Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 2. Hình chiếu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Vân
  Ngày gửi: 20h:59' 19-09-2012
  Dung lượng: 284.5 KB
  Số lượt tải: 101
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Soạn: Nguyễn Văn Thanh
  THCS Tứ Cường - TM - HD
  Năm học: 2005-2006
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Kiểm tra bài cũ:
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Kiểm tra:
  Câu 1: Hãy nêu vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống? Lấy ví dụ.
  Câu 2: Hãy nêu ứng dụng của bản vẽ trong các ngành? Lấy ví dụ cho các ngành đó?
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu
  Em hãy quan sát hình 2.1 sgk
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu
  Em hãy quan sát hình2.1 sgk
  ? Hình vẽ trong hình 2.1 cho ta thấy điều gì?
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu
  ?Hãy lấy ví dụ thực tiễn tương tự như hình 2.1 ?
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu
  ? Hình chiếu là gì?
  Vật thể khi được chiếu trên mặt phẳng, hình nhận trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu II.Các phép chiếu
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  ?Hãy quan sát các hình 2.2 sgk và nhận xét đặc điểm của các tia chiếu?
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  ? Vậy em hiểu như thế nào về phép chiếu?
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  ? Vậy em hiểu như thế nào về phép chiếu?
  (Phép chiếu là phương pháp chiếu từ vật thể đến hình chiếu)
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  Có 3 phép chiếu: Phép chiếu xuyên tâm, Phép chiếu song song, Phép chiếu vuông góc
  Trong thực tế người ta thường dùng phép chiếu vuông góc
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  III.Các hình chiếu vuông góc
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  III.Các hình chiếu vuông góc
  1. Các mặt phẳng chiếu
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  III. Các phép chiếu
  III.Các hình chiếu vuông góc
  1. Các mặt phẳng chiếu
  Mặt phẳng chiếu đứng
  Mặt phẳng chiếu đứng
  Mặt phẳng chiếu đứng
  Mặt phẳng chiếu bằng
  Mặt phẳng chiếu đứng
  Mặt phẳng chiếu bằng
  Mặt phẳng chiếu đứng
  Mặt phẳng chiếu bằng
  Mặt phẳng chiếu cạnh
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  Các phép chiếu
  Các hình chiếu vuông góc
  1. Các mặt phẳng chiếu
  ? Em hãy cho biết cách quan sát các mặt phẳng chiếu?
  Mặt phẳng chiếu đứng
  Mặt phẳng chiếu bằng
  Mặt phẳng chiếu cạnh
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  Các phép chiếu
  Các hình chiếu vuông góc
  1. Các mặt phẳng chiếu
  - Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng
  - Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng
  - Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I.Khái niệm về hình chiếu
  II.Các phép chiếu
  III.Các hình chiếu vuông góc
  1.Các mặt phẳng chiếu
  2. Các hình chiếu
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  III.Các hình chiếu vuông góc
  1.Các mặt phẳng chiếu
  1. Các hình chiếu
  Hóy tỡm hi?u thụng tin trong SGK hỡnh v? 2.4 cho bi?t tờn cỏc hỡnh chi?u cú quan h? nhu th? no v?i mpc?
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu bằng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu bằng
  Hình
  chiếu bằng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu bằng
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu bằng
  Hình
  chiếu cạnh
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu bằng
  Hình
  chiếu cạnh
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I. Khái niệm về hình chiếu
  II.Các phép chiếu
  III.Các hình chiếu vuông góc
  1.Các mặt phẳng chiếu
  2. Các hình chiếu
  - Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới
  - Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống dưới
  - Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang
  Hình
  chiếu đứng
  Hình
  chiếu bằng
  Hình
  chiếu cạnh
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  I.Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  III.Các hình chiếu vuông góc
  IV.Vị trí các mặt phẳng chiếu
  Vị trí các hình chiếu
  ? Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
  ? Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
  Hình chiếu đứng được vẽ đầu tiên ở góc trái trên cùng
  Hình chiếu bằng được vẽ dưới hình chiếu đứng
  Hình cạnh được vẽ bên phải hình chiếu đứng
  Bài 2: HÌNH CHIẾU
  Khái niệm về hình chiếu
  II. Các phép chiếu
  III. Các hình chiếu vuông góc
  IV. Vị trí các mặt phẳng chiếu
  Chú ý: * Nh÷ng quy ®Þnh cña b¶n vÏ kü thuËt:
  - Kh«ng vÏ c¸c ®­êng bao cña mÆt ph¼ng chiÕu
  - C¹nh thÊy cña vËt thÓ ®­îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm
  - C¹nh khuÊt cña vËt thÓ ®­îc vÏ b»ng nÐt ®øt
   
  Gửi ý kiến