Thư mục

Dành cho Quảng cáo

  • ViOLET trên Facebook
  • Học thế nào
  • Sách điện tử Classbook
  • Xa lộ tin tức

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Phân phối chương trình Toán 10 NC( Có chia tiết và giới hạn nội dung dạy)

    (Bài giảng chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Hoàng Tuấn Anh
    Ngày gửi: 22h:13' 23-08-2012
    Dung lượng: 16.7 KB
    Số lượt tải: 431
    Số lượt thích: 0 người

    PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
    MÔN TOÁN LỚP 10 NÂNG CAO
    Áp dụng từ năm học 2012 - 2013

    I. Phân phối chương trình theo môn học, học kì và tuần học
    Cả năm 140 tiết
    Đại số 90 tiết
    Hình học 50 tiết
    
    Học kì I:
    19 tuần
    72 tiết
    46 tiết
    8 tuần đầu x 3 tiết/tuần
    11 tuần tiếp x 2 tiết/tuần
    26 tiết
    12 tuần đầu x 1 tiết/tuần
    7 tuần tiếp x 2 tiết/tuần
    
    Học kì II:
    18 tuần
    68 tiết
    44 tiết
    8 tuần x 3 tiết/tuần
    10 tuần x 2 tiết/tuần
    24 tiết
    12 tuần x 1 tiết/tuần
    6 tuần x 2 tiết/tuần
    
    II. Phân phối chương trình theo tiết

    ĐẠI SỐ ( 90 TIẾT)

    Chương
    Mục
    Giới hạn nội dung dạy
    Tiết
    
    I. Mệnh đề. Tập hợp.
    ( 13 tiết)
    §1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
    Mục 1,2,3,4,5
    1
    
    
    §1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
    
    2
    
    
    §2. Áp đề vào suy luận toán học
    Mục 1
    3
    
    
    §2. Áp đề vào suy luận toán học
    Mục 2,3
    4
    
    
    Luyện tập
    
    5
    
    
    §3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
    Mục 1,2,3
    6
    
    
    §3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
    Mục 4
    7
    
    
    Luyện tập
    BT 22 - 30
    8
    
    
    Luyện tập
    BT31-34,36,37,40
    9
    
    
    §4. Số gần đúng. Sai số
    Mục 1,2,3
    10
    
    
    §4. Số gần đúng. Sai số
    Mục 4,5, LT
    11
    
    
    Ôn tập chương I
    
    12
    
    
    Kiểm tra 45`
    
    13
    
    II. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
    ( 10 tiết)
    §1. Đại cương về hàm số
    Mục 1,2
    14
    
    
    §1. Đại cương về hàm số
    Mục 3,4
    15
    
    
    §1. Đại cương về hàm số
    
    16
    
    
    Luyện tập
    
    17
    
    
    §2. Hàm số bậc nhất
    
    48
    
    
    Luyện tập
    
    49
    
    
    §3. Hàm số bậc hai
    Mục 1,2
    20
    
    
    §3. Hàm số bậc hai
    Mục 3
    21
    
    
    Luyện tập
    
    22
    
    
    Ôn tập chương II
    
    23
    
    III. Phương trình và hệ phương trình.
    ( 16 tiết)
    §1. Đại cương về phương trình
    Mục 1,2,3
    24
    
    
    §1. Đại cương về phương trình
    Mục 4,5, LT
    25
    
    
    §2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
    Mục 1,2
    26
    
    
    §2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
    Mục 3
    27
    
    
    Luyện tập
    BT 6,8,10,12
    28
    
    
    Luyện tập
    BT13,16-18,19,21
    29
    
    
    §3. Một số phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai
    Mục 1
    30
    
    
    §3. Một số phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai
    Mục 2
    31
    
    
    Luyện tập (Có thực hành trên MTBT)
    BT 22 - 25
    32
    
    
    Luyện tập (Có thực hành trên MTBT)
    BT 26 - 29
    33
    
    
    Kiểm tra 45`
    
    34
    
    
    §4. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
    Mục 1,2
    35
    
    
    §4. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
    Mục 3
    36
    
    
    Luyện tập (Có thực hành trên MTBT)
    
    37
    
    
    §5. Một số ví dụ về hệ PT bậc hai 2 ẩn
    
    38
    
    
    Ôn tập chương III
    
    39
    
    IV. Bất đẳng thức và bất phương trình.
    ( 27 tiết)
    §1. Bất đẳng thức và chứng minh BĐT
    Mục 1,2
    40
    
    
    §1. Bất đẳng thức và chứng minh BĐT
    Mục 3
    41
    
    
    Luyện tập
    BT 3,5-8,11-13
    42
    
    
    Luyện tập
    BT 14,16-20
    43
    
    
    Ôn tập học kì I
    Chương I,II
    44
    
    
    Ôn tập học kì I
    Chương III,IV
    45
    
    
    Kiểm tra học kì I
    
    
     
     
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

    print