Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 2. School talks

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Lộc
Ngày gửi: 21h:00' 06-09-2012
Dung lượng: 481.0 KB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
Unit 2: School talks
Writing


What is this ?
Have a look at the following document:

What kind of forms are they?
International application
Passport
Study abroad
Enrolment
Have you ever filled in these forms?
Activity 1 :Answer the questions
On what occasion do you have to fill in the form?
What information do you provide when filling in the form?
First name
Surname
Date of birth
Place of birth
Address
Marital status ( married or single)
Occupation
………………..
New words
Occupation = job, profession
Block capital e.g: VIET BA HIGHSCHOOL
Sign
Applicable = right
Nationality e.g: Vietnamese, Chinese
Pleasure = entertainment
Specify = make clear
Activity 2: Complete a part of form

Activity 3: Filling in the form
( P.28 English 10 )


The oak tree school of English enrolment form

The oak tree school of English enrolment form
PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTER

Mr./Mrs./Miss*……………………………………………….
Surname………………………………………………………..
First name…………………………………………………….
Date of birth………………………………………………………
Nationality………………………………………………………….
Language(s)………………………………………………………….
Address in your country………………………………………………
Occupation…………………………………………………………
Reason for learning English: Business/Pleasure/Exams/Others*
( If others, please specify )…………………………….
How many hours a day do you want to stay at the school?..............................
What date do you want to start?..........................................
* Delete where not applicable
Time : 15 minutes
Check and correct mistakes
Home – work
Fill in the following form by yourself
Prepare for Language focus
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến