Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: siu tập ko rõ nguồn
  Người gửi: Trần Anh Tuấn
  Ngày gửi: 20h:38' 16-10-2012
  Dung lượng: 216.9 KB
  Số lượt tải: 356
  Số lượt thích: 0 người
  SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
  Môn: Số Học Lớp 6
  Chương I
  Bài 14 - Tiết 25
  KIỂM TRA:
  1) Khi nào thì ta có d là ước của a?Tìm các ước của số a trong bảng sau:
  2) Nêu cách tìm ước của b? Tìm các ước của số b trong bảng sau:
  1) d là ước của a khi a chia hết cho d
  2) Muốn tìm ước của một số b ta lấy số đó chia lần lượt cho 1; 2; 3; . nếu chia hết ta có các ước của số đó
  KIỂM TRA:
  1) d là ước của a khi a chia hết cho d
  2) Muốn tìm ước của một số ta lấy số đó chia lần lượt cho 1; 2; 3; . nếu chia hết ta có các ước của số đó
  3/- Các câu sau đúng hay sai?
  a/- Số 1 là ước cuả mọi số tự nhiên
  b/- Số 0 là bội cuả mọi số tự nhiên
  c/- Mọi số tự nhiên a>1 đều có hai ước là 1 và a
  Em hãy nghĩ lại
  Em nhận xét chính xác
  Em hãy nghĩ lại: Số 0 có phải là bội của 0?
  *Ta thấy các số 2; 3; 5; 7; 11; . có chung một đặc điểm là chỉ có hai ước là 1 và chính nó
  *Các số 2; 3; 5; 7; . gọi là các số nguyên tố
  SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
  *Ta thấy các số 4; 6; 8; 9; 15 . có chung một đặc điểm là có nhiều hơn hai ước
  *Các số 4; 6; 8; 9; 15; . gọi là hợp số
  I) Số nguyên tố. Hợp số:
  * Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó
  * Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước
  *Trong các số 13;23; 33 số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?
  * Nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 10?
  SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
  *Ta thấy số 13 chỉ có ước là 1 và 13 nên 13 là số nguyên tố
  *Ta thấy số 23 chỉ có ước là 1 và 23 nên 23 là số nguyên tố
  *Ta thấy số 33 có ước là 1; 3; 11 nên 33 là hợp số
  *Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2; 3; 5; 7
  I) Số nguyên tố. Hợp số:
  * Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó
  * Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước
  * Chú ý :
  * Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số
  *Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2; 3; 5; 7
  II) Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 :
  99
  97
  95
  93
  91
  89
  87
  85
  83
  81
  79
  77
  75
  73
  71
  69
  67
  65
  63
  61
  59
  57
  55
  53
  51
  49
  47
  45
  43
  41
  39
  37
  35
  33
  31
  29
  27
  25
  23
  21
  19
  17
  15
  13
  11
  9
  7
  5
  3
  2
  ?Vì sao các số tự nhiên a>2 và là bội của 2 là hợp số?
  ? Số a là hợp số vì nó có ít nhất ba ước là 1; 2 và a>2
  ? Nên trên bảng ta giữ lại 2 và loại các bội của 2 mà lớn hơn 2
  II) Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
  97
  95
  91
  89
  85
  83
  79
  77
  73
  71
  67
  65
  61
  59
  55
  53
  49
  47
  43
  41
  37
  35
  31
  29
  25
  23
  19
  17
  13
  11
  7
  5
  3
  2
  ? Vì sao các số tự nhiên a>3 và là bội của 3 là hợp số?
  ? Số a là hợp số vì nó có ít nhất ba ước là 1; 3 và a>3
  ? Nên trên bảng ta giữ lại 3 và loại các bội của 3 mà lớn hơn 3
  II) Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
  97
  91
  89
  83
  79
  77
  73
  71
  67
  61
  59
  53
  49
  47
  43
  41
  37
  31
  29
  23
  19
  17
  13
  11
  7
  5
  3
  2
  ? Vì sao các số tự nhiên a>5 và là bội của 5 là hợp số?
  ? Số a là hợp số vì nó có ít nhất ba ước là 1; 5 và a>5
  ? Nên trên bảng ta giữ lại 5 và loại các bội của 5 mà lớn hơn 5
  II) Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
  97
  89
  83
  79
  77
  73
  71
  67
  61
  59
  53
  47
  43
  41
  37
  31
  29
  23
  19
  17
  13
  11
  7
  5
  3
  2
  ? Vì sao các số tự nhiên a>7 và là bội của 7 là hợp số?
  ? Số a là hợp số vì nó có ít nhất ba ước là 1; 7 và a>7
  ? Nên trên bảng ta giữ lại 7 và loại các bội của 7 mà lớn hơn 7
  II) Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
  97
  89
  83
  79
  73
  71
  67
  61
  59
  53
  47
  43
  41
  37
  31
  29
  23
  19
  17
  13
  11
  7
  5
  3
  2
  ? Các số còn lại trong bảng không chia hết cho mọi số nguyên tố nhỏ hơn 10
  ? Chúng là các số nguyên tố nhỏ hơn 100 ta lập được
  SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
  II) Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100:
  Ta có kết quả các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:
  2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97
  Nhận xét: Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất
  I) Số nguyên tố. Hợp số:
  * Số nguyên tố : là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó
  * Hợp số : là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước
  Bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000(trang 128 sgk)
  Bài tập :
  Bài 118/47 Sgk: tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?
  Câu a
  ?a
  Câu b
  ?b
  Câu c
  ?c
  Câu d
  ?d
  a = 3.4.5+6.7
  b = 7.9.11.13 - 2.3.4.7
  c = 3.5.7 + 11.13.17
  d = 16 354 + 67 541
  Ta có: 3.4.5 chia hết cho 2; 3 và 6.7 cũng chia hết cho 2; 3 nên a chia hết cho 1; 2; 3. Vậy a là hợp số
  Ta có: 7.9.11.13 chia hết cho3 ; 7 và 2.3.4.7.cũng chia hết cho 3; 7 nên b chia hết cho 1;3; 7. Vậy b là hợp số
  Ta có: 3.5.7 lẻ và 11.13.17 lẻ nên c chẵn và c>2. Vậy c là hợp số
  Ta có: 16 354 + 67 541 có CSTC là 5 nên d chia hết cho 5 và d > 5.Vậy d là hợp số
  Nhận xét: Muốn chỉ ra một biểu thức là hợp số ta chỉ ra nó có 3 ước nào đó dựa vào dấu hiệu hay tính chất chia hết
  Hướng dẫn công việc học tập ở nhà:
  * Nắm vững khái niệm số nguyên tố, hợp số
  * Biết cách nhận biết hợp số
  * Hoàn thành các bài tập 115; 117; 119 sgk
  * Chuẩn bị bài 123 và đọc :
  "KIỂM TRA MỘT SỐ LÀ SỐ NGUYÊN TỐ"
  trang 48 SGK
   
  Gửi ý kiến