nút
  * Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Over để quy định hành động khi di chuyển chuột qua nút
  Trung tam tin hoc ALG
  18
  * Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click
  Không thực hiện hành động gì
  Chuyển đến một slide hoặc đối tượng khác
  Click
  Click vào mũi tên sẽ xuất hiện danh sách
  Click các tuỳ chọn
  Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide
  Trung tam tin hoc ALG
  19
  Hộp thoại Hyperlink to Slide
  Click chọn các Slide cần liên kết đến
  Click
  Click
  Trung tam tin hoc ALG
  20
  HIỆU CHỈNH HYPERLINK
  * Chọn đối tượng cần hiệu chỉnh liên kết trong slide
  * Click phải chuột, xuất hiện menu
  Click
  Xuất hiện hộp thoại Edit Hyperlink
  Trung tam tin hoc ALG
  21
  Hộp thoại Edit Hyperlink_Existing File or Web Page
  Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư mục chứa file khác cần hiệu chỉnh liên kết
  Click chọn
  Click vào để chọn slide nào trong file cần liên kết
  Click để gỡ bỏ liên kết
  Khi click vào Bookmark, xuất hiện hộp thoại Select Place in Document
  Trung tam tin hoc ALG
  22
  Hộp thoại Select Place in Document
  Click chọn slide cần liên kết
  Click chọn
  Trung tam tin hoc ALG
  23
  Hộp thoại Edit Hyperlink
  Click chọn
  Địa chỉ liên kết mới
  Trung tam tin hoc ALG
  24
  Hộp thoại Edit Hyperlink_Place in this Document
  Click chọn slide (các slide trong cùng một file)
  Click để gỡ bỏ liên kết
  Click
  Click chọn để tìm slide cần liên kết trong cùng một file
  Trung tam tin hoc ALG
  25
  MỞ XEM HYPERLINK
  * Chọn đối tượng cần mở liên kết trong slide
  * Click phải chuột, xuất hiện menu
  Trong vùng làm việc của màn hình powerpoint, xuất hiện slide cần liên kết
  Click
  Trung tam tin hoc ALG
  26
  GỠ BỎ HYPERLINK
  * Chọn đối tượng cần gỡ bỏ liên kết trong slide
  * Click phải chuột, xuất hiện menu
  Click
  Trung tam tin hoc ALG
  27
  LƯU Ý
  Để kiểm tra lại các liên kết có thực hiện đúng theo yêu cầu hay không, sau mỗi lần thao tác cần phải thực hiện một trong các cách sau:
  * Nhấn phím F5 để slide show toàn bộ file
  * Hoặc nhấn phím Shift+F5 để slide show của slide đang thực hiện.
  * Hoặc nhấn biểu tượng bên dưới góc trái cửa sổ để slide show của slide đang thực hiện.
  * Sau đó nhấn ESC để quay trở về màn hình soạn thảo
   
  Gửi ý kiến