Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ancol - Phenol

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Ngọc Mùi
  Ngày gửi: 15h:34' 17-07-2012
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG X
  ALCOHOL-PHENOL
  A. ALCOHOL
  PHÂN LOẠI
  Theo cấu tạo gốc hydrocacbon


  Theo số lượng nhóm –OH
  Rượu đơn chức CH3CH2OH
  Rượu đa chức HOCH2CH2CH2OH
  Theo bậc của gốc hydrocacbon
  Rượu bậc 1 (CH3CH2OH)
  Rượu bậc 2 (CH3CHOHCH2CH3)
  Rượu bậc 3 ((CH3)3COH)

  II. DANH PHÁP
  Tên thông thường
  Gốc alkyl + alcohol  Có thể gọi CH3OH là carbinol, các alcohol khác là dẫn xuất của carbinol (methyl carbinol – ethyl alcohol)
  2. Tên IUPAC
  Mạch chính là mạch dài nhất có chứa nhóm –OH
  Lấy tên alkane, đổi ane thành anol
  Đánh số mạch chính sao cho chỉ số của nhóm –OH nhỏ nhất

  Allyl alcohol
  Khi có nhiều nhóm thế sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái
  III. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ
  Cộng hợp nước vào alkene
  Xúc tác là H2SO4, H3PO4 cho sản phẩm cộng Markovnhikov có thể có sự chuyển vị


  Xúc tác là (CH3COO)2Hg/NaBH4 : Hiệu suất cao, ko ch vị
  Phản ứng cộng ngược với quy tắc Markovnhikov


  → phản ứng quan trọng để điều chế rượu bậc 1
  3. Đi từ hợp chất cơ Mg
  4. Thuỷ phân RX, dẫn xuất của ester  IV. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  ROH tạo liên kết H → nhiệt độ sôi cao hơn các dẫn xuất của hydrocacbon có khối lượng phân tử tương đương
  C1 – C3: tan tốt trong nước
  C4 – C7: tan 1 phần trong nước, > C7: không tan trong nước  V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  1. Giới thiệu chung
  a/ Khả năng đứt liên kết C-O
  Chỉ xảy ra trong môi trường axit


  Khả năng phản ứng: bậc 1 < bậc 2 < bậc 3
  C-OH chứa nhiều nhóm thế đẩy điện tử → thuận lợi cho p/ứ
  b/ Khả năng đứt liên kết O-H
  Chỉ xảy ra trong môi trường bazơ mạnh

  Khả năng phản ứng: bậc 1 > bậc 2 > bậc 3
  C-OH chứa nhiều nhóm đẩy điện tử → không thuận lợi
  2. Tính axit-bazơ
  Tính axit của rượu rất yếu


  Rượu hầu như không phản ứng với NaOH

  Rượu chỉ tác dụng với Na hay NaNH2


  Muối alkoxide là bazơ rất mạnh

  3. Phản ứng tạo ether  Rượu bậc 1 → SN2, bậc 2 → SN1
  4. Phản ứng ester hoá
  Khả năng phản ứng:


  Cơ chế phản ứng
  Khả năng phản ứng: rượu bậc 1 > bậc 2 > bậc 3


  5. Phản ứng thế -OH bởi halogen
  a/ Tác nhân HX


  Phản ứng xảy ra theo cơ chế SN, với tốc độ khác nhau phụ thuộc vào bậc cacbon của gốc hydrocacbon


  b/ Tác nhân PX3, PX5, SOCl2
  Phản ứng không làm chuyển vị của khung cacbon → hiệu suất phản ứng cao


  6. Phản ứng dehydro hoá và oxy hoá
  a/ Phản ứng dehydro hoá

  b/ Phản ứng oxy hoá
  Tác nhân oxy hoá:
  Rượu bậc 1 → aldehyde → carboxylic acid
  Khó dừng lại ở giai đoạn tạo aldehyde
  Muốn dừng lại ở giai đoạn tạo aldehyde, thường phải dùng pyridinium cholorocromate C5H5NH+CrO3Cl- (PCC)
  Rượu bậc 2 → ketone  Rượu bậc 3 chỉ bị oxy hoá trong axit (tách nước thành alkene → oxy hoá cắt mạch)

  7. Phản ứng tách nước tạo alkene
  Xt là axit vô cơ ở nhiệt độ 200oC, hoặc axit Lewis ở 350-400oC


  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  B. PHENOL


  I. DANH PHÁP
  Tên thông thường  Tên IUPAC
  II. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ
  Chưng cất nhựa than đá
  Từ phân đoạn 170-240°C, tách phenol bằng cách xử lý với NaOH, sục CO2 để hoàn nguyên phenol

  2. Thuỷ phân clobenzen


  3. Phương pháp kiềm chảy: sunfo hóa benzen, sp đun với NaOH nóng chảy rồi thủy phân trong môi trường axit
  4. Oxy hoá cumen (dùng trong công nghiệp)
  5. Thuỷ phân muối diazonim (PTN)  Điều chế muối diazonim
  III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  +C của –OH với nhân thơm → -OH phân cực mạnh → khả năng tạo liên kết H của phenol > rượu → t°sôi, t°nc của phenol > rượu  IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  1. Tính axit

  So sánh tính axit của một số phenol
  2. Phản ứng tạo ether
  Khác với rượu
  Ngoại lệ

  +C của –OH làm giảm mật
  độ điện tử của O → không có
  khả năng tấn công vào oxinium
  cation → không có SN2
  Phương pháp Williamson
  Lưu ý: HClđđ không có khả năng
  bẻ gãy liên kết trong ete
  3. Phản ứng ester hoá


  Chỉ tham gia cùng dẫn xuất acid cloride, anhydride  Lưu ý


  (to cao) (to thấp)
  4. Phản ứng thế nhóm –OH
  Khác với rượu

  5. Phản ứng thế ái điện tử
  Halogen hoá  Không cần xt, ở nhiệt độ thấp
  SP thế 1 lần: sử dụng xúc tác 1,2 - đicloetan hoặc CS2
  Nitro hoá, điều chế axit picric

  Không cần H2SO4, ở t° thường, đồng phân o- ko tan trong nước dễ tách bằng chưng cất lôi cuốn hơi nước
  Điều chế axit picric thông qua giai đoạn sunfo hóa tạo axit 2,4 – phenol disulfonic
  Sulfo hoá
  Phản ứng alkyl hoá, acyl hoá Friedel – Crafst

  Phản ứng alkyl hóa: sử dụng xtac là axit vô cơ: HF, H3PO4, H2SO4
  Phản ứng acyl hóa: như là đối với benzen, tuy nhiên người ta thường este hóa phenol rồi dùng chuyển vị Fries:

  (dùng xúc tác AlCl3)
  (không dùng xúc tác AlCl3)


  Chuyển vị Fries:
  Phản ứng Kolbe (dùng trong công nghiệp)


  Sản phẩm chính (ở nhiệt độ thấp) là axit salicylic không tan, tách khỏi sản phẩm phụ là p-hydroxybenzoic acid bằng chưng cất lôi cuốn hơi nước  7. Phản ứng với formaldehyde
  Môi trường bazơ  Môi trường axit
   
  Gửi ý kiến