Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tuần 11. Bà cháu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Minh Hải
  Ngày gửi: 17h:47' 28-07-2012
  Dung lượng: 22.2 MB
  Số lượt tải: 226
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy cô giáo về dự hội giảng
  ?
  mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 - 11
  n¨m häc 2011 - 2012
  Lớp 2
  ?
  ?
  ?
  ?
  kiểm tra bài cũ
  Nh?c l?i tờn cõu chuy?n dó k? gi? tru?c.
  Thứ bảy ngày 12 tháng 11 nam 2011
  Kể chuyện
  Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011
  Kể chuyện
  K? l?i cõu chuy?n :Sáng kiến của bé Hà
  kiểm tra bài cũ:
  kiểm tra bài cũ
  Thứ bảy ngày 12 tháng 11 nam 2011
  Kể chuyện
  Qua cõu chuy?n em th?y H l m?t cụ bộ nhu th? no?
  Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011
  Kể chuyện
  Thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2011
  Hoạt động 1
  giáo viên kể chuyện
  Kể chuyện
  B chỏu
  1
  "Khi bà mất, gieo hạt đào này bên mộ, các cháu sẽ giàu sang, sung sướng."
  2
  Nếu bà sống lại các cháu sẽ cực khổ như tru?c các cháu có b?ng lũng không?
  Chúng cháu ch? cần bà sống lại thụi ? .
  Học sinh kể chuyện
  1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bà cháu:
  -Trong tranh v? nh?ng nhõn v?t no ?
  -Cu?c s?ng c?a ba b chỏu ra sao ?
  -M?t hụm cú cụ tiờn di qua cho hai anh em h?t do d?n hai anh em di?u gỡ ?
  1
  Hoạt động 2:
  Học sinh kể chuyện
  1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bà cháu:
  Ngày xưa,ở làng kia có hai anh em cha mẹ mất sớm ….
  Một hôm, có cô tiên đi qua cho một hạt đào và dặn …...
  "Khi bà mất, gieo hạt đào này bên mộ, các cháu sẽ giàu sang, sung sướng."
  1
  Hoạt động 2:
  Học sinh kể chuyện
  1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bà cháu:
  2
  - Khi b m?t hai anh em dó lm vi?c gỡ ?
  - V?a gieo xu?ng d?t, h?t do dó dem l?i di?u gỡ b?t ng? ?
  Hoạt động 2:
  Học sinh kể chuyện
  1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bà cháu:
  Hoạt động 2:
  Khi bà mất nhớ lời cô Tiên dặn hai anh em ….
  Kì lạ thay hạt vừa gieo xuống đã …...
  Học sinh kể chuyện
  1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bà cháu:
  3
  - D?u cú nhi?u vng b?c, chõu bỏu hai anh em v?n c?m th?y thi?u v?ng di?u gỡ ?
  - Cuộc sống của hai anh em ra sao?

  Hoạt động 2:
  - Khi có nhiều vàng bạc, châu báu cuộc sống của hai anh em như thế nào?

  Học sinh kể chuyện
  1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bà cháu:
  Hoạt động 2:
  Từ đó hai anh em có nhà cao cửa rộng ….
  Chúng cháu ch? cần bà sống lại thụi ? !
  - Khi cụ tiờn hi?n ra hai anh em xin cụ tiờn di?u gỡ ?
  - Cụ tiờn núi th? no?
  Nếu bà sống lại các cháu sẽ cực khổ như tru?c các cháu có b?ng lũng không?
  - Hai anh em tr? l?i cụ ra sao?
  -Khi cụ tiờn ph?t chi?c qu?t mu nhi?m , di?u kỡ l? gỡ dó d?n ?
  Hoạt động 2 : Học sinh kể chuyện
  1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bà cháu:
  - B?t ch?t cụ Tiờn hi?n ra ...
  4
  Chúng cháu chỉ cần bà sống lại.
  Nếu bà sống lại các cháu sẽ cực khổ như xưa các cháu có chịu không?
  Học sinh kể chuyện
  Tiêu chí nhận xét
  1. Kể đúng nội dung
  2.Kể to, rõ ràng, rành mạch
  3.Kể sáng tạo ( cử chỉ, điệu bộ, lời nói…)
  Hoạt động 2
  Kể chuyện trong nhóm
  Chúng cháu chỉ cần bà sống lại.
  Nếu bà sống lại các cháu sẽ cực khổ như xưa các cháu có chịu không?
  2. Thi kể giữa các nhóm.
  Học sinh kể chuyện
  Tiêu chí nhận xét
  1. Kể đúng nội dung
  2.Kể to, rõ ràng, rành mạch
  3.Kể sáng tạo ( cử chỉ, điệu bộ, lời nói…)
  Hoạt động 2
  Kể lại toàn bộ câu chuyện
  Qua câu chuyện trên em hiểu được điều gì?
  Ý nghĩa
  Tình bà cháu quý hơn vàng bạc, quý hơn mọi
  của cải trên đời.
  Giờ học kết thúc
  Chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ!
  Qua câu chuyện trên em hiểu được điều gì?
  Ý nghĩa
  Tình bà cháu quý hơn vàng bạc, quý hơn mọi
  của cải trên đời.
   
  Gửi ý kiến