Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Thị Dung
  Ngày gửi: 15h:08' 07-09-2012
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 132
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 8
  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX
  NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT
  NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
  LỊCH SỬ 8
  Giáo viên: NguyÔn ThÞ Loan
  Anh là “công xưởng của thế giới”
  HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

  - CMTS thắng lợi tại hầu hết các nước châu Âu và châu Mỹ
  - Thế kỷ XVIII-XIX, cách mạng công nghiệp diễn ra và tiếp đó là cách mạng khoa học - kỹ thuật.
  - Yêu cầu của nền sản xuất tư bản và cuộc sống xã hội.

  I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT
  1. Thành tựu
  Giêm Oát
  Máy hơi nước
  Đầu máy xe lửa
  Tàu thuỷ chạy bằng hơi nước
  Tàu hỏa đầu tiên
  NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT
  S. Mooc-xơ
  Máy điện tín
  NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KỸ THUẬT
  I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT
  *Thế kỷ XIX là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước
  2. Tác dụng
  + Máy móc ra đời là cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự chuyển biến từ công trường thủ công sang công nghiệp cơ khí.
  + Làm giảm sức lao động cơ bắp, tăng năng suất lao động, của cải vật chất làm ra nhanh hơn, nhiều hơn, đời sống xã hội được nâng cao.
  1. Thành tựu
  + Khẳng định vai trò của kỹ thuật trong việc thúc đẩy lịch sử phát triển.
  II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
  1. Khoa học tự nhiên
  Niu-tơn (Anh)
  Lô-mô-nô-xốp (Nga)
  Puốc-kin-giơ (Séc)
  Đác-uyn (Anh)
  Thuyết vạn vật hấp dẫn
  Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng
  Thuyết tế bào
  Thuyết tiến hóa và di truyền
  * Ý nghĩa: Những phát minh trên chứng tỏ rằng vạn vật biến chuyển, vận động theo qui luật; chúng tấn công mạnh mẽ vào giáo lý thần học cho rằng Thượng đế sinh ra muôn loài.
  CÁC NHÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN THẾ KỶ XVIII-XIX
  Lô-mô-nô-xốp (1720-1742)
  Niu-tơn (1643-1727)
  S. Đác-uyn
  II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
  1. Khoa học tự nhiên
  2. Khoa học xã hội
  Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
  Kinh tế chính trị học tư sản
  Chủ nghĩa xã hội không tưởng
  Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Phoi -ơ-bách và He-gen
  Xmít và Ri-các-đô
  Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen
  C.Mác và Ph. Ăng-ghen
  * Ý nghĩa:
  Thay đổi nhận thức, vươn tới khoa học
  NHỮNG ĐẠI BIỂU XUẤT SẮC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG
  Xanh Xi-mông (1760-1825)
  S.Phu-ri-ê (1772-1837)
  R. Ô oen (1771-1858)
  NHỮNG ĐẠI BIỂU XUẤT SẮC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
  C.Mác (1818-1883)
  Ph. Ăng-ghen (1820-1895)
  II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
  1. Khoa học tự nhiên
  2. Khoa học xã hội
  3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật
  Đạt được những thành tựu to lớn, phục vụ cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến, giải phóng nhân dân bị áp bức, vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản.
  CÁC NHÀ VĂN, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÁP

  S. Mông-te-xki-ơ (1689-1755)
  Vôn-te (1694-1778)
  G.G. Rút-xô (1712-1778)
  Vic-to Hy-go (1802-1885)
  Lép Tôn-xtôi (1828-1910)
  Ban-dắc (1799-1850)
  NHỮNG NHÀ VĂN TIÊU BIỂU CỦA NỀN VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN
  CÁC NHẠC SĨ THIÊN TÀI
  Mô-da (1756-1791)
  Bét-tô-ven (1770-1791)
  Sô-panh (1800-1849)
  Trai-cốp-xki
  Trích vở “HỒ THIÊN NGA”
  Nhạc Trai-cốp-xki
  DANH HỌA TÂY BAN NHA
  F. Gôi-a (1746-1828)
  Những ngày tháng năm
   
  Gửi ý kiến