Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Châu
  Ngày gửi: 21h:17' 02-04-2009
  Dung lượng: 203.5 KB
  Số lượt tải: 611
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
  TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG
  ĐỊA LÍ 12
  CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
  GIÁO VIÊN: PHẠM VĂN CHÂU
  TIẾT 26 – BÀI 23:
  THỰC HÀNH
  PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH TRỒNG TRỌT
  Bảng 23.1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng
  (Đơn vị: tỉ đồng)
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt
  theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%)
  Nghiên cứu Bài tập 1, bảng 23.1 (trang 98-SGK) hãy tính toán và điền vào bảng sau theo mẫu:
  THÔNG TIN PHẢN HỒI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt
  theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%)
  Nghiên cứu Bài tập 1, bảng 23.1 (trang 98-SGK) hãy tính toán và điền vào bảng sau theo mẫu:
  Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất
  của các nhóm cây trồng
  Hình 22. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%)
  Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng
  Hình 22. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%)
  Nhận xét:
  - Giá trị sản xuất nhóm cây công nghiệp tăng nhanh nhất, tiếp đến là cây rau đậu và cao hơn tốc độ tăng trưởng chung nên tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt cũng tăng.
  - Các nhóm cây trồng còn lại có tốc độ tăng chậm hơn tốc độ chung nên tỉ trọng giảm trong cơ cấu ngành trồng trọt.
  - Sự thay đổi trên phản ánh:
  + Trong sản xuất lương thực, thực phẩm đã có sự đa dạng hóa, cây rau đậu được đẩy mạnh sản xuất.
  + Cây công nghiệp tăng nhanh gắn với sự mở rộng diện tích các vùng chuyên canh cây công nghiệp, nhất là cây công nghiệp nhiệt đới.
  Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm
  (Đơn vị: nghìn ha)
  Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta
  (Đơn vị: %)
  Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta
  (Đơn vị: %)
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2A (DÀNH CHO NHÓM LẺ)
  Căn cứ vào bảng 23.2 và biểu đồ sau, hãy phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm từ 1975-2005?
  …………………………………………………………………..... …………………………………………………………………..... …………………………………………………………………..... ………………………………………………………………….....
  Trả lời:
  Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm
  Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2B (DÀNH CHO NHÓM CHẴN)
  Căn cứ vào bảng số liệu đã xử lí và biểu đồ sau hãy cho biết: Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan như thế nào đến sự thay đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp?
  …………………………………………………………………..... …………………………………………………………………..... …………………………………………………………………..... ………………………………………………………………….....
  Trả lời:
  Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp giai đoạn 1975-2005
  Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp giai đoạn 1975-2005
  THÔNG TIN PHẢN HỒI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2A (DÀNH CHO NHÓM LẺ)
  Xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm từ 1975-2005:
  Diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm đều tăng (1975-2005).
  Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng 4,1 lần nhưng không đều.
  Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng lên liên tục, gấp 9,45 lần.
  Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm
  THÔNG TIN PHẢN HỒI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2B (DÀNH CHO NHÓM CHẴN)
  Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan đến sự thay đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp:
  Cây công nghiệp hàng năm giảm tỉ trọng, cây công nghiệp lâu năm tăng tỉ trọng.
  Sự thay đổi đó liên quan đến sự thay đổi trong phân bố cây công nghiệp: sự hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, nhất là cây công nghiệp lâu năm.
  Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp giai đoạn 1975-2005
  HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
  Các em về nhà tiếp tục hoàn thiện bài thực hành và làm bài tập trong Tập Bản đồ.
  XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN
  SỰ THAM DỰ CỦA QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng