Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  RUNG CHUÔNG VÀNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thị Hồng Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:38' 20-07-2012
  Dung lượng: 3.9 MB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH VỀ DỰ HỘI THI

  NĂM HỌC 2011 - 2012
  RUNG CHUÔNG VÀNG
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  VÒng 1
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Thể loại văn miêu tả có mấy kiểu
  mở bài?
  a. Một b. Hai
  c. Ba d. Bốn
  01
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh
  lịch sử vào ngày, tháng, năm nào?
  02
  Ngày 30- 4 - 1975
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Một số thêm 2,1 rồi bớt đi 3,4 thì
  bằng 1,5. Hãy tìm số đó?
  a. 7 b. 0,2
  c. 2,8 d. 28
  03
  Đáp án: 2,8
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Phân tích: x + 2,1 – 3,4 = 1,5
  x + 2,1 = 1,5 + 3,4
  x + 2,1 = 4,9
  x = 4,9 – 2,1
  x = 2,8
  03
  Đáp án: 2,8
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Để dụng cụ cho gà ăn, uống luôn sạch sẽ, cần phải
  làm gì?
  a. Thỉnh thoảng cọ rửa máng ăn, máng uống của gà
  b. Thường xuyên cọ rửa máng ăn, máng uống của gà
  c. Định kì một tuần cọ rửa máng ăn, máng uống của
  gà một lần
  d. Phun thuốc sát trùng vào chuồng nuôi.
  04
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Hiện tượng đầu nhụy nhận được
  những hạt phấn của nhị gọi là gì?
  a. Sự nảy mầm b. Sự thụ phấn
  c. Sự kết hợp d. Sự sinh sản.
  05
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  “Vào một đêm cuối mùa xuân năm 1947, trên đường đi
  công tác, Bác Hồ đã nghỉ chân ở một nhà bên đường”.
  Dấu phẩy trong câu trên có ý nghĩa gì?
  a. Ngăn cách trạng ngữ với trạng ngữ
  b. Ngăn cách trạng ngữ với bộ phận chính của câu
  c. Ngăn cách các vế câu
  d. Cả a và b đều đúng
  06
  Đáp án: d
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Theo em, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy
  đối với người tham gia giao thông nhằm mục đích nào?
  a. Chỉ để bảo vệ bản thân.
  b. Chỉ để thể hiện trách nhiệm của mình đối với gia đình
  và làm vui lòng người thân.
  c. Thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân để tự bảo vệ
  mình, bảo vệ mọi người và đảm bảo an toàn giao thông.
  d. Chỉ để không bị công an phạt.
  07
  Đáp án: c
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Có bao nhiêu tam giác và bao nhiêu
  tứ giác ở hình sau:
  Trả lời:
  a) 4 tam giác và 3 tứ giác
  b) 4 tam giác và 6 tứ giác
  c) 2 tam giác và 4 tứ giác
  d) 6 tam giác và 8 tứ giác
  08
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Quần đảo Trường Sa và quần đảo
  Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ
  của đất nước nào?
  a. Indonesia b. Trung Quốc
  c. Việt Nam d. Thái Lan
  09
  Đáp án: Việt Nam
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Nhạc cụ nào sau đây chỉ có 1 dây?
  a. Đàn ghi ta b. Đàn bầu
  c. Đàn tranh d. Đàn kìm
  10
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Âm nhạc
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Nhịp: Bước chân trái sang ngang 1 bước rộng hơn
  vai, đồng thời gập thân sau, bàn tay phải chạm mũi
  chân trái, thẳng chân, tay trái giơ thẳng lên cao,
  mặt hướng sang phải, thuộc động tác … của Bài thể
  dục phát tiển chung. Em hãy điền 1 trong 4 lựa
  chọn vào dấu …
  a. Động tác tay b. Động tác vặn mình
  c. Động tác thăng bằng d. Động tác điều hòa.
  11
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Thành ngữ nào không nói về tình
  trạng sức khỏe của con người?
  a. Khỏe như trâu b. Chậm như sên
  c. Xanh như tàu lá d. Liệt giường liệt chiếu

  12
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Bức tranh “Nghỉ chân bên đồi” của họa sỹ
  Tô Ngọc Vân được vẽ bằng chất liệu nào?
  a. Sơn dầu
  b. Lụa
  c. Màu bột
  d. Sơn mài

  13
  Đáp án: d
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Mỹ thuật
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Hãy nêu tên bốn tháng, mỗi tháng đều có 30 ngày:
  a) Tháng 4, tháng 6, tháng 9, và tháng 11
  b) Tháng 7, tháng 8, tháng 9, và tháng 10
  c) Tháng 8, tháng 9, tháng 10, và tháng 11
  d) Tháng 2, tháng 3, tháng 5, và tháng 6
  14
  Đáp án: a
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở
  miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất
  nước của nước ta thuộc giai đoạn nào:
  a. Từ năm 1858 đến năm 1945.
  b. Từ năm 1945 đến năm 1954.
  c. Từ năm 1954 đến năm 1975.
  d. Từ năm 1975 đến nay.
  15
  Đáp án: c
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Lịch sử
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất
  huyết là gì?
  a. Vi khuẩn
  b. Vi – rút
  c. Muỗi vằn
  16
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu huyện,thị ?
  a. 9 b. 10
  c. 11 d. 12
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  17
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Khu vực Đông Nam Á gồm
  có bao nhiêu nước?
  9 b. 10
  c. 11 d. 12
  18
  Đáp án: c
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Trình tự đúng để chuẩn bị nấu cơm là?
  Nhặt bỏ thóc, sạn lẫn trong gạo và vo cho sạch gạo; xác định
  lượng gạo để nấu cơm; dùng dụng cụ đong để lấy gạo; rửa sạch
  nồi trước khi cho nước sạch vào để nấu cơm
  b. Rửa sạch nồi trước khi cho nước sạch vào để nấu cơm; nhặt bỏ
  thóc, sạn lẫn trong gạo và vo cho sạch gạo; xác định lượng gạo để
  nấu cơm; dùng dụng cụ đong để lấy gạo;
  c. Xác định lượng gạo để nấu cơm; dùng dụng cụ đong để lấy
  gạo; nhặt bỏ thóc, sạn lẫn trong gạo và vo cho sạch gạo; rửa sạch
  nồi trước khi cho nước sạch vào để nấu cơm.
  19
  Đáp án: c
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Kỹ thuật
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Ở nước ta, ngày 27 tháng 7 hàng năm
  là kỉ niệm ngày gì?
  a. Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.
  b. Ngày thương binh, liệt sĩ.
  c. Ngày Nhà giáo Việt Nam.
  d. Ngày thầy thuốc Việt Nam.
  20
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  NAM H?C 2010-2011
  KẾT THÚC VÒNG 1
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH VỀ DỰ HỘI THI

  NĂM HỌC 2010 - 2011
  RUNG CHUÔNG VÀNG
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  VÒng 2
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Điền vào chỗ trống: “Non sông Việt Nam
  có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt
  Nam có bước tới ……….. để sánh vai với
  các cường quốc năm châu được hay không,
  chính là nhờ một phần lớn ở công học tập
  của các em”.
  (Hồ Chí Minh – Trích Thư gửi các học sinh)
  01
  đài vinh quang
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Năm 1954 quân ta đã chiến đấu kiên
  cường, gian khổ và giành chiến thắng trước
  thực dân Pháp, đó là chiến thắng nào?
  a. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
  b. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.
  c. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.
  d. Chiến thắng Chi Lăng.
  02
  Đáp án: a
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Rút gọn phân số:
  Trả lời:
  Phân số được rút gọn là:
  a) b)

  c) d)
  03
  Đáp án: a
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Phân tích:
  Tử số có 13 và 26 chia hết cho 13 nên
  1326 : 13 = 102
  Mẫu số có 17 và 34 chia hết cho 17 nên
  1734 : 17 = 102
  Vậy =
  03
  Đáp án:
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Ở thời kỳ gà đẻ trứng cần cho gà ăn?
  Các thức ăn chứa nhiều chất đạm, khoáng, vi-ta-min.
  Giảm bớt lượng thức ăn chứa nhiều tinh bột.
  b. Các thức ăn nghiền nhỏ như ngô nghiền, tấm,…
  Tốt nhất là thức ăn hỗn hợp và cho gà ăn liên tục
  suốt ngày đêm.
  c. Nhiều thức ăn cung cấp chất bột, đường, kết hợp
  với thức ăn đạm, khoáng, vi-ta-min.
  04
  Đáp án: a
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Úp đĩa lên một cốc nước muối nóng
  khoảng 1 phút rồi nhấc đĩa ra. Theo
  em, những giọt nước đọng trên đĩa
  có mặn như nước muối ở trong cốc
  không?
  05
  Đáp án: không
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Câu thành ngữ “Nhường cơm sẻ áo” được hiểu
  theo hai nghĩa:
  Nhường bát cơm ăn và tấm áo mặc cho nhau.
  b. Giúp đỡ, chia sẻ lợi ích vật chất cho nhau khi
  người khác gặp lúc khó khăn, hoạn nạn.
  Nghĩa nào của câu thành ngữ trên được hiểu từ
  nghĩa chuyển của các từ?
  06
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  Những hành động, việc làm nào dưới đây thể
  hiện lòng yêu hòa bình một cách đúng đắn?
  Hiếu thắng, sẵn sàng tranh cãi đến cùng
  mọi vấn đề.
  Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết
  mâu thuẫn.
  Sẵn sàng nhường nhịn tất cả khi giải quyết
  mâu thuẫn.
  d) Thích dùng bạo lực với người khác.
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  07
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Biết tấm vải đỏ dài bằng tấm vải xanh.
  Cả hai tấm vải dài 84 m. Hỏi mỗi tấm vải dài
  bao nhiêu mét?
  a) 48 m vải xanh và 36 m vải đỏ
  b) 28 m vải xanh và 56 m vải đỏ
  c) 36 m vải xanh và 48 m vải đỏ
  d) 21 m vải xanh và 63 m vải đỏ
  08
  Đáp án: a
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Phân tích:
  Vải đỏ
  Vải xanh } 84m

  Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)
  Chiều dài tấm vải đỏ là : (84 : 7) x 3 = 36 (mét)
  Chiếu dài tấm vải xanh là: 84 – 36 = 48 (mét)
  08
  Đáp án: 36; 48 (mét)
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Trên phần đất liền của nước ta, 3/4 diện tích là đồi núi ,
  1/4 diện tích là đồng bằng và sự phân bố dân cư là:
  Khoảng 3/4 dân số sống ở vùng đồi núi và 1/4 dân số
  sống ở vùng đồng bằng.
  Khoảng 3/4 dân số sống ở nông thôn và 1/4 dân số sống ở thành thị.
  Khoảng 1/4 dân số sống ở vùng đồi núi và 3/4 dân số
  sống ở vùng đồng bằng.
  Khoảng 1/4 dân số sống ở nông thôn và 3/4 dân số sống ở thành thị.
  Theo em, ý nào đúng?
  09
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Bài hát “Hát mừng” do Lê Toàn
  Hùng đặt lời là bài hát dựa theo:
  a. Dân ca Hrê (Tây Nguyên)
  b. Dân ca Khơ me (Nam Bộ)
  c. Dân ca Trung Hoa
  10
  Đáp án: a
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Âm nhạc
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Khi đi đều, nếu bước chân trái chạm đất phía
  trước vào nhịp 2 là sai nhịp. Để đi đúng nhịp
  cần phải làm gì?
  a. Giữ nguyên chân đúng, nhảy một bước đệm
  b. Giữ nguyên chân đúng, lùi một bước đệm
  c. Dừng lại, đổi chân cho đúng rồi bước tiếp.
  11
  Đáp án: a
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC


  Câu ghép nào sau đây sử dụng cặp từ
  hô ứng làm từ chỉ quan hệ?
  a. Vì trời mưa nên con đường trở nên lầy lội.
  b. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu,
  Sơn Tinh làm núi lên cao bấy nhiêu.
  c. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn
  Hoàng vẫn luôn học giỏi.


  12
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Tranh Đông Hồ, hay tên đầy đủ là tranh khắc
  gỗ dân gian Đông Hồ, là một dòng tranh dân
  gian Việt Nam với xuất xứ từ làng Đông Hồ
  thuộc tỉnh nào?
  a. Hải Dương
  b. Bắc Ninh
  c. Vĩnh Phúc
  d. Vĩnh Phú

  13
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Mỹ thuật
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Mai có 24 bông hoa, Bình có số
  bông hoa gấp 3 lần số bông hoa của
  Mai. Hỏi Bình phải cho Mai bao
  nhiêu bông hoa thì số bông hoa của
  Bình gấp 2 lần số bông hoa của Mai?
  14
  Đáp án: 8 (bông hoa)
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Phân tích:
  Số bông hoa của Bình hiện có là: 24 x 3 = 72 (bông hoa)
  Số bông hoa của cả 2 bạn là: 24 + 72 = 96 (bông hoa)
  Số bông hoa của Mai khi Bình có số bông hoa gấp đôi
  của Mai là:
  96: 3 = 32 (bông hoa)
  Vậy để Bình có số bông hoa gấp đôi số bông hoa của Mai
  thì Bình phải cho Mai số bông hoa là:
  32 – 24 = 8 (bông hoa)
  14
  Đáp án: 8 (bông hoa)
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Trong các năm 2009, 2010, 2011, 2012
  Năm nào là năm nhuận?
  a. 2009
  b. 2010
  c. 2011
  d.2012
  15
  Đáp án: d
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Lịch sử
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Một năm có 365 ngày và 1/4 ngày. Như
  vậy, 4 năm có thêm 1 ngày, năm thêm
  một ngày gọi là năm nhuận, năm nhuận
  chia hết cho 4. Năm 2012 chia hết cho 4
  nên đó là năm nhuận.
  15
  Đáp án: năm 2012
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Lịch sử
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  KẾT THÚC VÒNG 2
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH VỀ DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 - 2012
  RUNG CHUÔNG VÀNG
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  VÒng 3
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Cách viết tên riêng nào dưới đây
  là đúng?
  a. Ê-mi-li b. ê-mi-li
  c. Ê mi li d. Ê –Mi-Li
  01
  Đáp án: a
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế mở đầu
  thời nào?
  a) Nhà Lý
  b) Nhà Trần
  c) Tiền Lê
  d) Hậu Lê
  02
  Đáp án: d
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Viết tiếp thêm 2 số hạng vào
  dãy số : 36; 45; 54; …
  03
  Đáp án: 63; 72
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Phân tích:
  Dãy số trên theo quy luật:
  a1 = (1+3) x 9 = 36
  a2 = (2+3) x 9 = 45
  a3 = (3+3) x 9 = 54
  a4 = (4+3) x 9 = 63
  a5 = (5+3) x 9 = 72

  an = (n+3) x 9
  03
  Đáp án: 63; 72
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  Tỉnh Bình Phước có mấy
  di tích lịch sử, văn hoá và danh
  thắng được công nhận là di tích
  cấp quốc gia?
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  04
  Đáp án: 08
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Lịch sử địa phương
  Kiến thức xã hội
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Sự biến đổi hóa học là?
  Sự chuyển đổi của một chất từ thể lỏng sang
  thể khí và ngược lại
  b. Sự chuyển đổi của một chất từ thể rắn sang
  thể lỏng và ngược lại
  c. Sự chuyển đổi của một chất từ thể rắn sang
  thể khí và ngược lại
  d. Sự biến đổi chất này thành chất khác
  05
  Đáp án: d
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Bộ phận vị ngữ của câu: “Sáng sáng, ông cầm que
  vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp.” là:
  a. “ông cầm que”
  “cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp”
  “sáng sáng, cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ
  cho cứng cáp”
  d. “cầm que vạch lên cột nhà”
  06
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  Bình phước là tỉnh thuộc vùng nào?
  a) Tây nguyên.
  b) Miền Đông Nam bộ
  c) Miền Tây Nam bộ.
  d) Miền Trung Nam bộ.
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  07
  Đáp án:B
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Địa lý địa phương
  Kiến thức xã hội
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Biết tuổi Lan cách đây 6
  năm bằng tuổi Lan 6 năm tới.
  Hỏi hiện nay Lan bao nhiêu tuổi?
  08
  Đáp án: 14 tuổi
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  Tuổi Lan cách đây 6 năm:
  Tuổi Lan 6 năm tới:
  Nhìn vào sơ đồ ta thấy tuổi của Lan 6 năm tới
  hơn tuổi của Lan cách đây 6 năm là 12 tuổi ứng
  với 3 phần bằng nhau.
  Vậy 1 phần bằng nhau là: 12: 3 = 4 (tuổi)
  Tuổi của Lan cách đây 6 năm là: 4 x 2 = 8 (tuổi)
  Tuổi của Lan hiện nay là: 8 + 6 = 14 (tuổi)
  08
  Đáp án: 14 tuổi
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29

  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  Câu 9: Đồng bằng lớn nhất nước ta là:
  a) Đồng bằng Bắc bộ.
  b) Đồng bằng Nam bộ.
  c) Các đồng bằng duyên hải miền Trung.
  09
  Đáp án: b
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  Điền vào chỗ trống cho hoàn
  thiện tên một phong trào đang
  được triển khai trong ngành
  giáo dục: “Xây dựng trường
  học thân thiện, học sinh…”.
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC
  10
  Đáp án: tích cực
  00
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Kiến thức xã hội
  Bản quyền:Ngô Hiếu
  H?I THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC

  KẾT THÚC VÒNG 3
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓